Tantárgylista

Mozaik Módszertani Napok '98/99

A harmadik évezred küszöbén - miközben az iskolapadból kikerülő tanítványaink napról napra változó kihívásokkal néznek szembe - a pedagógia megújulási folyamatának is lépést kell tartania az igényekkel. Ez pedig lehetetlen a tartalmilag is naprakész tankönyvek és a rendszeres módszertani továbbképzések nélkül. Az alábbiakban arról számolunk be, hogy egy tankönyvkiadó, a szegedi Mozaik Oktatási Stúdió milyen kezdeményezésekkel segíti a változásokat.

Az elmúlt évben a helyi tantervek összeállítása során minden iskolának lehetősége volt átgondolni, hogy milyen módon kívánja korszerűsíteni a csaknem húsz éve érvényben lévő tananyagot és felfrissíteni pedagógiai eszköztárát. A munka következő lépése, a pedagógiai programok "feltöltése" elképzelhetetlen megújított tartalmú, a pedagógusok és a diákok igényeit maradéktalanul kielégítő, esztétikailag is magas színvonalú tankönyvek és a tanítási-tanulási folyamatot végigkísérő oktatási segédanyagok nélkül. 
A szegedi Mozaik Oktatási Stúdió - bízvást mondhatjuk - élére állt a változásoknak. A kiadó egyértelmű törekvése, hogy olyan könyveket adjon a magyar diákok kezébe, amelyek tartalmilag és minőségileg is bármely nyugat-európai országban megállnák a helyüket. Az új tankönyvcsaládok olyan pedagógiai műhelyekben készültek, amelyek - megőrizve a hagyományos oktatási formák értékeit - egyaránt lépést tartanak a tudományok és a modern pedagógiai kutatások gyakorlatba átültethető eredményeivel. A könyvek esztétikai kivitelének és szerkesztésmódjának színvonalát pedig az is igazolja, hogy a tankönyvcsaládokat az utóbbi időkben számos könyvszakmai díjjal ismerték el  (Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Könyvdíja 1998; Szép Magyar Könyv Különdíj, Díj, Oklevél; Hungarodidact '95, '97, '99  tíz Arany-díja stb.) 

A kiadó törekszik arra, hogy a tankönyveiből tanító pedagógusok minden szakmai segítséget megkapjanak a tananyag feldolgozása során. Ezért ez évben immár hatodik alkalommal szervezi meg a Mozaik Módszertani Napokat. Az országos rendezvénysorozat hét szekciójában elhangzó módszertani előadások útmutatást nyújtanak a tananyag leghatékonyabb feldolgozásához, az előadásokhoz kapcsolódó beszélgetések pedig a könyveket használó pedagógusok közötti közvetlen eszmecserére, a tanítási tapasztalatok megbeszélésére is lehetőséget adnak. A szerzők bemutatják a díjnyertes Természetről tizenéveseknek tankönyvcsalád legújabb (7. és 8. osztályos), illetve a nagy sikerű A Föld, amelyen élünk tankönyvek alsóbb évfolyamoknak szánt Természetismeret 5. és 6. köteteit. "Magasabb évfolyamba lépnek" az Informatika és a Könyvtárhasználat tankönyvek is, a szerzők az általános és középiskolában is hasznosítható módszertani ötleteiket osztják meg az érdeklődő pedagógusokkal. Újdonságként mutatkozik be az Emberismeret erkölcstan tankönyvsorozat, amely az általános iskolák 4-8. osztályainak kínál a tanulók közös, aktív részvételével feldolgozható, értékes tananyagot.
A rendezvényre az iskolákba kiküldött jelentkezési lapokon lehet jelentkezni.

Tantárgylista MOZAIKOK A MOZAIKRÓL
Mozaik Módszertani Napok
A Föld, amelyen élünk 5-10. o.
Informatika-Számítástechnika 5-9. o.
Biológia 5-8. o.
Földrajz 5-8. o.
Fizika 6-8. o.
Kémia 7-9. o.
ABC-ház tankönyvcsalád 1-4. o.
Magyar nyelv kisiskolásoknak 1-4.
Nyelvtan-Helyesírás-Fogalmazás 5-10. o.

Néhány friss mozaikos kiadvány:

A Föld, amelyen élünk 3.

Környezetgazdálkodás 9-10

ABC-ház 4. osztály

Biológia 8

Program:

Alsó tagozat Magyar nyelv Matematika Informatika
Balkovitzné Cynolter Magdolna

A szövegértés fejlesztése kisiskoláskorban
(Tankönyvek, segédkönyvek alsósoknak)
Fekete Gabriella

Korszerű anyanyelvi nevelés a felső tagozatban
(A Nyelvtan - Helyesírás - Fogalmazás tankönyvcsalád tapasztalatai)
Pintér Klára / Kosztolányi József

Problémamegoldás és fogalomépítés a felső tagozatban - a készülő tankönyvek kapcsán
Rozgonyi-Borus Ferenc

Milyen változásokat hoz a kerettanterv az informatika tanításában?
Csizmadia György / Földvári Erika / Lassúné Ruskó Renáta

"Tág az élet, mint az álom..."
(Integrált oktatás az alsó tagozatban)
Kutas Ferenc

Kerettanterv és tankönyvek az irodalom tanításában
(Új és hagyományos módszerek szintézise egy tankönyvcsaládban)
Vincze István / Csordás Mihály / Konfár László

Feladatok, problémák a matematika iránt érdeklődő tanulóknak
Kokas Károly

Eligazodni a világban: az iskolai könyvtár
Fizika Biológia-Kémia Földrajz
Halász Tibor

Hogyan alkalmazkodhatunk az új szabályozási rendhez?
Jámbor Gyuláné

Minőségbiztosítás - gondolkodásfejlesztés a biológiaórán
Makádi Mariann

A kerettanterv a földrajz tanításában
Miskolczi Józsefné

Fizikafeladatok és a gondolkodás fejlesztése
Siposné Kedves Éva

A kémiai ismeretek jelentősége az egészség és a környezet védelmében
Vízvári Albertné

Magyarország földrajza a változások tükrében
Párhuzamos előadás
Tóth Katalin

Biológia a fizikaórán - fizika a biológiaórán

Időpontok és helyszínek:

Időpont: Város: Helyszín:
1999. december 7. Szeged Arany János Általános Iskola 6724, Kukovecz Nana u. 4-6.
Tel.: 06-62/469-634 - Ig.: Révész István
1999. december 10. Pécs Testvérvárosok Terei Á. I. 7632 Pécs, Testvérvárosok t.1.
Tel.: 06-72/438-030 - Ig.: Troska Gyula

(Módsz. nappal megb. igh.: Kalauz Jánosné)
1999. december 17. Budapest Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133, Kárpát u. 49-53.
Tel.: 06-1/359-16-13 - Ig. Somogyi László
2000. január 13. Szombathely Dési Huber István Á. I. 9700, Kőrösi Csoma Sándor u. 5.
Tel.: 06-94/311-340 - Ig.: Kiss Péter
2000. január 14. Székesfehérvár Velinszky László Általános Iskola  8000, Salétrom u. 4-6.
Tel.: 06-22/315-071 - Ig.: Dr. Szokó Miklósné
2000. január 20. Miskolc Jókai Mór Általános Iskola 3525, Pallos u. 1.
Tel.: 06-46/320-494 - Ig.: Pongrácz Jánosné
2000. január 21. Hajdúszoboszló Bárdos L. (4.sz.) Általános Iskola 4200, Arajny János u. 2.
Tel.: 06-52/361-562 - Ig.: Koncz Zsuzsanna

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018