Számítástechnika szakkönyv

RAM-ba zárt világ  MS-3140
MS-3140

Tankönyv - Számítástechnikai segédkönyv

9-12. évfolyam, 9. kiadás (2006. 08. 08.)
 
 
kód: MS-3140
ára: 1 760 Ft
méret: A5, 312 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
Az informatika tankönyvcsaládhoz kapcsolódó RAM-ba zárt világ című számítástechnikai segédkönyv középiskolás szinten, illetve az egyéni tanulásra is alkalmas módon foglalja össze azokat a számítástechnikai ismereteket, amelyek szoftververzióktól függetlenül nélkülözhetetlenek különböző alkalmazások használatához.
Számítástechnikai segédkönyvünk azoknak készült, akik a számítástechnikában az állandónak nevezhető és alapvető ismereteket kívánják elsajátítani.
Tartalomjegyzék
A sorozat jelölései4
Bevezető5
A számítógépek története6
Mechanikus eszközök7
Elektromechanikus eszközök12
Elektronikus eszközök14
Alapfogalmak18
Az informatika kialakulása18
Az információ fogalma19
Az információ mérése19
Kódolás és dekódolás20
Titkosítás22
A prímszámkód titkosítási módszer22
Az adat fogalma23
A számítógép alkalmazása24
Számítógépek matematikája25
Számrendszerek közti átváltás27
Visszaírás28
Számok és szövegek ábrázolása29
Fixpontos vagy egész ábrázolás29
Lebegőpontos ábrázolás30
Alfanumerikus jelek ábrázolása31
A matematikai logika alapjai32
Logikai kapuk32
Negáló kapu (NOT)32
És kapu (AND)33
Kizáró vagy kapu (XOR)34
Boole-algebra tételei34
Alapkapcsolások35
A hardver38
Osztályozási szempontok38
Szuperszámítógépek39
Mainframe számítógépek39
Kisszámítógépek39
Mikroszámítógépek40
Mikroszámítógépek fő részei40
Az IBM PC logikai szerkezete42
Processzor típusok44
Társprocesszor (koprocesszor)45
Memória típusok45
Buszok46
A számítógép egyszerűsített működése47
Perifériák47
Billentyűzet47
Monitor50
Nyomtató (printer)52
Plotter55
Digitalizáló55
Egér (Mouse)56
Fényceruza57
Háttértárak57
Mágnesszalagos tár (Streamer)57
Cserélhető mágneslemezes tár57
Fix vagy merev mágneslemezes tár59
Optikai tár60
Hangkártya60
Modem61
Perifériák elnevezései61
Irodai eszközök62
Másológép62
Faxkészülék62
Kombinált irodai eszközök63
Szoftver64
Szoftvertípusok64
Operációs rendszerek osztályozása66
Operációs rendszerek71
Operációs rendszerek szolgáltatásai71
Lemezkezelés72
Mit tartunk a lemezeken?74
Fájlkezelés75
Könyvtárkezelés77
Rendszerbeállítások79
Az MS-DOS főbb részei80
Fájlnév megadása81
Könyvtárkezelő parancsok81
Lemezkezelés84
Állománykezelő parancsok85
A lemez használata és tárolási módja89
Fizikai szerkezet89
Logikai szerkezet90
Fontosabb DOS parancsok93
Lemezkezelés93
Könyvtárkezelés93
Állománykezelés94
Egyéb parancsok94
A Microsoft DOS története94
Windows99
Windows 3.1 alapelemek és fogalmak99
Ablakok és ikonok100
Rendszerablak100
Kellékek ablak103
Játékok ablak105
Magyar nyelvű Microsoft alkalmazások106
Újabb grafikus felületek107
Hálózatok110
Kiterjedtség110
INTERNET, a világméretű hálózat110
A hét rétegű hálózati modell112
A hálózat elemei115
Topológiák115
Protokoll117
Adattovábbítási módszerek118
Kapcsolóelemek119
A hálózatok kialakulása119
Novell NetWare122
Bejelentkezés122
Felhasználói jogok123
Fájl és könyvtár attribútumok124
Fájl attribútumok125
Könyvtár attribútumok126
Kapcsolat a többi felhasználóval126
Nyomtatás127
Módosított alapparancsok128
Fontosabb hálózati parancsok130
UNIX132
A fő alkotórészek133
Alapismeretek133
Levelezés134
A burok135
A fájlrendszer parancsai136
Fájlnév rövidítések137
Könyvtárkezelés137
Kimenet-bemenet átirányítás139
Csövek (pipes)139
Folyamatok140
A burok metakarakterei140
Engedélyek141
X-WINDOW142
A LINUX, a gondolat továbbélése143
A programozás alapjai145
Programozási nyelvek145
A program életútja146
Feladatkitűzés146
Specifikáció147
Algoritmustervezés148
Kódolás149
Helyességigazolás149
Tesztelés150
Dokumentálás151
Átadás151
Karbantartás152
COCOMO152
Fejlesztési modellek153
A szorzótényezők értékei153
Algoritmus-leírás156
Mondatszerű leírás156
Folyamatábra (blokkdiagram)159
Struktogram161
Struktúra diagram164
Összehasonlító példa166
Adatszerkezetek168
Elemi adattípusok168
Egész szám168
Valós szám169
Logikai érték169
Karakter170
Összetett adattípusok170
Tömb170
Füzér (String)170
Lista170
Verem173
Sor174
Bináris fa175
Bináris keresőfa179
Keresés algoritmusa bináris keresőfában179
Elemi algoritmusok181
Elemek összegzése181
Adott tulajdonság keresése181
Kiválasztás181
Maximum kiválasztása182
Megszámlálás182
Keresések182
Lineáris keresés183
Logaritmikus keresés183
Kiválogatás184
Rendezések184
Minimum-elven alapuló rendezés184
Buborék rendezés185
Rendezés a módosított 
buborék-elv alapján185
Beszúrásos rendezés186
Shell rendezés187
Gyors (quick) rendezés188
Fésűs egyesítés189
Visszalépéses algoritmus189
A Pascal nyelv191
Alapjelek191
Azonosító191
Szabványos azonosító191
Kulcsszavak192
Elhatároló jelek192
Adattípusok192
Számok193
Egész számok193
Valós számok193
Füzér193
Logikai változó194
Kommentár194
Program felépítése194
Főprogram194
Deklarációk194
Címkék194
Konstansok194
Típusok195
Egyéb egyszerű típusok195
Változók megadása195
Eljárások195
Függvények196
Utasítások196
Üres utasítás196
Értékadás196
Összetett utasítások197
Utasítás sorozat197
Kiválasztások197
Ismétlési szerkezetek197
Standard belső eljárások és függvények198
Standard input/output eljárások199
Lemezfájl-kezelő eljárások200
Függvények és eljárások201
Aritmetikai függvények201
Szöveges eljárások és függvények203
Konverziós függvények és eljárások204
A 3.0 verzió grafikai utasításai204
Katica grafika206
Egér használata208
Nagyfelbontású grafika209
Összetett típusok210
Stringtípus210
Tömbtípus211
Halmaz211
Rekord típus211
File típus212
Pointer (mutató) típus212
Műveletek és relációk (operátorok)214
Aritmetikai operátorok214
Logikai operátorok215
Halmaz operátorok216
String operátor216
Pointer operátorok216
Reláció operátorok217
Összehasonlító relációk217
Halmaz típusú relációk217
PROLOG218
A nyelv felépítése218
A prolog kiértékelési stratégiája219
Programszerkezet219
Változók megadása222
Klasszikus programozási tételek222
Elemkeresés222
Minimum keresés224
Összegzés225
Lista műveletei226
Új elem felvétele a listába226
Elem törlése listából226
Két lista egyesítése227
Rendezések227
Permutálásos rendezés228
Logikai feladatok229
Hanoi torony229
Pénzváltás230
Assembly231
Címzésmódok231
Regiszterek232
Jelzőbit (flag)233
Assembly utasítások233
Utasítás végrehajtása235
Szövegszerkesztés238
Szövegegységek238
A szerkesztés lépései239
A lap és a bekezdés jellemzői240
Műveletek a dokumentummal241
Körlevél241
Formalevél243
HTML246
HTML alaputasítások246
Képek beillesztése248
Jó tanácsok html lap készítőknek249
Adatbázis-kezelés250
Alapfogalmak251
Adattípusok252
Műveletek táblázatokkal253
Jogok254
Felhasználói jogok254
Adatmodellek255
Az adatbázis-tervezés fő lépései256
Adatmodell készítése256
SQL261
Alapfogalmak261
Adattípusok261
Utasítások262
Adatdefiníciós utasítások263
Adatkarbantartó utasítások264
Speciális beágyazott utasítások267
Táblázatkezelés269
Alapfogalmak269
Táblázatkezelő függvények270
Adatok grafikus megjelenítése271
CAD/CAM276
Alkalmazási területek278
A CAD programnyelv elemei278
Megjelenítési módok279
Térinformatika280
Játékok283
Játéktípusok285
Vírusok292
A vírusfertőzés felismeréseés hárítása292
Megelőzési módszerek294
Vírusok csoportosítása295
Programférgek295
Trójai programok295
Önszaporító vírusok295
Tárgymutató297

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil