Történelem 8.
MS-2658

A huszadik század története

8. évfolyam, 12. kiadás (2018. 07. 05.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2658
ára: 1 490 Ft
ára osztálykedvezménnyel: 1 192 Ft (15 db felett)
méret: C5, 200 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető

Ha a történelmet meg akarjuk szerettetni a gyerekekkel, első lépésben adjunk a kezükbe egy olyan könyvet, mely már belelapozáskor lebilincseli őket. A Mozaik Kiadó történelmi sorozata ezt az élményt nyújtja számukra. Célunk az, hogy úgy vezessük végig a gyerekekeket a történelmi eseményeken, hogy közben eléjük tárjuk a nagy korszakok hangulatát, hétköznapi világát.

A könyvnek egyetlen gondolata sincs, melyet ne értelmezne, magyarázna vagy jelenítene meg fotó, ábra, csattanós történet, de mindenek előtt a legapróbb részletekig történelmi hűséggel megalkotott magas művészeti értékű rajzok. A képi anyag a logikus felépítéssel, az egyszerű mondatszerkezetekkel, a lényegre törő kérdésekkel és feladatokkal együtt még a szövegértési problémával küzdő gyerekek számára is biztos alapokat nyújt.

A kötet a 20. század történetét tárja a gyerekek elé.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Visszatekintő6
Földünk a két világháború között8
Európa az első világháború után10
A politikai "oldalak" (Olvasmány)13
A Párizs környéki békék14
A békekötések után17
Gandhi, a "nagy lélek" (Olvasmány)20
A sztálini Szovjetunió21
Élet a gulágon (Olvasmány)24
A nagy gazdasági válság26
A Harmadik Birodalom29
A berlini olimpia (Olvasmány)32
Úton az újabb háború felé33
Összefoglalás37
Hazánk a két világháború között38
Az őszirózsás forradalom40
A "vörös gróf" és a "geszti bolond" (Olvasmány)43
A Tanácsköztársaság44
Az ellenforradalom és Horthy hatalomra jutása47
Admirális fehér lovon (Olvasmány)49
A trianoni béke51
"Nem, nem, soha!" (Olvasmány)54
A rendszer megszilárdulása56
Határviták Trianon után (Olvasmány)59
Válság és kiútkeresés60
A Harmadik Birodalom árnyékában62
Társadalom és kultúra64
Cserkészek, leventék (Olvasmány)66
A hétköznapi élet68
Összefoglalás71
A második világháború72
A villámháborúk időszaka74
A hátország élete (Olvasmány)77
Fordulat a háború menetében79
A háború fegyverei (Olvasmány)82
A semlegességtől a doni katasztrófáig84
Az antifasiszta koalíció győzelme87
Az atombomba története (Olvasmány)90
Az európai zsidóság tragédiája92
Hazánk német megszállása és a nyilas uralom96
A háborús bűnösök (Olvasmány)99
Összefoglalás101
A kétpólusú világ102
A kétpólusú világ kialakulása104
A hidegháború kibontakozása107
A világűr kutatásának hőskora (Olvasmány)110
Az Európán kívüli világ112
A terrorizmus (Olvasmány)115
Enyhülés és szembenállás116
Harc az emberi jogokért (Olvasmány)119
A hidegháború vége120
Az európai egységfolyamat123
Világgazdasági változások126
Társadalmi változások129
A "dühöngő ifjúság" (Olvasmány)132
Napjaink kihívásai133
Összefoglalás135
Magyarország a szovjet táborban136
Újrakezdés a háború után138
Magyarország szovjetizálása141
Az Államvédelmi Osztály (Olvasmány)144
A Rákosi-diktatúra145
Az "új szakasz" és kudarca148
A magyar sport aranykora (Olvasmány)150
Az 1956-os forradalom152
Egy felkelő naplójából (Olvasmány)156
Megtorlás és konszolidáció158
A határ, ami elválaszt... (Olvasmány)160
Kádár reformjai és rendszerének válsága162
Lakóhelyünk, családunk története (Forrásgyűjtés és -elemzés)164
Társadalom és kultúra. A mindennapi élet165
A Kárpát-medence magyarsága (Olvasmány)169
A magyar rendszerváltás171
Összefoglalás174
Állampolgári ismeretek174
Az állam és az alkotmány176
A politikai rendszer178
A magyar államszervezet180
Választási rendszerünk182
Az önkormányzatok184
Emberi és állampolgári jogok186
Összefoglalás188
Függelék189

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil