Fizika gyakorló feladatok 8. osztály

Fizika feladatsorozatok középiskolába készülőknek  MS-2536
MS-2536
7-8. évfolyam, 1. kiadás
 
 
kód: MS-2536
ára: 995 Ft
méret: A4, 112 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
A korábbi tantervekhez készült hagyományos szemléletű munkafüzet segédkönyvként szakkörön vagy a fizika otthoni tanulásához továbbra is használható. Alkalmat kínál arra, hogy a tanulók felelevenítsék az ismereteiket, elmélyítsék az újonnan elsajátított fizikai fogalmakat, összefüggéseket. Mivel tartalmazza a feladatok megoldásait, a munkafüzet az önellenőrzésre is lehetőséget ad.
Tartalomjegyzék
Bevezető3
A FIZIKÁBÓL TANULT ISMERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA5
Mechanika5
1. Az anyag és néhány tulajdonsága5
2. A testek mozgása, a sebesség és a gyorsulás6
3. Tömeg, lendület, erő8
4. Különféle erőhatások és következményeik11
5. Egyensúly a folyadékokban és a gázokban, Arkhimédész törvénye13
6. A teljesítmény, a hatásfok és az egyszerű gépek15
Hőtan, Energia, munka, hő, hőjelenségek18
1. A testek melegítőképessége és az energia18
2. A testek belső energiája19
3. Hőjelenségek19
Elektromosságtan22
1. A mágneses és az elektromos kölcsönhatás22
2. A testek elektromos tulajdonsága és az elektromos töltés22
3. Az elektromos áram, az áramerősség23
4. Az elektromos mező munkája és az elektromos feszültség23
5. Az elektromos ellenállás, Ohm törvénye24
6. Változtatható ellenállás az áramkörben25
7. Az elektromos munka és a teljesítmény26
8. Az elektromos és mágneses mező kölcsönhatása27
Fénytan30
1. A fény anyag. A fény terjedése30
2. A fényvisszaverődés30
3. A fénytörés33
4. A színek35
FELADATMEGOLDÁS ÉS GONDOLKODÁSFEJLESZTÉS A FIZIKA TANULÁSAKOR36
FELADATSOROK GYAKORLÁSÁHOZ, ÖNELLENŐRZÉSHEZ 
Mechanika51
1. feladatsor: Mozgás, tömeg, lendület, erő51
2. feladatsor: Egyensúly a folyadékokban és a gázokban, Arkhimédész törvénye55
3. feladatsor: Teljesítmény, hatásfok, egyszerű gépek60
Hőtan63
4. feladatsor: Energia, munka, hő63
5. feladatsor: Hőjelenségek65
Elektromosságtan70
6. feladatsor: A testek elektromos tulajdonsága, áramerősség, feszültség70
7. feladatsor: Elektromos áram, elektromos ellenállás, Ohm törvénye73
8. feladatsor: Az elektromos áram hatásai, az indukció77
Fénytan80
9. feladatsor: Fénytan80
9. feladatsor: Fénytan 
A FELADATSOROK MEGOLDÁSAI 
Mechanika85
1. feladatsor: Mozgás, tömeg, lendület, erő85
2. feladatsor: Egyensúly a folyadékokban és a gázokban, Arkhimédész törvénye88
3. feladatsor: Teljesítmény, hatásfok, egyszerű gépek91
Hőtan93
4. feladatsor: Energia, munka, hő93
5. feladatsor: Hőjelenségek95
Elektromosságtan96
6. feladatsor: A testek elektromos tulajdonsága, áramerősség, feszültség96
7. feladatsor: Elektromos áram, elektromos ellenállás, Ohm törvénye98
8. feladatsor: Az elektromos áram hatásai, az indukció101
Fénytan103
9. feladatsor: Fénytan103
MELLÉKLETEK 
A fizikai mennyiségek megnevezése106
A fizikai mennyiségek kiszámítása108
Felhasznált irodalom110
Tartalomjegyzék111

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2020 | Mobil