Tankönyvrendelési információk Tankönyvrendelési információk Tankönyvrendelési információk

Tankönyvi információk 2014/2015

2014-04-11 15:24

Az új tankönyvtörvény életbe lépése alapvetően megváltoztatja a tankönyvkiadás és a tankönyvellátás eddigi rendszerét. A Mozaik Kiadó tankönyvei és digitális tananyagai ebben a megváltozó környezetben továbbra is biztosíthatják a választás lehetőségét.

borító

Megújult iskolai nyomtatványok, diáknapló a közösségi szolgálathoz

A 2014/2015-ös tanévre megjelenő naplóinkat, tájékoztató füzeteinket, ellenőrzőinket az aktuális törvényi változások és az iskolai igények figyelembevételével némileg módosítottuk, több esetben bővítettük. A nyomtatványok változásainak részleteiről itt olvashatnak. Kínálatunk a középiskolai diákok közösségi szolgálatának nyilvántartására alkalmas nyomtatvánnyal bővült.
borító

Akkreditált IKT továbbképzések

A Mozaik Kiadó akkreditált pedagógus-továbbképzésein részt vevő pedagógusok az alapoktól sajátíthatják el a mozaBook, a mozaWeb, a mozaMap és egyéb alkalmazásaink mindennapi használatát és szerkesztési lehetőségeit. Digitális taneszközeinket már ismerő kollégák számos új ötlettel gazdagodhatnak, hogyan tölthetik fel a programokat egyéni tartalommal.

Legújabb kiadványaink

borító

Diáknapló a közösségi szolgálat nyilvántartására

A kiadvány alkalmas a középiskolás diákok közösségi szolgálatának nyilvántartására. A diáknaplóban 50 alkalom bejegyzésére és igazolására, valamint a diákok megjegyzéseinek rögzítésére van lehetőség.
borító

Varázsképek - összeadás, kivonás

Megjelent a Varázsképek sorozatunk harmadik kötete, amely 2. és 3. osztályosoknak kínál sok száz gyakorló feladatot a 100-as számkörben.
borító

Új érettségi felkészítő feladatsorok

Megjelent a magyar nyelv és irodalom középszintű érettségire felkészítő feladatsorokat tartalmazó kiadványunk. A könyv tartalmazza a gyakorlófeladatok és a próbafeladatsorok megoldásait.
borító

Móricz Zsigmond: Hét krajcár

Magyar klasszikusokat felölelő népszerű minikönyv-sorozatunk frissen megjelent kötete Móricz Zsigmond hat rövid novelláját tartalmazza.
borító

Erkölcstan 1. - Tanítói kézikönyv

Megjelent az elsős erkölcstan tanítását segítő kézikönyvünk. A kötet minden órához rövid elméleti bevezetőt tartalmaz, és valamennyi feladathoz módszertani segítséget nyújt.
borító

Ének-zene tanítói kézikönyv 1. osztály

Ebben az innovatív tanítói kézikönyvben szereplő gyakorlatok, készségfejlesztő feladatok és játékok jól alkalmazhatók a mindennapi gyakorlatban, ötleteket adnak a tananyag változatos elsajátításához. A kézikönyv teljes egészében tartalmazza a tankönyv anyagát is.
borító

Erkölcstan 5. - Tanári kézikönyv

Megjelent az ötödik osztályos erkölcstan kézikönyv, amely teljes egészében tartalmazza a diákok tankönyvének anyagát is. Minden tanulói oldalpárt egy tanári oldalpár követ, amelyen hasznos kiegészítő információk és módszertani ötletek szerepelnek.
borító

Történelem munkafüzet 5.

Rendhagyó munkafüzettel bővítettük az ötödik osztályos tankönyvcsaládunkat. Az időutazó naplót használó diákok a munkafüzet digitális változatában elérhető 3D animációk segítségével élményszerűen dolgozhatják fel a tananyagot.
borító

Sokszínű irodalom 9. évf. 2. kötet

Megjelent középiskolai irodalom tankönyvcsaládunk kilencedikeseknek szóló 2. kötete. Az új kerettantervhez készült tankönyvcsalád mindkét kötete tankönyvi engedéllyel rendelkezik.
borító

Magyar nyelv a középiskolák számára 12.

A 12. évfolyamos kötet megjelenésével teljessé vált a középiskolák számára készült magyar nyelv tankönyvcsalád. A diákok gyakorlatias, hétköznapi témákon keresztül sajátíthatják el az anyanyelvi ismereteket.

Közelmúltban megjelent kiadványok

Varázsképek - Összeadás/kivonás gy. mf.Érettségi felk. feladatsorok - MagyarBe the Best! 3.Magyar nyelv 7. mf.Történelem 5.


© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2012