Irodalom feladatgyűjtemény 8. osztály

Irodalmi feladatgyűjtemény 13-14 éveseknek Az alapvető irodalmi ismeretek gyakorlását, elmélyítését segítő segédkönyv MS-2418
MS-2418

Jelek az úton

8. évfolyam, 1. kiadás (1999. 09. 06.)
Mozaik Kiadó
terjedelem: 192 oldal
1 190 Ft
Kosárba
Kapcsolódó kiadványok
Irodalmi feladatgyűjtemény 10-11 éveseknek - Az alapvető irodalmi ismeretek gyakorlását, elmélyítését segítő segédkönyv MS-2415MS-24151 190 Ft
Irodalmi feladatgyűjtemény 11-12 éveseknek - Az alapvető irodalmi ismeretek gyakorlását, elmélyítését segítő segédkönyv MS-2416MS-24161 190 Ft
Irodalmi feladatgyűjtemény  12-13 éveseknek - Az alapvető irodalmi ismeretek gyakorlását, elmélyítését segítő segédkönyv MS-2417MS-24171 190 Ft
Tartalomjegyzék
Kedves irodalomolvasó barátaink!3
Pávlus Utsi3
A mi életünk3
KÖNYVEK VILÁGÁBAN 
Könyv- és könyvtárhasználat4
Paula Küng-Hefti5
Az olvasó5
KŐSZIKLÁK 
Mozaikok az archaikus népi imádságok köréből6
Keresem uccákru' uccákra7
Hegyet hágék8
Hasznos ima hideglelés ellen9
Vízcsinyálásná monta, a Hiszekegy után9
Ölében szent fia meghalva10
Törje le a keresztfa10
CSILLAGMAGÁNY 
Gondolatok a Nyugat folyóiratról13
Néhány fogalom a stilisztika köréből15
A szimbólum15
A szinesztézia16
A metonímia18
Egy-két példa a Nyugat stílusújításaiból19
A szecesszió19
Az impresszionizmus20
A szimbolizmus20
Ady Endre22
A magyar Ugaron23
Góg és Magóg fia vagyok én...25
A kevert ritmusú/ötvözött vers26
Párizsban járt az Ősz26
Dózsa György unokája28
Lédával a bálban30
Fölszállott a páva31
A grófi szérűn33
Sem utódja, sem boldog őse...35
(Szeretném, ha szeretnének) 
A föl-földobott kő37
Hiszek hitetlenül Istenben40
Áldásadás a vonaton41
Az eltévedt lovas41
Intés az őrzőkhöz43
Őrizem a szemed45
Ifjú szívekben élek46
Az Ady Endréről tanultak áttekintése47
Krúdy Gyula51
A mai Margitsziget (Részlet)51
A hídon (Negyedik út)53
Móricz Zsigmond56
A népies stílus60
A novella60
Hét krajcár61
Tragédia63
Légy jó mindhalálig64
Babits Mihály67
Messze... messze...67
Itália68
A szonett69
Esti kérdés70
Dal, prózában72
A költői formaszerkezetek egyike: a szabadvers72
Balázsolás74
Juhász Gyula76
József Attila: A kozmosz éneke76
Tiszai csönd77
Magyar nyár 191878
A tárgyias-intellektuális stílus79
Magyar táj, magyar ecsettel79
Milyen volt...80
Kosztolányi Dezső83
Kontra Ferenc: Száz szó Kosztolányihoz84
Téli alkony84
Kip-kop köveznek...86
Fürdés87
Tóth Árpád88
Áprilisi capriccio88
Körúti hajnal89
Lélektől lélekig90
Karinthy Frigyes92
Így írtok ti (Részletek)92
Tanár úr kérem94
Előszó95
A Nyugat első nemzedékének kiemelkedő alakjairól tanultak áttekintése96
HELYTÁLLÁS 
Néhány szó az avantgárdmozgalomról99
Kassák Lajos101
Mesteremberek101
Tamási Áron102
Ábel a rengetegben103
Szabó Lőrinc104
Szénásszekér104
Ipoly füzei105
Olvasás106
Szeretlek107
József Attila107
Rigó Béla: József Attila108
Bevezető109
Curriculum vitae109
Szeretném, ha vadalmafa lennék!110
Tiszta szívvel111
Szegényember-versek113
Istenem115
Ringató115
Nyár - Favágó117
Betlehemi királyok119
Mama-versek120
Levegőt!122
Altató124
A Dunánál125
Karóval jöttél...126
Születésnapomra127
Nem emel föl128
Kész a leltár129
A József Attiláról tanultak áttekintése130
Radnóti Miklós131
Himnusz a békéről133
Két karodban134
Tétova óda135
Nem tudhatom...136
Az evokáció136
Levél a hitveshez137
Erőltetett menet138
Eclogák140
Száll a tavasz (Előhang az Eclogákhoz)140
Első ecloga141
Második ecloga141
Harmadik ecloga141
Negyedik ecloga141
Ötödik ecloga (Bálint György emlékére - Töredék)141
Töredék (Hatodik ecloga)142
Hetedik ecloga142
Nyolcadik ecloga142
Razglednicák146
A 20. század 30-40-es éveinek néhány kiemelkedő alkotójáról147
tanultak áttekintése 
KÖNYÖRGÉS FÉNYÉRT 
Vázlat a közelmúlt irodalmához150
A szociográfia151
A költészeti plakátstílus151
A groteszk151
Illyés Gyula153
Nem menekülhetsz154
Rózsák a rácson157
Örkény István158
Arról, hogy mi a groteszk (Részlet)159
Egyperces novellák (Részletek)160
Weöres Sándor163
Tavaszi virradat164
Derű166
Hála-áldozat167
Pilinszky János167
Milyen felemás168
Halak a hálóban169
Francia fogoly170
Nagy László173
Adjon az Isten174
Tűz175
A közelmúlt irodalmának néhány meghatározó alkotójáról177
Tanultak áttekintése 
UTAK A DRÁMÁKHOZ 
Előjáték (Prológus)179
Adj, király, katonát!179
I. felvonás179
A drámai műnem néhány alapfogalma179
II. felvonás180
A drámai műfajok általános rendje181
III. felvonás182
A dráma fogalma és elemzése182
UTÓJÁTÉK (Epilógus)184
NÉV- ÉS CÍMMUTATÓ185
AJÁNLOTT IRODALOM188