Nyelvtan 3. - I. félév
MS-1632

Munkatankönyv

3. évfolyam, 13. kiadás (2018. 07. 20.)
 
 
kód: MS-1632
ára: 820 Ft
méret: C5, 96 oldal
tanterv: NAT2007
OM engedélyszám: TKV/5044-6/2013
egyéb tanterv: NAT2012-höz is ajánlott
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
 • Mondatfajták fogalma, felismerése, szófaji ismeretek tanítása, igényes nyelvhasználatra nevelés jellemzi.
 • Anyanyelvünk jelentésbeli árnyalatait kiválóan érzékelteti a számos szólás és közmondás.
 • Tartalomjegyzék
  Hangok, betűk4
  A szavak6
  A mondatok9
  A mondatfajták11
  A kijelentő mondat13
  A kérdő mondat16
  A felszólító mondat19
  A felkiáltó mondat22
  Az óhajtó mondat25
  Állítás, tagadás (kiegészítő anyag)28
  Összefoglalás30
  A szófajok33
  A főnév36
  Összetett főnevek (kiegészítő anyag)41
  Rokon értelmű főnevek44
  Ellentétes jelentésű főnevek47
  A főnév fajtái49
  A köznév51
  A tulajdonnév53
  Személynevek55
  Állatnevek (kiegészítő anyag)58
  Földrajzi nevek (kiegészítő anyag)60
  Égitestek neve (kiegészítő anyag)63
  Intézmények neve (kiegészítő anyag)65
  Alkotások címe (kiegészítő anyag)67
  Márkanevek (kiegészítő anyag)70
  Gyakorlás72
  Toldalékos főnevek I. (-ba, -be, -ban, -ben, -val, -vel)75
  Toldalékos főnevek II. (-ból, -ből, -tól, -től, -ról, -ről)79
  Többes számú főnevek81
  T-toldalékos főnevek85
  Gyakorlás89
  Helyesírási szójegyzék93
  Szómagyarázatok95

  © MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018