Sokszínű matematika 11-12.
MS-2326

Feladatgyűjtemény - Letölthető megoldásokkal

11-12. évfolyam, 9. kiadás (2018. 01. 15.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2326
ára: 3 120 Ft
méret: B5, 288 oldal
tanterv: NAT2007
egyéb tanterv: NAT2012-höz is ajánlott
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
 • A 11-12. osztályos összevont kötet a két évfolyam feladatanyagát tartalmazza, amelyhez a megoldások a kiadó honlapjáról tölthetők le.
 • A közel 1500 feladaton túl a rendszerező összefoglalás részben a teljes középiskolás tananyag áttekintéséhez kínál további 620 felkészítő feladatot, e mellett 10 középszintű és 5 emelt szintű érettségi gyakorló feladatsort.
 • Tartalomjegyzék
  Bevezető5
  A feladatgyűjteményben használt matematikai jelölések10
  A 11. évfolyam feladatai12
  11.1. Kombinatorika, gráfok (3001-3160)12
  Fibonacci-számok12
  Permutációk, variációk12
  Ismétlés nélküli kombinációk, Pascal-háromszög14
  Binomiális együtthatók, ismétléses kombináció16
  Vegyes összeszámlálási feladatok (kiegészítő anyag)18
  GRÁFOK - pontok, élek, fokszám19
  GRÁFOK - út, vonal, séta, kör, Euler-vonal (kiegészítő anyag)22
  Fagráfok (kiegészítő anyag)24
  A kombinatorika gyakorlati alkalmazásai25
  Vegyes feladatok26
  11.2. Hatvány, gyök, logaritmus (3161-3241)29
  Hatványozás és gyökvonás (emlékeztető)29
  Hatványfüggvények és gyökfüggvények30
  Törtkitevőjű hatvány31
  Irracionális kitevőjű hatvány, exponenciális függvény32
  Exponenciális egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek33
  A logaritmus fogalma37
  A logaritmusfüggvény38
  A logaritmus azonosságai40
  Logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek41
  Vegyes feladatok44
  11.3. A trigonometria alkalmazásai (3242-3459)47
  Vektorműveletek rendszerezése, alkalmazások (emlékeztető)47
  A skaláris szorzat48
  Skaláris szorzat a koordináta-rendszerben50
  A szinusztétel52
  A koszinusztétel54
  Trigonometrikus összefüggések alkalmazásai55
  Összegzési képletek57
  Az összegzési képletek alkalmazásai58
  Trigonometrikus egyenletek, egyenletrendszerek60
  Trigonometrikus egyenlőtlenségek63
  Vegyes feladatok64
  11.4. Függvények (3460-3554)67
  Az exponenciális és logaritmusfüggvény67
  Egyenletek és függvények69
  Trigonometrikus függvények70
  Trigonometrikus egyenletek, egyenlőtlenségek (kiegészítő anyag)72
  Vegyes feladatok74
  Inverz függvények (kiegészítő anyag)77
  11.5. Koordináta-geometria (3555-3776)78
  Vektorok a koordináta-rendszerben. Műveletek koordinátáikkal adott vektorokkal (emlékeztető)78
  Két pont távolsága. Két vektor hajlásszöge. Területszámítási alkalmazások80
  Szakasz osztópontjának koordinátái. A háromszög súlypontjának koordinátái82
  Az egyenest meghatározó adatok a koordináta-rendszerben85
  Az egyenes egyenletei88
  Két egyenes metszéspontja, távolsága, hajlásszöge92
  A kör egyenlete94
  A kör és az egyenes kölcsönös helyzete; két kör közös pontjai97
  A parabola99
  Vegyes feladatok100
  11.6. Valószínűség-számítás, statisztika (3777-3892)104
  Klasszikus valószínűségi modell104
  Visszatevéses mintavétel109
  Mintavétel visszatevés nélkül (kiegészítő anyag)111
  Valószínűségi játékok gráfokon (kiegészítő anyag)112
  Valóság és statisztika114
  Vegyes feladatok115
  A 12. évfolyam feladatai118
  12.1. Logika, bizonyítási módszerek (4001-4067)118
  Logikai feladatok, kijelentések118
  Logikai műveletek ? negáció, konjunkció, diszjunkció121
  Logikai műveletek ? implikáció, ekvivalencia123
  Teljes indukció (emelt szintű tananyag)125
  Vegyes feladatok 126
  12.2. Számsorozatok (4068-4165)128
  A sorozat fogalma, példák sorozatokra128
  Példák rekurzív sorozatokra129
  Számtani sorozatok129
  Mértani sorozatok132
  Kamatszámítás, törlesztőrészletek kiszámítása133
  Vegyes feladatok134
  12.3. Térgeometria (4166-4511)137
  Térelemek137
  Testek osztályozása, szabályos testek141
  A terület fogalma, a sokszögek területe145
  A kör és részeinek területe149
  A térfogat fogalma, a hasáb és a henger térfogata152
  A gúla és a kúp térfogata157
  A csonka gúla és a csonka kúp160
  A gömb térfogata és felszíne163
  Egymásba írt testek (kiegészítő anyag)165
  Vegyes feladatok I.167
  Vegyes feladatok II.169
  12.4. Valószínűség-számítás, statisztika (4512-4577)172
  Geometriai valószínűség172
  Várható érték (emelt szintű tananyag)174
  Statisztika175
  Vegyes feladatok179
  Készüljünk az érettségire!182
  12.5. Rendszerező összefoglalás (5001-5620)182
  Gondolkodási módszerek (5001?5113)182
  Halmazok182
  Kijelentések, események185
  Kombinatorika186
  Valószínűség-számítás190
  Algebra és számelmélet (5114?5277)196
  Számok és műveletek196
  Számelmélet, oszthatóság197
  Hatvány, gyök, logaritmus200
  Műveletek racionális kifejezésekkel204
  Egyenletek, egyenlőtlenségek206
  Egyenletrendszerek214
  Függvények (5278?5402)217
  A függvény fogalma, grafikonja, egyszerű tulajdonságai217
  Műveletek függvényekkel (kiegészítő anyag)226
  Függvénytulajdonságok227
  Geometria (5403?5620)235
  Alapvető fogalmak235
  Geometriai transzformációk237
  Vektorok. Szögfüggvények243
  Nevezetes síkidomok tulajdonságai247
  Koordináta-geometria253
  12.6. Érettségi gyakorló feladatsorok258
  Középszintű feladatsorok258
  Emelt szintű feladatsorok279

  © MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018