Történelmi szöveggyűjtemény

Történelmi szöveggyűjtemény - A kezdetektől a X. századig  MS-3603
MS-3603
9. évfolyam, 1. kiadás (1999. 03. 31.)
 
 
kód: MS-3603
ára: 1 480 Ft
méret: A5, 184 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok

A Keresni, kutatni, meglátni sorozat kötetei bármilyen középiskolában használhatók, de elsősorban gimnáziumok számára ajánljuk, mivel ott több a lehetőség a történelmi ismeretek részletesebb feldolgozására.

A tankönyvek lehetőségei korlátozottak a forrásszemelvények bemutatására, s ezt pótolja ez a szöveggyűjtemény.

Különböző véleményeket közöl a válogatás a nagy történelmi eseményekről, ezzel lehetőséget teremt az összehasonlításra, az árnyaltabb megítélésre, amelynek megtanítására a mai világunkban nagyobb szükség van, mint eddig bármikor.

Tartalomjegyzék
Az Olvasóhoz!5
1. Sumér parasztnaptár6
2. A tamariszkusz és a datolyapálma vetélkedése9
3. Hammurápi törvényei13
4. Türtaiosz költeménye19
5. Hérodotosz: A görög-perzsa háború20
Egyiptom20
A szkíták27
A királyok temetése32
A kender hasznosítása33
A marathóni csata34
A perzsa hadsereg39
Xerxész hadjárata a görögök ellen44
6. Arisztotelész: Az athéni állam47
7. Arisztophanész: Akharnaibeliek52
8. Cornelius Nepos: Híres férfiak56
Miltiádész56
Themisztoklész60
Ariszteidész63
Pauszaniász65
Kimón66
Alkibiádész68
9. Az Athén és Spárta között i. e. 404-ben kötött békeszerződés71
10. Athén és Spárta a peloponnészoszi háború után; a harminc zsarnok uralma73
11. Xenophón: Anabazis74
12. A mezőgazdaság helyzete a Római Birodalomban95
Cato: A földművelésről85
M. T. Varro: A földművelésről89
Vergilius: Georgica95
Columella: A földművelésről101
Columella: Liber de arboribus (A fákról)102
Caius C. Plinius Secundus: Levelek107
13. Az első triumvirátus108
14. Caesar első consulsága110
15. Julius Caesar: A gall háború113
16. A második triumvirátus megalakulása122
17. Plinius leveleiből127
Egy természeti tünemény leírása127
A Vezúv kitörése; nagybátyja halála128
Traianus császár és Pilinius levélváltása Bithünia tartomány helyzetéről130
18. A hunokról133
A hunok társadalmi rendje és szokásai133
Küldetés Attilához136
19. A szlávokról138
Menandrosz: A.szlávokról138
Ephesziosz: A szlávokról140
20. Bölcs Leó: A türkökről140
21. Bíborbanszületett Konstantin: A Birodalom kormányzása145
22. Cassiodorus: A szabad művészetekről és tudományokról149
23. Salisbury-i János: A logika védelmében151
24. Robert Grosseteste: A szabad művészetekről152
25. Ióannész Damaszkénosz beszédei a képvitában157
Első védőbeszéd a szentképek mellett, ellenzőik ellen157
Harmadik beszéd a szentképek mellett, ellenzőik ellen158
26. A száli frankok törvénykönyve160
27. A ripuári frankok törvénykönyve172
28. I. Ottó kiváltságleve a római egyház számára176
Irodalomjegyzék181

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil