Természetföldrajz

Természetföldrajz I.   MS-3107
MS-3107

Tankönyv - A Föld belső erői

9-10. évfolyam, 1. kiadás
 
 
kód: MS-3107
ára: 1 540 Ft
méret: B5, 200 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok

A korszerű földrajztanításban nélkülözhetetlenek azok a geofizikai és geológiai ismeretek, amelyek az általános természetföldrajzi jelenségek okait és egymás közötti kapcsolatait magyarázzák. A Föld belső és külső erőit bemutató két természetföldrajz-kötet a felvételire készülő középiskolás diákok számára is érthető és érdekes, ugyanakkor tudományos igényű, színvonalas bevezetést nyújt a témába. A könyv szemléltető ábrái, grafikonjai, illetve a tárgy- és névmutató a tananyag elsajátítását segítik.

A kötet (különösen tanár szakos) egyetemi hallgatóknak is ajánlható.

Tartalomjegyzék
ELŐSZÓ5
1. A FÖLD A VILÁGEGYETEM RÉSZE7
Ellenőrző kérdések9
2. A FÖLD HELYE A NAPRENDSZERBEN11
2.1. A Nap mint energiaforrás11
Ellenőrző kérdések13
3. A FÖLD ÉS A KŐZETPLANÉTÁK KELETKEZÉSE, ÖSSZEHASONLÍTÁSA15
Ellenőrző kérdések33
4. A FÖLD ALAKJA ÉS MÉRETEI35
Ellenőrző kérdések37
5. A FÖLD FELSZÍNÉNEK DOMBORZATI TAGOLTSÁGA39
Ellenőrző kérdések49
6. A FÖLD ANYAGI ÉS SZERKEZETI FELÉPITÉSE51
6.1. Nyomás, sűrűség és halmazállapot viszonyok a Föld belsejében52
6.2. A Föld gömbhéjas felépítése a földrengéshullámok terjedési sajátosságainak fényében55
6.3. A földbelső anyagi összetétele a meteorit-elemzések fényében és a geofizikusok szerint56
Ellenőrző kérdések60
7. A FÖLD BELSŐ HŐJE61
7.1. Mit értünk a Föld belső hője alatt?61
7.2. A geotermikus energia hasznosítása67
Ellenőrző kérdések69
8. A NEHÉZSÉGI ERŐ71
Ellenőrző kérdések75
9. A FÖLDMÁGNESSÉG77
Ellenőrző kérdések86
10. A FÖLDFELSZÍN SZINTVÁLTOZÁSAI89
Ellenőrző kérdések101
11. A MAGMATIZMUS ÉS VULKÁNIZMUS103
11.1. Vulkántípusok110
11.1.1. Robbanásos (explóziós) vulkántípusok112
11.1.2. Kiömlési (effúziós) vulkántípusok113
11.1.3. Vegyes típusok114
11.1.4. Monogenetikus és poligenetikus vulkánok117
11.1.5. Iszapvulkánosság és a vulkáni utóműködés típusai118
11.1.6. Tengeralatti vulkánosság121
11.2. A vulkánosság földrajzi elhelyezkedése és kapcsolata a lemezszegélyekkel122
Ellenőrző kérdések130
12. A FÖLDRENGÉSJELENSÉG133
12.1. A földrengések földrajzi helye és fészekmélységi rendszere143
12.2. A földrengések előrejelzése148
Ellenőrző kérdések149
13. A HEGYSÉGKÉPZŐDÉS (OROGENEZIS) ÉRTELMEZÉSE151
13.1. A hegységek alaptípusai157
13.2. A hegységképződést értelmező hagyományos elméletek160
13.2.1. A zsugorodási (kontrakciós) hegységképződési elméletek160
13.2.2. A földtágulásos (expanziós) hegységképződési elméletek163
13.2.3. A pulzációs hegységképződési elméletek166
13.2.4. A hegységképződés úszási vagy drift elméletei167
13.2.5. A hegységképződés magmaáramlásos elméletei170
13.3. A hegységképződés korszerű, lemeztektonikai értelmezése171
Ellenőrző kérdések176
14. A KONTINENSEK ÉS AZ ÓCEÁNFENEKEK ELMOZDULÁS JELENSÉGEI (GLOBÁLIS LEMEZTEKTONIKA)179
14.1. A kontinensek és az óceánmedencék keletkezésének régi magyarázatai és e magyarázatok kritikája179
14.2. Wegener kontinensúszási elmélete181
14.2.1. A Wegener-féle driftelmélet időtálló elemei183
14.2.2. A Wegener-féle driftelmélet hibái és hiányosságai lemeztektonikai megvilágításban184
14.3. A litoszféra endogén mozgásjelenségeinek lemeztektonikai szintézise185
Ellenőrző kérdések194
TÁRGYMUTATÓ197

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil