Történelem 8.
MS-2658

A huszadik század története

8. évfolyam, 12. kiadás (2018. 07. 05.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2658
ára: 1 490 Ft
méret: C5, 200 oldal
tanterv: NAT2007
OM engedélyszám: TKV/5521-7/2013
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
 • A huszadik század történetének feldolgozása, a világháborúk és békekötések megértése komoly odafigyelést igényel az olvasó részéről. A tankönyv készséges vezetője azoknak, akik érteni akarják a múlt század eseményeit.


 • FONTOS!! A kötet új kerettanterv szerinti változata az MS-2658U kiadói kód alatt érhető el.

  Tartalomjegyzék
  Visszatekintő6
  Földünk a két világháború között8
  Európa az első világháború után10
  A politikai "oldalak" (Olvasmány)13
  A Párizs környéki békék14
  A békekötések után17
  Gandhi, a "nagy lélek" (Olvasmány)20
  A sztálini Szovjetunió21
  Élet a gulágon (Olvasmány)24
  A nagy gazdasági válság26
  A Harmadik Birodalom29
  A berlini olimpia (Olvasmány)32
  Úton az újabb háború felé33
  Összefoglalás37
  Hazánk a két világháború között38
  Az őszirózsás forradalom40
  A "vörös gróf" és a "geszti bolond" (Olvasmány)43
  A Tanácsköztársaság44
  Az ellenforradalom és Horthy hatalomra jutása47
  Admirális fehér lovon (Olvasmány)49
  A trianoni béke51
  "Nem, nem, soha!" (Olvasmány)54
  A rendszer megszilárdulása56
  Határviták Trianon után (Olvasmány)59
  Válság és kiútkeresés60
  A Harmadik Birodalom árnyékában62
  Társadalom és kultúra64
  Cserkészek, leventék (Olvasmány)66
  A hétköznapi élet68
  Összefoglalás71
  A második világháború72
  A villámháborúk időszaka74
  A hátország élete (Olvasmány)77
  Fordulat a háború menetében79
  A háború fegyverei (Olvasmány)82
  A semlegességtől a doni katasztrófáig84
  Az antifasiszta koalíció győzelme87
  Az atombomba története (Olvasmány)90
  Az európai zsidóság tragédiája92
  Hazánk német megszállása és a nyilas uralom96
  A háborús bűnösök (Olvasmány)99
  Összefoglalás101
  A kétpólusú világ102
  A kétpólusú világ kialakulása104
  A hidegháború kibontakozása107
  A világűr kutatásának hőskora (Olvasmány)110
  Az Európán kívüli világ112
  A terrorizmus (Olvasmány)115
  Enyhülés és szembenállás116
  Harc az emberi jogokért (Olvasmány)119
  A hidegháború vége120
  Az európai egységfolyamat123
  Világgazdasági változások126
  Társadalmi változások129
  A "dühöngő ifjúság" (Olvasmány)132
  Napjaink kihívásai133
  Összefoglalás135
  Magyarország a szovjet táborban136
  Újrakezdés a háború után138
  Magyarország szovjetizálása141
  Az Államvédelmi Osztály (Olvasmány)144
  A Rákosi-diktatúra145
  Az "új szakasz" és kudarca148
  A magyar sport aranykora (Olvasmány)150
  Az 1956-os forradalom152
  Egy felkelő naplójából (Olvasmány)156
  Megtorlás és konszolidáció158
  A határ, ami elválaszt... (Olvasmány)160
  Kádár reformjai és rendszerének válsága162
  Lakóhelyünk, családunk története (Forrásgyűjtés és -elemzés)164
  Társadalom és kultúra. A mindennapi élet165
  A Kárpát-medence magyarsága (Olvasmány)169
  A magyar rendszerváltás171
  Összefoglalás174
  Állampolgári ismeretek174
  Az állam és az alkotmány176
  A politikai rendszer178
  A magyar államszervezet180
  Választási rendszerünk182
  Az önkormányzatok184
  Emberi és állampolgári jogok186
  Összefoglalás188
  Függelék189

  © MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018