A prepozíciók használata a mai német nyelvben
MS-3705
9-12. évfolyam, 1. kiadás
 
 
kód: MS-3705
ára: 1 780 Ft
méret: B5, 360 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
A német nyelv elsajátítása során a magyar diák számára az egyik első komoly próbatétel a prepozíciók helyes értelmezése, mivel a magyar nyelv szerkezete alapvetően különbözik a német nyelv struktúrájától.
A könyv azt a célt tűzi maga elé, hogy hathatós segítséget nyújtson azoknak, akik magas szinten szeretnék elsajátítani a német nyelvet. A prepozíciók ismerete beszédüket gördülékenyebbé, nyelvtani tudásukat biztonságosabbá teheti. A szerző törekvése, hogy a gyakorlatok nehézségi sorrendben kövesssék egymást, s így az egyszerűbbektől a nehezebbek felé haladva bővítse használóik tudását.
A könyv három fő részre tagolódik. Az első rész azoknak a német szavaknak a gyűjteményét foglalja magában, amelyek többé-kevésbé állandó prepozícióval vagy vonzattal állnak. A 2. rész tartalmazza a megoldandó tesztfeladatokat és a hozzájuk tartozó megoldásokat. A harmadik részbena szerző abc-sorrendbe rendezte a tesztfeladatokban szereplő mondatokból általánosítható fontosabb nyelvi egységeket, mert ezek önállóan is gyakorolhatók.
Szükséges, hogy a német nyelv alapjainak elsajátítása után olyan összegző munkákat vegyenek a kezükbe, amelyek kimerítő mélységgel igyekeznek egy-egy nyelvtani témakört bemutatni. E könyv áttanulmányozása után példák sokasága alapján az analóg esetek önálló megoldására is képesek lehetnek.
Tartalomjegyzék
Előszó 
Tanácsok a könyv használatához4
Rövidítések9
A prepozíciók nyelvtani áttekintése10
Ahogy a lektorok látják ... 
Märchen von den kleinen Wörtern18
Über die Präpositionen20
I. Rész - Fontosabb német prepozíciók és vonzatok regisztere22
II. Rész - Tesztek prepozíciókkal és vonzatokkal160
Megoldások308
III. Rész - A tesztfeladatok magyar tárgymutatója340
Irodalomjegyzék357

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018