SOKSZÍNŰ MATEMATIKA - FELSŐS
A barátságos, gyerekek és tanárok számára egyaránt újszerű tankönyvek egyik fontos jellemzője a bőséges feladatanyag, amely órai munkához és házi feladathoz is elegendő gyakorlási lehetőséget kínál. Figyelemreméltó, hogy kiválóan alkalmazhatók a matematikai képességek – köztük az egyik legnehezebb, a kombinatorikai gondolkodási képesség – fejlesztésére is.
Sokszínű matematika 5.
MS-2305U

Tankönyv

5. évfolyam, 5. kiadás (2017. 06. 13.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2305U
ára: 1 390 Ft
méret: B5, 272 oldal
tanterv: NAT2012
OM engedélyszám: TKV/4397-15/2013
 
doc NAT2012 és NAT2007 (3 óra/hét) NAT2012 és NAT2007 (3 óra/hét)
doc Sokszínű Matematika 7. o. NAT2012 és NAT2007 (3,5 óra/hét)
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
  • A matematikai „felfedeztetés” és a fogalmak kialakítása a tanulók gyakorlati tapasztalataiból indul ki.
  • Minden fejezetben szerepelnek a logikus gondolkodást és a kombinatorikus szemléletmódot gyakoroltató feladatok.
  • Kiemelt hangsúlyt kap a térszemlélet fejlesztése.
  • Változatos matematikai (például valószínűségi) játékokkal színesíti az anyag feldolgozását.
  •  
    Sokszínű matematika 5.
    MS-2315U

    Munkafüzet

    5. évfolyam, 5. kiadás (2017. 07. 10.)
     
     
    kód: MS-2315U
    ára: 995 Ft
    méret: A4, 96 oldal
    tanterv: NAT2012
    OM engedélyszám: TKV/4398-11/2013
     
    doc NAT2012 és NAT2007 (3 óra/hét) NAT2012 és NAT2007 (3 óra/hét)
    doc Sokszínű Matematika 7. o. NAT2012 és NAT2007 (3,5 óra/hét)
    Kapcsolódó kiadványok
    interaktív táblára
    Alapváltozat:
    Extra tartalom:
    web-tankönyv
    Alapváltozat:
    elérhető
    Akciós csomagban:
    A munkafüzet a tananyag legfontosabb feladattípusainak begyakorlásához
    nyújt segítséget. A megoldásokat elemi lépésekre bontja, illetve egyéb tanulói tevékenységekkel (színezés, rajzolás, mérés) kapcsolja össze, így biztosítva a minél sokoldalúbb feldolgozásmódot.
     
    Sokszínű matematika gyakorló 5. - I. kötet
    MS-2265U
    5. évfolyam, 7. kiadás (2017. 07. 20.)
     
     
    kód: MS-2265U
    ára: 820 Ft
    méret: A4, 76 oldal
    tanterv: NAT2012
    OM engedélyszám: TKV/4399-16/2013
    egyéb tanterv: NAT2012-höz is ajánlott
     
    doc NAT2012 és NAT2007 (3 óra/hét) NAT2012 és NAT2007 (3 óra/hét)
    doc Sokszínű Matematika 7. o. NAT2012 és NAT2007 (3,5 óra/hét)
    Kapcsolódó kiadványok
    interaktív táblára
    Alapváltozat:
    web-tankönyv
    Alapváltozat:
    elérhető
     
    Sokszínű matematika gyakorló 5. - II. kötet
    MS-2266U
    5. évfolyam, 6. kiadás (2017. 07. 11.)
     
     
    kód: MS-2266U
    ára: 820 Ft
    méret: A4, 96 oldal
    tanterv: NAT2012
    OM engedélyszám: TKV/4402-16/2013
    egyéb tanterv: NAT2012-höz is ajánlott
     
    doc NAT2012 és NAT2007 (3 óra/hét) NAT2012 és NAT2007 (3 óra/hét)
    doc Sokszínű Matematika 7. o. NAT2012 és NAT2007 (3,5 óra/hét)
    Kapcsolódó kiadványok
    interaktív táblára
    Alapváltozat:
    web-tankönyv
    Alapváltozat:
    elérhető
    Életünk minden területén találkozunk olyan problémákkal, amelyek megoldásához a matematikában tanult módszerek, gondolkodásmódok értő alkalmazására van szükség. Mivel a hozzáértés, vagyis a kompetencia élménye nagy hajtóerő, a hagyományos módon nehezebben motiválható gyerekek is megszerethetik a tanulást, ha érzik, hogy az órán tanultakat az iskola falain kívül is felhasználhatják. Munkafüzetünk gyakorló feladatai azt bizonyítják, hogy a gyerekeket játékosan, az aktivitásukra építve is be lehet vezetni a matematika birodalmába. A feladatok többsége a felzárkóztatást szolgálja, de „kicsit másképp”. Megoldásuk közben a tanulók gyakorolhatják az információszerzés változatos módszereit, átélhetik a problémamegoldás sikerélményét, vitatkozhatnak és beszélgethetnek a kapott eredményekről. A csoportosan megoldható feladatok révén átélik, hogy másokkal együttműködve örömteli módon szerezhetnek tapasztalatokat, ismeretet és alkalmazható tudást.
     
    Sokszínű matematika 6.
    MS-2306

    Tankönyv

    6. évfolyam, 11. kiadás (2017. 06. 13.)
    Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
     
     
    kód: MS-2306
    ára: 1 490 Ft
    méret: B5, 304 oldal
    tanterv: NAT2007
    egyéb tanterv: NAT2012-höz is ajánlott
     
    doc Sokszínű Matematika 6. o. NAT2012 és NAT2007 (3,5 óra/hét)
    doc NAT2012 és NAT2007 (3 óra/hét) NAT2012 és NAT2007 (3 óra/hét)
    doc Sokszínű Matematika 7. o. NAT2012 és NAT2007 (3,5 óra/hét)
    Kapcsolódó kiadványok
    interaktív táblára
    Alapváltozat:
    Extra tartalom:
    web-tankönyv
    Alapváltozat:
    elérhető
    Akciós csomagban:
    geometriai szerkesztések
    Próba verzió:
    A 6. osztályos kötet folytatja a sorozat pozitív hagyományait.

    • Szemléletes példákkal, tudatosan felépített, apró lépéseken keresztül vezeti a tanulókat a tananyag elsajátításához.

    • A tankönyvben nagy számban találhatók olyan tevékenységek, játékok, amelyek segítik, hogy a tanulók aktívan, konstruktívan vegyenek részt a tanulási folyamatban. Ezeknek a játékos feladatoknak a feldolgozása a nem szakrendszerű órák keretében is megtörténhet, így azok hatékonyan használhatók fel a tananyag elmélyítésére is.

    • A könyv alapvető célja a matematikai kompetenciák emelése, többek között a számolási, problémamegoldási, kombinatív, rendszerezési képességek, a térlátás fejlesztése.

     
    Sokszínű matematika 6.
    MS-2316

    Munkafüzet

    6. évfolyam, 11. kiadás (2017. 06. 13.)
     
     
    kód: MS-2316
    ára: 1 020 Ft
    méret: A4, 112 oldal
    tanterv: NAT2007
    egyéb tanterv: NAT2012-höz is ajánlott
     
    doc NAT2012 és NAT2007 (3 óra/hét) NAT2012 és NAT2007 (3 óra/hét)
    doc Sokszínű Matematika 7. o. NAT2012 és NAT2007 (3,5 óra/hét)
    Kapcsolódó kiadványok
    interaktív táblára
    Alapváltozat:
    Extra tartalom:
    web-tankönyv
    Alapváltozat:
    elérhető
    Akciós csomagban:
    A tananyagban elemi szinten, a tanulói tevékenységekre építve jelennek meg a gimnáziumban és az érettségin egyre nagyobb hangsúllyal szereplő valószínűség- számítási és kombinatorikai feladatok.
     
    Sokszínű matematika 7.
    MS-2307

    Tankönyv

    7. évfolyam, 10. kiadás (2017. 07. 10.)
    Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
     
     
    kód: MS-2307
    ára: 1 490 Ft
    méret: B5, 368 oldal
    tanterv: NAT2007
    OM engedélyszám: TKV/5457-5/2013
    egyéb tanterv: NAT2012-höz is ajánlott
     
    doc NAT2012 és NAT2007 (3 óra/hét) NAT2012 és NAT2007 (3 óra/hét)
    doc Sokszínű Matematika 7. o. NAT2012 és NAT2007 (3 óra/hét)
    doc Sokszínű Matematika 7. o. NAT2012 és NAT2007 (3,5 óra/hét)
    Kapcsolódó kiadványok
    interaktív táblára
    Alapváltozat:
    Extra tartalom:
    web-tankönyv
    Alapváltozat:
    elérhető
    Akciós csomagban:
    geometriai szerkesztések
    Próba verzió:
    A tankönyvcsalád felsőbb évfolyamos köteteire is jellemző, hogy a tananyag feldolgozásmódja tekintettel van a tanulók életkori sajátosságaira. Ezért bár nem siettetik az absztrakt eszközök bevezetését, a 7. és 8. osztályos tananyagban már sor kerül a definíciók alkalmazására, a bizonyítási igény kialakítására is.
    A kidolgozott példák segítik az önálló tanulást és megértést.
     
    Sokszínű matematika 7.
    MS-2317

    Munkafüzet

    7. évfolyam, 10. kiadás (2017. 08. 09.)
     
     
    kód: MS-2317
    ára: 1 080 Ft
    méret: A4, 144 oldal
    tanterv: NAT2007
    egyéb tanterv: NAT2012-höz is ajánlott
     
    doc NAT2012 és NAT2007 (3 óra/hét) NAT2012 és NAT2007 (3 óra/hét)
    doc Sokszínű Matematika 7. o. NAT2012 és NAT2007 (3,5 óra/hét)
    Kapcsolódó kiadványok
    interaktív táblára
    Alapváltozat:
    Extra tartalom:
    web-tankönyv
    Alapváltozat:
    elérhető
    Akciós csomagban:
     
    Sokszínű matematika 8.
    MS-2308

    Tankönyv

    8. évfolyam, 8. kiadás (2017. 08. 15.)
    Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
     
     
    kód: MS-2308
    ára: 1 490 Ft
    méret: B5, 292 oldal
    tanterv: NAT2007
    egyéb tanterv: NAT2012-höz is ajánlott
     
    doc NAT2012 és NAT2007 (3 óra/hét) NAT2012 és NAT2007 (3 óra/hét)
    doc Sokszínű Matematika 7. o. NAT2012 és NAT2007 (3,5 óra/hét)
    Kapcsolódó kiadványok
    interaktív táblára
    Alapváltozat:
    Extra tartalom:
    web-tankönyv
    Alapváltozat:
    elérhető
    Akciós csomagban:
    geometriai szerkesztések
    Próba verzió:
    A tankönyvcsalád felsőbb évfolyamos köteteire is jellemző, hogy a tananyag feldolgozásmódja tekintettel van a tanulók életkori sajátosságaira. Ezért bár nem siettetik az absztrakt eszközök bevezetését, a 7. és 8. osztályos tananyagban már sor kerül a definíciók alkalmazására, a bizonyítási igény kialakítására is.
    A kidolgozott példák segítik az önálló tanulást és megértést.
     
    Sokszínű matematika 8.
    MS-2318

    Munkafüzet

    8. évfolyam, 8. kiadás (2017. 08. 09.)
     
     
    kód: MS-2318
    ára: 1 080 Ft
    méret: A4, 120 oldal
    tanterv: NAT2007
    egyéb tanterv: NAT2012-höz is ajánlott
     
    doc NAT2012 és NAT2007 (3 óra/hét) NAT2012 és NAT2007 (3 óra/hét)
    doc Sokszínű Matematika 7. o. NAT2012 és NAT2007 (3,5 óra/hét)
    Kapcsolódó kiadványok
    interaktív táblára
    Alapváltozat:
    Extra tartalom:
    web-tankönyv
    Alapváltozat:
    elérhető
    Akciós csomagban:
    A tankönyvcsalád felsőbb évfolyamos köteteire is jellemző, hogy a tananyag feldolgozásmódja tekintettel van a tanulók életkori sajátosságaira. Ezért bár nem siettetik az absztrakt eszközök bevezetését, a 7. és 8. osztályos tananyagban már sor kerül a definíciók alkalmazására, a bizonyítási igény kialakítására is.
    A kidolgozott példák segítik az önálló tanulást és megértést.
     

    © MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018