Magyar nyelv 9. osztály

Nyelvtan, helyesírás, szövegtan 9. Tankönyv a magyar nyelvi ismeretek hatékony elsajátításához középiskolásoknak MS-2165
MS-2165

Tankönyv

9. évfolyam, 2. kiadás (2004. 07. 16.)
 
 
kód: MS-2165
ára: 1 060 Ft
méret: B5, 136 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok

A tankönyv és a hozzá tartozó munkafüzet oldott stílusban, könnyen érthető magyarázatokkal, feladatokkal tárgyalja az évfolyam anyanyelvi ismereteit.

A leíró nyelvtani és szövegtani ismeretek mellett a szövegalkotási készségek elsajátításához is nagy segítséget nyújt, amelyre az iskola mellett az élet számos területén is szükségünk van.

Tartalomjegyzék
Általános ismeretek a nyelvről 
Nyelv, beszéd, kommunikáció3
Mit tudunk magyar nyelvtanból? 
Hangtani ismeretek7
A magyar helyesírás11
Szavaink és szófajaink14
A szó szerkezete19
Mondattani ismeretek23
Jelentéstani ismeretek28
Nyelvművelés, nyelvhelyesség31
SZÖVEGTANI ISMERETEK 
A szöveg36
A szöveg fajtái38
A szöveg szerkezete40
A szöveg jelentése45
A szöveg grammatikája55
A SZÖVEGALKOTÁS 
A szövegértés külső körülményei I. (A szövegpragmatika)62
A szövegalkotás, szövegértelmezés külső körülményei II.65
Szövegtan a gyakorlatban. A szöveg értelmezése, "hangosítása"68
A szövegalkotás lépései73
Szövegfajták, szövegtípusok76
FOGALMAZZUNK! 
Teremtsünk kapcsolatot!80
Lássuk a tényeket!87
Hogyan befolyásolhatjuk a partnert?95
Lehet másképpen is?97
ISMÉTELJÜNK! 
Mit tanultunk általános és leíró nyelvészetből?103
Mit tanultunk szövegtanból?103
Mit tanultunk a szövegtan gyakorlati alkalmazásáról?103
FÜGGELÉK104
TÁRGYMUTATÓ134

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil