Biológia munkafüzet 7. osztály

Biológia 7. mf. A természetről tizenéveseknek c. sorozat biológia munkafüzete hetedik osztályosoknak MS-2810
MS-2810

Életközösségek, rendszertan

7. évfolyam, 19. kiadás (2021. 08. 03.)
Mozaik Kiadó
méret: 168x238 mm
terjedelem: 88 oldal
egyéb tanterv: NAT 2012-höz is ajánlott
1 180 Ft
944 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2022.04.01 és 2022.10.15 között.
Díjak

Nat 2007-es kerettantervhez készült, a Nat 2012-es kerettantervnek is megfeleltethető MS-2610 tankönyvhöz készült munkafüzet.

A munkafüzet jól használható mind az együttes csoportmunka, mind a differenciált foglalkoztatás, mind pedig az egyéni tanulási módszerek alkalmazása esetén. Célja az alapvető ismeretek elmélyítése, alkalmazása, az elemi készségek, kompetenciák kialakítása, valamint a tanulói önállóság fejlesztése.

Kapcsolódó kiadványok
Biológia 7. tk. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat hetedikes biológia tankönyve. (NAT2012) MS-2610MS-26101 580 Ft
Biológia 7. AB. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2760MS-2760460 Ft
Biológia 8. tk. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat nyolcadikos biológia tankönyve. (NAT2012-höz ajánlott az MS-2984U kiegészítő füzettel) MS-2614MS-26141 580 Ft
Biológia 8. mf. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat biológia munkafüzete nyolcadik osztályosoknak MS-2814MS-28141 180 Ft
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Kedves gyerekek!3
Tudod-e még?4
Mit tanultunk hazánk életközösségeiről?4
A forró éghajlati övezet élővilága8
Trópusi esőerdők8
Amazónia varázslatos állatvilága9
Kivilágosodó erdők10
Fűtenger a trópusokon11
Állatsereglet a szavannán12
Az erszényesek szigete. (A tananyag önálló feldolgozása)13
A szárazság hazájában15
Ültetvények növényei. (Kiegészítő anyag)16
Mit tanultunk a forró övezet élővilágáról?17
A mérsékelt éghajlati övezet élővilága20
A kék egű mediterrán20
Lombhullató erdőségek21
A bükkerdők állatai22
A végeláthatatlan préri23
Az északi fenyvesek24
Állatok a tajgán25
Mit tanultunk a mérsékelt éghajlati övezet élővilágáról?26
A hideg éghajlati övezet, a hegyvidék és a tengerek élővilága28
Élet a tundrán28
A jég világa29
Fenn a csúcsokon30
A tenger világa. (Az információ önálló feldolgozása)31
Nyílt vizeken33
Tengeri emlősök34
A parton és a partközelben35
Mit tanultunk a hideg éghajlati övezet, a hegyvidék és a tenger élővilágáról?36
Az élőlény környezete és az életközösségek39
Az élőlény és környezete39
Életközösségek41
Kölcsönhatások az életközösségben42
Táplálkozási szintek43
Anyagáramlás az életközösségben44
Mi lesz veled, emberiség? (Az információ önálló feldolgozása)45
Megfigyelések, vizsgálódások48
Mit tanultunk az élőlények környezetéről és az életközösségekről?50
Az élőlények rendszere53
Rendszer az élők világában53
A mikrobák világa54
A gombák országa55
A növények országa56
Virágos, magvas növények57
Növényfelismerés, növényhatározás58
Egyszerű alaktani tulajdonságokon alapuló kulcsok a zárvatermők meghatározására59
Állatok országa61
A puhatestűek világa62
A legnépesebb állatcsoport63
A belső váz védelmében64
A levegő urai65
Az állatvilág csúcsán66
Állatfelismerés, állathatározás. (Kiegészítő anyag)67
Mit tanultunk az élőlények rendszerezéséről?73
Táblák az élőlények rendszerezéséhez77
Mit kell tudni a tanév végén?82
A kiadvány bevezetője
Kedves Gyerekek!
A 7. osztály biológia óráin megismeritek a Föld élővilágát, feltárulnak előttetek az életközösségek törvényszerűségei, sokoldalú kölcsönhatásai. Rendszerezitek a tanult élőlényeket testfelépítésük és életműködéseik szerint. Ahhoz, hogy eredményesen elsajátítsátok a tankönyvben levő ismeretanyagot, szükséges: - a rendszeres tanulás; - az ismeretek folyamatos rögzítése, gyakorlása; - a hiányosságok pótlása. Ebben segít a biológia munkafüzet is, mert: - ráirányítja a figyelmet a tananyag leglényegesebb részeire, így tudatosulnak a hiányok; - segíti a megértést, a logikai összefüggések elmélyítését; - lehetővé teszi a hasonlóságok és különbségek felismerését, az ismeretek rendszerezését; - gyakoroltatja az ábraelemzést, a térképen való tájékozódást; - jártasságot alakít ki a feladatok megoldásában. A munkafüzet felépítése követi a tankönyv tananyagelrendezését. Egy-egy leckéhez átlagosan 4-6 feladat készült, melyek jól hasznosíthatók az önálló ismeretfeldolgozás során is. Az összefoglalások, év végi ismétlések jóval több feladatot tartalmaznak, az egyes leckék, témák közötti kapcsolatok megláttatásával hozzájárulnak a rendezett tudás megszerzéséhez. A feladatok különböző tudásszinten, változatos formában mérik a teljesítményeteket, így jelentős mértékben fejleszti a - gondolkodásotok; - feladatmegértő és feladatmegoldó képességetek. A munkafüzet segítségével - sikeresebben teljesíthetitek a tantárgyi követelményeket; - eredményesebben birkózhattok meg az írásbeli feleletekkel és témazárókkal.