Tankönyvrendelés: 2008. február 28.    
kiadványaink
szerző szerint
évfolyam szerint
cikkszám szerint
engedélyek
letöltések
digitális oktatás
mozaBook
mozaWeb
mozaMap
mozaSlide
mozaik3D
Euklides
Euler 3D
tanulmányi verseny
mozaNapló
bejelentkezés
megrendelés
tantervek
tanmenetek
folyóiratok
segédanyagok
rendezvények
a kiadóról
referensek
Határidőnaplók
Dürer Nyomda
Csizmazia pályázat
ELFT

Kedves Kolléganő (Kolléga)!

A felsőbb matematika, ezen belül analízis területén az utóbbi években sok helyről jelentős tanulási kudarcokról szólnak a híradások. Az okok között szerepel a közép-iskolai tantervek megváltozása: csökkentek a matematika óraszámok és a tananyag is megváltozott. Természetesen a színvonalat nem emelte az, hogy az oktatáspolitikai váltás miatt a felsőoktatásba sokkal nagyobb számban kerülnek be hallgatók, mint korábban. Róluk viszont fel kell tételezni, hogy meg is akarják szerezni a diplomát, be akarják fejezni a tanulmányaikat, amihez kevés segítséget adnak az alapvetően nem rájuk méretezett jelenlegi írott tananyagok. Így mindenképpen létjogosultságuk van az olyan könyveknek, amelyek egyszerűen, érthetően, a szükséges elő-ismereteket is megadva vezetik el a hallgatókat az analízis lényegének megértésé-hez és adnak konkrét segítséget a diákoknak rövidtávú céljuk eléréséhez, a sikeres vizsgához.

Az Analízis I. (Boole-algebra, sorozatok, függvények), Analízis II. (differenciálás, integrálás) könyvekkel és a hozzájuk tartozó Összefoglaló feladatgyűjteménnyel olyan didaktikai segédanyagot szeretnénk a diákok számára elérhetővé tenni, amely a kéziratok kísérleti alkalmazásai szerint jelentősen segítik őket az analízis alapjainak elsajátításában. Meggyőződésünk, hogy az ajánlott könyveink nem teszik feleslegessé a jelenleg használt tankönyveket, jegyzeteket, hanem azok hatását erősítik. Kérjük, szíveskedjen informálni a hallgatókat a könyvek létéről és beszerzési lehetőségéről.


Kedves Hallgató!

Kérdezted már a felsőbb éveseket, hányan, és hogyan mentek át analból? Ne várd meg a kaszást!

Ajánlatunk van: megjelentek olyan könyvek, amelyek kimondottan Neked szólnak! A Mozaik Kiadónál megjelent Analízis I-II könyvek új stílusban és új szerkezetben szólnak erről a nem is olyan könnyű tudományágról.

Nézd meg! Az alábbiakban szemléltető anyagokat találhatsz az egyes fejezetekhez, amelyből gyorsan megtudhatod, miről is van szó, mi a legfontosabb és hogyan célszerű azt elővezetni. Az Összefoglaló feladatgyűjteményben csupa olyan feladatot találsz, amilyenekkel a zh-ban, a vizsga feladatsorokban is találkozhatsz. Itt viszont megtalálod a részletes megoldásokat is!


Letölthető szemléltető anyagok PowerPoint formátumban:

Halmazok (410 kb)
Matematikai logika (260 kb)
Sorozatok (410 kb)
Függvények (773 kb)
Függvényjellemzők (650 kb)
Függvényvizsgálat (450 kb)
Differenciálszámítás (bevezetés, alapismeretek) (725 kb)
A differenciálszámítás alkalmazásai (560 kb)
Integrálás (585 kb)


Tiszteletteljes üdvözlettel:
A szerző: Dr. Ábrahám István CSc főiskolai tanár

 

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2008.01.20.