Biológia és egészségtan

A tankönyvcsalád egyik legszebb könyve a hetedik évfolyam számára készült Biológia és egészségtan tankönyv, mely a Természetismeret 5-6. tankönyveinek szerves folytatása.
A tankönyv a tantárgyi ismeretekből a hazai és távoli tájak életközösségeinek rendkívül színes világát dolgozza fel. A tananyag logikai elrendezésénél, súlyozásánál és módszertani feldolgozásánál az volt a cél, hogy a tankönyv és a munkafüzet:

felkeltse és kielégítse a tanulók kíváncsiságát, tudásvágyát,
ismeretei ökológiai rendszerelméletbe illeszkedjenek,
teremtsenek kapcsolatot a mindennapi élet tudnivalóival,
nyújtsanak segítséget a környezetvédelmet tükröző magatartás és szokásrendszer kialakulásához,
inspirálja a tanulókat más információhordozók megismerésére és használatára,
a természettudományos megismerési módszerek bemutatásával és gyakorlásával járuljon hozzá a sokoldalú tanulói képességfejlesztéshez.

A tananyag feldolgozásában a megismerés a közelitől halad a távoli felé. Hangsúlyos szerepet kap a hazai erdő, rét, víz és vízpart. Minden életközösségben először az élőhely, a legtipikusabb faj(ok) jellemzői, majd a köztük lévő kölcsönhatások, ok-okozati összefüggések tárulnak fel. Ezek ismeretében kerül sor az élőhely és az élővilág védelmét szolgáló tennivalók tárgyalására.

A Jó, ha tudod! és az Olvasd el! címszó alatt kiegészítések, érdekességek találhatók.
A Figyeld meg! feladatai bővítik és megerősítik az ismereteket, az Ellenőrizd tudásod! kérdései pedig az önellenőrzés eszközei.
A témákat Képes lexikon zárja.

Részlet a Biológia 7. tankönyvből

A négy évre tervezett tananyag a 8. osztályban az emberi test felépítésével, működésével és egészségének megőrzésével kapcsolatos ismereteket dolgozza fel. A 9. osztály a növényi, az állati testszerveződés, életműködés, valamint az ökológia alapismereteivel foglalkozik. A 10. osztály a genetika, az evolúció és az általános egészségtani ismeretekkel zárul.
A tankönyveket használó pedagógusoknak a rendelkezésre álló tanterveken és tanmeneteken kívül nagy segítséget nyújthat a Mozaik Kiadónál nemrégiben megjelent Biologika című könyv is, amely a 7-10. osztályos biológia anyag logikai vázlatait, tematikus összefoglalásainak táblaképszerű táblázatait tartalmazza.

Tantárgylista MOZAIKOK A MOZAIKRÓL
Mozaik Módszertani Napok
A Föld, amelyen élünk 5-10. o.
Informatika-Számítástechnika 5-9. o.
Biológia 5-8. o.
Földrajz 5-8. o.
Fizika 6-8. o.
Kémia 7-9. o.
ABC-ház tankönyvcsalád 1-4. o.
Magyar nyelv kisiskolásoknak 1-4.
Nyelvtan-Helyesírás-Fogalmazás 5-10. o.

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil