Komplex óvodai fejlesztőcsomag egyéni és mikrocsoportos fejlesztéshez

Ovis Fürkésző - Módszertani kézikönyv  MS-9360
MS-9360
iskolai előkészítő és 1. évfolyam, 1. kiadás (2024. 04. 30.)
Mozaik Kiadó
méret: 170x240 mm
terjedelem: 128 oldal
4 280 Ft
3 424 Ft (20% kedvezménnyel)
Kosárba

Az Ovis FÜRKÉSZŐ komplex fejlődéssegítő rendszer új típusú eszköz az óvodai pedagógiai munkában. Célja az egyénre szabott, differenciált fejlesztés támogatása.

Hatékony megoldást kínál az alábbi területeken:

  • Tartalomba ágyazott készségfejlesztés
  • Adaptív nevelés megvalósítása
  • Az óvodai egyéni fejlesztés korszerű megtervezése és megszervezése
  • A következő fejlődési fok meghatározása a gyerekek számára
  • A kiscsoport tagjainak párhuzamos és differenciált tevékenykedtetése
  • A tudás lehorgonyzása játékos, cselekvő tanulással és a hozzá kapcsolódó beszélgetésekkel

A kézikönyvben a tizenegyféle fejlesztési és nevelési terület elméleti áttekintését az eszközkészlet bemutatása, majd a három szintre kidolgozott játékleírások követik. A kötet végén mintatervek segítik a gyakorlati alkalmazást. A könyvhöz kapcsolódó játékkészletben lévő pedagóguskártyák megkönnyítik a tevékenységek irányítását. A módszertani kézikönyv és a fejlődéssegítő eszközkészlet egységes rendszert alkotnak.

Kapcsolódó kiadványok
Ovis Fürkésző - Fejlődéssegítő eszközkészlet -  MS-9361MS-936119 980 Ft
DIFER - A gondolkodás fejlesztése MAPPA - Kézikönyv + tesztlapok + a tesztfelvétel eszközei. A programmal a gyermekek fejlődésbeli megkésettsége jelentős mértékben csökkenthető, a sikeres iskolakezdés, iskolai tanulás feltételei megteremthetők MS-9335MS-93358 380 Ft
DIFER - Kártyagyűjtemény a gondolkodás fejlesztéséhez - 750 db kivágható kártya + 2 memóriajáték-kártyacsomag ajándékba. A kártyagyűjtemény a kézikönyvben leírt fejlesztőjátékok elvégzését nagyban segíti MS-9337MS-933715 980 Ft
Tartalomjegyzék
Bevezető5
1. Elméleti áttekintés9
Értelmi fejlődés óvodáskorban11
A gondolkodásfejlődés jellemzői11
Ismeretszerzés, fogalmi fejlődés, fogalomtanítás13
Nyelvi hátrányok15
A készség és képesség jellegű tudás fejlődése17
Az Ovis Fürkésző játékaival fejleszthető készségek és nevelési területek jellemzői, fejlődési sajátosságai18
Ismeretelsajátítás és képességfejlesztés az egyéni sajátosságok figyelembevételével31
A tudás lehorgonyzása31
Tartalomba ágyazott fejlesztés34
Az adaptív nevelés36
A játék és a tanulás kapcsolata38
2. Az Ovis Fürkésző mint fejlődéssegítő rendszer42
A játékgyűjteményben szereplő játékok42
Az eszközkészlet elemei45
Módszertani javaslatok a játékkészlet használatához49
3. Játékgyűjtemény54
A beszédhanghallás fejlesztése54
1. Egy kép - egy hang54
2. Hangkereső57
Hallás utáni szövegértés, szóbeli szövegalkotás60
3. Történetek így is, úgy is60
4. A nap szava63
Fogalmi fejlesztés, a fogalmi struktúra kiépítése65
5. Gombozó65
A relációszókincs fejlesztése68
6. Képfürkésző68
A vizuális észlelés fejlesztése71
7. Sasszem játék71
8. Formakereső72
9. Rendezd sorba, és mesélj!74
A tapasztalati következtetés fejlesztése76
10. Én kezdem, te folytatod!76
A tapasztalati összefüggés megértésének fejlesztése78
11. Kíváncsiskodó78
A számolási készség fejlesztése79
12. Számnyomozó79
Érzések, érzelmek felismerése81
13. Ki mit érez?81
Az erkölcsi érzék fejlesztése83
14. Mi a véleményed?83
Fenntarthatóságra nevelés84
15. Keresd Ollit!84
4. Mintatervek88
Tematikus terv88
Javaslataink a helyszíni megfigyelések tervezéséhez, szervezéséhez89
Javaslatok a helyszíni megfigyelések megvalósításához89
Tevékenységtervek91
Tevékenységterv 1.91
Tevékenységterv 2.95
Tevékenységterv 3.99
Egyéni fejlesztés tervezése101
A megfigyelések tapasztalatai102
Pedagógiai diagnózis103
Egyéni fejlesztési terv103
5. Melléklet106
A Szegedi család bemutatása106
Történetek107
Irodalom121