Fogalmazás gyakorló feladatok 4. osztály

Fogalmazás lépésről lépésre II. Gyakorló feladatok a fogalmazási készség fejlesztéséhez MS-2520
MS-2520

Feladatgyűjtemény 4-5. o.

4-5. évfolyam, 10. kiadás (2007. 07. 19.)
Mozaik Kiadó
méret: 202x284 mm
terjedelem: 112 oldal
1 080 Ft
Kosárba
Kapcsolódó kiadványok

A munkafüzet lépésről lépésre tanítja meg a legfontosabb fogalmazási ismereteket a 11‒12 éves korosztály számára. Az érdekes feladatsorok játszva késztetik a diákokat a tartalmi, szerkezeti, stilisztikai, műfaji ismeretek elsajátítására. A feladatok fokozatosan nehezednek az egyszerűbb mondatszerkesztéstől a bonyolultabb szövegalkotásig.

Fogalmazási készségük fejlődését a diákok is lemérhetik a munkafüzetek végén található önellenőrzési szempontok segítségével.

A szépirodalmi példaszövegek és a gyakori könyvajánlások felkeltik a gyerekek olvasási kedvét.

Tartalomjegyzék
Előszó3
Az elbeszélés 
I. Ismételjünk4
II. A párbeszéd13
A leírás27
A jellemzés50
A levél64
Publicisztikai műfajok 
I A hír75
II. A hirdetés82
III. A riport87
Egyéb műfajok 
I. A meghívó97
II. A könyvismertetés102

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2021 | Mobil