DIFER Fejlesztő füzetek - Tájékozódás
MS-9331U
0-4. évfolyam, 6. kiadás (2017. 07. 12.)
 
 
kód: MS-9331U
ára: 660 Ft
akciós ár: 561 Ft (15% kedvezménnyel)
méret: C5, 32 oldal
tanterv: NAT2012
OM engedélyszám: TKV/4182-14/2013
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
A relációszókincs szavai térbeli és időbeli viszonyokat, történések, események közötti összefüggéseket fejeznek ki. A tájékozódás megtanulása, a kapcsolatok gyors felismerése lehetővé teszi a szöveg pontosabb megértését. A fejlődő beszédértés, a gyarapodó szókincs segítségével bővül a kisiskolások beszéd útján szerzett élményeinek köre. A Tájékozódás füzet feladatai a még kialakulatlan irányfogalom fejlesztését, a síkbeli tájékozódás gyakoroltatását, a tárgyak, események közötti viszonyok felismertetését, a relációszókincs bővítését segítik.
Tartalomjegyzék
Tartalom3
Bevezető3
Játékok4
Irányok- jobb6
Irányok- bal8
Viszonyítás10
Hibakeresés14
Összehasonlítás15
Tájékozódás16
Játékok17
Tájékozódás18
Iránykeresés24
Összehasonlítás28

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018