Magyar nyelv 10. osztály

Nyelvtan, helyesírás, stilisztika 10. Tankönyv a magyar nyelvi ismeretek hatékony elsajátításához középiskolásoknak MS-2166
MS-2166

Tankönyv

10. évfolyam, 2. kiadás (2005. 07. 18.)
 
 
kód: MS-2166
ára: 1 060 Ft
méret: B5, 128 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok

A tankönyv és a hozzá tartozó munkafüzet oldott stílusban, könnyen érthető magyarázatokkal, feladatokkal tárgyalja az évfolyam anyanyelvi ismereteit.

A stilisztikai és nyelvtörténeti ismeretek mellett a fogalmazási készséget változatos szövegfajtákon keresztül fejleszti, mivel erre az iskola mellett az élet számos területén is szükségünk van.

Tartalomjegyzék
TANÉV ELEJI ISMÉTLÉS3
Mit tudunk a szövegről?3
Mit tudunk a szöveg jelentéséről?4
Mit tudunk a szöveg grammatikájáról?5
Mit tudunk a szöveg szerkezetéről?7
STILISZTIKAI ISMERETEK9
Nyelv, beszéd, stílus9
A helyes stílus12
A hangok stílushatása15
A szavak stílushatása18
A szavak mint képek26
A szavak mint alakzatok36
A mondatok stílushatása39
A szövegek stílushatása50
Egyformán vagy különbözőképpen? Stílusrétegek, stílusárnyalatok56
A stilisztikai ismeretek összefoglalása60
ÁLTALÁNOS ISMERETEK A NYELVRŐL63
Ember és nyelv63
A nyelv jelekből álló rendszer63
Nyelvünk rétegződése67
Nyelvünk helye a világ nyelvei között71
Nyelvünk eredete74
NYELVÜNK ÉLETE I.82
Állandóság és változás82
NYELVÜNK ÉLETE II.86
A fejlődés történeti szakaszai86
Az általános nyelvészeti és nyelvtörténeti ismeretek összefoglalása99
TANÉV VÉGI ISMÉTLÉS100
Mit tanultunk általános nyelvészetből és nyelvtörténetből?100
Mit tanultunk leíró nyelvtanból?101
Mit tanultunk szövegtanból és stilisztikából?103
FÜGGELÉK106
TÁRGYMUTATÓ125

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil