Szövegszerkesztés

Szövegszerkesztés (Word 97)   MS-3141
MS-3141

Tankönyv

9-12. évfolyam, 5. kiadás (2004. 07. 16.)
 
 
kód: MS-3141
ára: 1 360 Ft
méret: B5, 112 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
A tankönyv az ismereteket az alapoktól építi fel, a tananyag szerkezete a hagyományos kézikönyvek jól bevált felépítését követi; mintapéldái, a gyakorlófeladatok és az önálló feladatok a tanultak alapos elsajátításához is segítséget nyújtanak.
Tartalomjegyzék
BEVEZETÉS3
SZÖVEGSZERKESZTÉS4
Alapfogalmak4
Nyomdai mértékegységek4
Dokumentum4
Szövegelemek és a hozzájuk kapcsolódó fogalmak5
Szakasz5
Oldalbeállítások5
Papírméret, tájolás5
Papíradagolás5
Elrendezés5
Hasáb5
Élőfej és élőláb6
Bekezdés6
Behúzás6
Igazítás6
Balra igazítás6
Jobbra igazítás7
Középre igazítás7
Sorkizárt7
Térközök8
Sorközök8
Szövegbeosztás8
Egy oldalra kerüljön a bekezdés8
Új oldalra kerüljön a bekezdés8
Tabulátorok, tabulátorpozíció8
Balra9
Középre9
Jobbra9
Decimális (tizedes)9
Felsorolás és számozás9
Szegélyezés9
Kitöltés, árnyékolás10
Betű (karakter)10
Betűtípus (font)10
Betűméret10
Betűstílus10
Szín10
Betűkőz10
Pozíció10
Egyéb szövegelemek11
Oldal11
Mondat11
Szó11
Szótag11
Egyéb fogalmak11
Blokk11
Lábjegyzet11
Stílus12
Stíluslap12
Sablon12
Körlevél12
A vágólap (zseb)12
A WYSIWYG13
Ellenőrző kérdések13
A SZÖVEG BEGÉPELÉSE14 
Hogyan helyezkedik el egy szövegdokumentum a memóriában?14
A kurzor áthelyezése14
Gépelési szabályok15
Speciális karakterek15
Betű törlése15
Beszúró és átíró üzemmód16
Nagybetűk gépelése16
Karakterkódok használata16
Ellenőrző kérdések16
A WORD 97 SZÖVEGSZERKESZTŐ18 
A Word program indítása18
A Word képernyője18
Menüsor19
A Mi ez? segítségkurzor19
Eszköztárak19
Szokásos eszköztár19
Az Office segéd19
A formázó eszköztár20
Állapotsor20
A dokumentumablak felépítése21
Vonalzók22
Vízszintes vonalzó22
Függőleges vonalzó22
A Word használata23
A Word menüjének felépítése23
Fájlkeresés, dokumentum megnyitása23
A megjelenítés beállításai (Nézet menü)25
Normál nézet25
Tallózás nézet25
Vázlat nézet25
Oldalkép nézet26
Fődokumentum nézet26
Nyomtatási kép26
Nagyítás parancs26
Eszköztárak, vonalzó megjelenítése27
A dokumentumtérkép megjelenítése27
Ellenőrző kérdések27
Gyakorló feladatok28
Új dokumentum megnyitása30
Dokumentum mentése30
Állományok bezárása32
Kilépés a Wordből32
FORMÁZÓ ÉS SZERKESZTŐ MŰVELETEK33
A leggyakoribb nem nyomtatandó karakterek a Wordben33
Blokk kijelölése33
Formázás I35
Betűk formázása35
Bekezdés formázása37
Tabulátorok használata38
Tabulátorütközők elhelyezése39
A legegyszerűbben az egérrel adhatunk meg tabulátorokat.39
Tabulátorütközők törlése40
Ellenőrző kérdések40
Gyakorló feladatok42
Szerkesztés I44
Az utolsó változtatás visszavonása44
Az utolsó művelet megismétlése44
Vágólapkezelő szerkesztő parancsok44
Blokkműveletek45
Blokk törlése45
Blokk törlése a vágólap tartalmának megváltoztatása nélkül45
Blokk törlése a vágólap használatával45
Blokk áthelyezése45
Blokk áthelyezése a vágólap tartalmának megváltoztatása nélkül45
Blokk áthelyezése a vágólap használatával45
Blokk másolása45
Blokk másolása a vágólap tartalmának megváltoztatása nélkül45
Blokk másolása a vágólap használatával46
Szövegrészlet keresése46
Szövegrészlet cseréje47
Ugrás a szövegben48
A könyvjelző48
Ellenőrző kérdések49
Gyakorló feladatok50
Szerkesztés II51
Felsorolás és számozás51
Hasábok52
Beszúrások I53
Kész szöveg53
Szövegtár53
Szövegtárbejegyzés létrehozása53
Kész szöveg beszúrása54
Szövegtár bejegyzés törlése55
A nyárs55
Blokk nyársra helyezése55
A nyárs tartalmának beszúrása55
Automatikus javítás55
Mezőutasítások, mezők56
Dátummező56
Ellenőrző kérdések57
Gyakorló feladatok58
Formázás II.60
Szegélyezés, kitöltés60
Oldalbeállítás, nyomtatás61
A nyomtató típusának beállítása61
A margók, a lapméret és a papíradagolás61
Állományok nyomtatása64
Ellenőrző kérdések65
Gyakorló feladatok66
Stílusok és sablonok használata67
Stílus módosítása67
Új stílus definiálása68
Stílus törlése70
Ellenőrző kérdések70
Gyakorló feladatok71
Beszúrások II72
Töréspont beszúrása72
Lábjegyzet és végjegyzet létrehozása72
Automatikus számozás72
Egyedi jelölés73
Egyebek73
Oldalszámozás73
Élőfej és élőláb definiálása74
Az eszköztár ikonjainak jelentése75
Az élőfej és élőláb törlése76
Ellenőrző kérdések76
Gyakorló feladatok77
Objektumok a dokumentumban77
Rajzkészítés77
Iniciálé80
Kép beillesztése a dokumentumba80
Egyéb objektum beszúrása81
Objektumok formázása81
Vízjel82
Fájl beszúrása82
Tartalomjegyzék létrehozása83
Képaláírás83
Kereszthivatkozások84
Hiperhivatkozás beszúrása84
Ellenőrző kérdések84
Gyakorló feladatok85
Táblázatok86
Konverzió táblázatba, táblázatból89
Rendezés89
Ellenőrző kérdések89
Gyakorló feladatok90
Körlevélkészítés91
A törzsdokumentum létrehozása91
Adatfájl létrehozása92
A törzsdokumentum szerkesztése93
Körlevél nyomtatása94
Rekordok szűrése mezőutasítással94
Ellenőrző kérdések95
Gyakorló feladatok96
Helyesírás-ellenőrzés, elválasztás98
Testreszabás99
Makrók100
Ellenőrző kérdések100
Gyakorló feladatok101
Összefoglaló feladatok101
Ellenőrző kérdések101
Gyakorló feladatok102
IRODALOMJEGYZÉK106

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil