Történelem 7.
MS-2657

Az újkor története

7. évfolyam, 11. kiadás (2017. 07. 19.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2657
ára: 1 460 Ft
méret: C5, 192 oldal
tanterv: NAT2007
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
FONTOS!! A kötet új kerettanterv szerinti változata az MS-2657U kiadói kód alatt érhető el.

 • A történelem talán legizgalmasabb pillanatait - a forradalmak korát, a polgári átalakulást, az uralkodó dinasztiák bukását -, ezek előzményeit, hátterét ismerhetjük meg a hetedikes tankönyvből.
 • A könyvben szereplő huszonegy olvasmány olykor az összefüggésekre világít rá, máskor a korhangulatot idézi meg.
 • Tartalomjegyzék
  Visszatekintő6
  A polgári átalakulás kora8
  A "fény százada"10
  A felvilágosult uralkodók kora13
  Az Európán kívüli világ (Olvasmány)16
  Az észak-amerikai függetlenségi háború18
  A nagy francia forradalom. A királyság bukása21
  A nagy francia forradalom. A köztársaság kora24
  Napóleon, Európa ura27
  Napóleon élete (Olvasmány)30
  Az ipari forradalom32
  Az ipari forradalom társadalmi következményei35
  A kapitalizálódó világ mindennapjai (Olvasmány)37
  A forradalmak kora40
  Összefoglalás43
  Magyarország a 18. században44
  A Habsburg-család (Olvasmány)46
  Magyarország a Habsburg Birodalomban48
  Társadalmi viszonyok a 18. században51
  Az ország gazdasága54
  "Aki az ördöggel szerződést köt..., tűzhalállal lakoljon!" (Olvasmány)56
  Mária Terézia, a "jóságos uralkodónő"58
  Képek Mária Terézia életéből (Olvasmány)60
  II. József, a "kalapos király"61
  Magyarország a nagy változások korában63
  Festetics György és a Georgikon (Olvasmány)66
  Összefoglalás67
  Reformkor, Forradalom és szabadságharc68
  A reformkor70
  A feudális gazdaság bomlása72
  Széchenyi István, a reformok első megfogalmazója75
  Kossuth Lajos, a nemes pályatárs78
  Új jelenségek a társadalomban80
  A változó életmód82
  Az árvízi hajós (Olvasmány)85
  Magyarország az átalakulás kapujában86
  Az április törvények és a Batthyány-kormány működése89
  Önvédelmi háború és szabadságharc92
  Huszárok a szabadságharcban (Olvasmány)95
  Vereség és megtorlás97
  Arad, a "magyar Golgota" (Olvasmány)100
  Komárom, a bevehetetlen erőd (Olvasmány)102
  Összefoglalás103
  A nemzetállamok kora104
  A "kis" Napóleon Franciaországa106
  Az olasz egység létrejötte108
  A Vöröskereszt (Olvasmány)110
  A német egység megteremtése111
  A 19. századi brit világbirodalom114
  Aranyláz Amerikában (Olvasmány)116
  Az Amerikai Egyesült Államok polgárháborúja118
  Abraham Lincoln élete (Olvasmány)121
  Az ipari forradalom térhódítása122
  A párizsi világkiállítás (Olvasmány)125
  A munkásmozgalom irányzatai127
  Az imperializmus kora130
  A modern állam és polgárai133
  Az újkori olimpiák (Olvasmány)136
  Összefoglalás137
  Magyarország a dualizmus időszakában138
  Az önkényuralom évei140
  Betyárvilág Magyarországon (Olvasmány)142
  A kiegyezés144
  A dualizmus korának politikai változásai147
  A magyar gazdaság fejlődése150
  A polgárosodó társadalom153
  A szegedi árvíz (Olvasmány)156
  Az ország fővárosa, Budapest158
  Magyar "honleányok" (Olvasmány)161
  Az oktatás fejlődése162
  Női divat a dualizmus korában (Olvasmány)164
  Összefoglalás165
  Az első világháború166
  Az első világháború kitörése168
  A frontok és a hátország170
  Új fegyverek az első világháborúban (Olvasmány)174
  Az első világháború befejezése176
  Az oroszországi forradalom179
  Magyarország az első világháborúban181
  Összefoglalás183
  Függelék184

  © MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018