Környezetismeret tankönyv 3. osztály

Környezetünk titkai 3. Az Európa Legjobb Tankönyve Ezüst-díjjal kitüntetett sorozat NAT2012 kerettantervhez készült harmadikos környezetismeret tankönyve, heti egy órás, egy kötetben. MS-1423U
MS-1423U
3. évfolyam, 4. kiadás (2021. 08. 03.)
Mozaik Kiadó
méret: 212x297 mm
terjedelem: 80 oldal
tanterv: NAT 2012
1 340 Ft
Kosárba
A népszerű sorozat NAT2012-es, új kerettanterv szerint átdolgozott egykötetes változata. Az idő mérésével, a vizes élőhelyekkel, a tájékozódással és az egészséges életmód ismérveivel foglalkozik a tankönyv. Színes ábrái, könnyen értelmezhető feladatai motiválják a tanulót. Tanítást segítő kiadványként, valamint otthoni gyakorlásra is kitűnően használható.
Kapcsolódó kiadványok
Cartographia - Első atlaszom 3-6. évf. - A nagy múltú Cartographia népszerű atlasza a környezetismeret és a természetismeret tanulásához. A tankönyvjegyzékről is rendelhető CR-0102HCR-0102H1 200 Ft
Környezetünk titkai 4. - Az Európa Legjobb Tankönyve Ezüst-díjjal kitüntetett sorozat NAT2012 kerettantervhez készült negyedikes környezetismeret tankönyve, heti egy órás, egy kötetben. MS-1425UMS-1425U1 340 Ft
Környezetünk titkai 3. AB. tszm. - A NAT2012-es MS-1423U Környezetünk titkai 3. kiadványhoz készült. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2763UMS-2763U301 Ft
Környezetünk titkai 1. - Az Európa Legjobb Tankönyve Ezüst-díjjal kitüntetett sorozat első osztályos környezetismeret tankönyve MS-1411UMS-1411U1 320 Ft
Képes környezetünk atlasza 3-6.o. - Látványos, gazdagon illusztrált atlasz a tudatos térképolvasás megalapozásához. Tankönyvjegyzéken szerepel. MS-4103VMS-4103V1 350 Ft
Környezetünk titkai 2. - Az Európa Legjobb Tankönyve Ezüst-díjjal kitüntetett sorozat másodikos környezetismeret tankönyve. A tankönyvjegyzéken is szerepel. MS-1412VMS-1412V1 340 Ft
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. A kódok csak egyszer aktiválhatók.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Mennyi időnk van?6
Az idő mérése6
Az évek múlása8
Lakóhelyünk: a Föld10
A Föld mozgásai12
Földünk égi kísérője, a Hold14
Összefoglalás16
Megtart, ha megtartod20
Vízjárta tájakon20
Vízparti növények és hasznosításuk22
A természet „gyógyszerei”24
Állatok a vízben és a vízparton26
Ősi haszonállataink28
Termesztett növények30
Jeles napok, ünnepek32
Időjóslások34
Összefoglalás35
Szépség, egészség, betegség38
Ilyen vagyok38
Szépség és tisztaság40
Öltözetünk és egészségünk42
Testi egészség44
Betegség, betegápolás46
A segítségnyújtás48
Összefoglalás50
Merre megy a hajó?54
Tájékozódás az égitestek segítségével54
Tájékozódás iránytűvel56
Fény- és hangjelenségek58
A tűz két arca61
A víz halmazállapot-változásai64
Az éltető víz66
A keverékek68
Összefoglalás70
Egy „állati” jó óra (kiegészítő anyag)72
Év végi összefoglalás75
Szómagyarázat78
A kiadvány bevezetője
Kedves Gyerekek!
Új tankönyvetek hasonlít az első és második osztályoshoz, de ti már harmadikosok vagytok, ezért a változatos feladatok mellett kicsivel több benne a tanulnivaló. A továbbhaladáshoz szükséges ismereteket könnyen megtalálhatjátok, mert sárga keretben kiemeltük számotokra. A tankönyv végén, a Szómagyarázatban egyes szavak jelentésének megértéséhez kaptok segítséget. A többi rész és a képeknél lévő szövegek tanulmányozására is fordítsatok figyelmet! Izgalmas tananyagot tartogat ez a tanév is. Az idő múlásáról, a nappalok és az éjszakák, az évszakok kialakulásának okairól tanulhattok. Megérthetitek, hogyan hasznosítottuk és hasznosítjuk mi, emberek a természet javait, és miért kell óvnunk, védenünk környezetüket. Folytatjátok az emberi test felfedezését, az egészség és betegség fogalmának megértését. Sokat vizsgálódhattok és kísérletezhettek majd. Reméljük, hogy örömmel forgatjátok ezt a tankönyvet is.

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2021 | Mobil