Nyelvtan tankönyv 3. osztály

Nyelvtan 3. - I. félév Nyelvtan munkatankönyv harmadik osztályosoknak, az új kerettantervhez is ajánlott MS-1632
MS-1632

Munkatankönyv

3. évfolyam, 13. kiadás (2018. 07. 20.)
 
 
kód: MS-1632
ára: 840 Ft
méret: C5, 96 oldal
egyéb tanterv: NAT 2012-höz is ajánlott
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
CLASSROOM Digitális változat elérhető
web-tankönyv
HOME Digitális változat elérhető
 • Gyakorlati célokat szolgáló nyelvtani anyaga a beszédfejlesztés és a helyesírás-tanítás alapja.
 • Az olvasókönyv szövegeire történő utalás, és az azokban lévő nyelvtani ismeretek felfedeztetése az anyanyelvi integrációt teszi lehetővé.
 • Megjelennek a páros és csoportos munkaformák.
 • Mintaoldalak
  Tartalomjegyzék
  Hangok, betűk4
  A szavak6
  A mondatok9
  A mondatfajták11
  A kijelentő mondat13
  A kérdő mondat16
  A felszólító mondat19
  A felkiáltó mondat22
  Az óhajtó mondat25
  Állítás, tagadás (kiegészítő anyag)28
  Összefoglalás30
  A szófajok33
  A főnév36
  Összetett főnevek (kiegészítő anyag)41
  Rokon értelmű főnevek44
  Ellentétes jelentésű főnevek47
  A főnév fajtái49
  A köznév51
  A tulajdonnév53
  Személynevek55
  Állatnevek (kiegészítő anyag)58
  Földrajzi nevek (kiegészítő anyag)60
  Égitestek neve (kiegészítő anyag)63
  Intézmények neve (kiegészítő anyag)65
  Alkotások címe (kiegészítő anyag)67
  Márkanevek (kiegészítő anyag)70
  Gyakorlás72
  Toldalékos főnevek I. (-ba, -be, -ban, -ben, -val, -vel)75
  Toldalékos főnevek II. (-ból, -ből, -tól, -től, -ról, -ről)79
  Többes számú főnevek81
  T-toldalékos főnevek85
  Gyakorlás89
  Helyesírási szójegyzék93
  Szómagyarázatok95
  A kiadvány bevezetője
  Nagyon örülök, hogy ebben a tanévben is velem tartasz anyanyelvünk alaposabb megismerésében! Tavaly sok mindent megtanultunk a szavakról. Először tegyük próbára, hogy mire emlékszünk! Egy-két hét múlva ezt a tudásunkat bővítjük majd a leggyakoribb szófajok megismerésével. Később megtanuljuk azt is, hogy milyen sokféle lehetőség van mondataink megformálására. Izgatottan várom már a feladatokat és a játékokat! Kezdjük el!

  © MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil