NÉMET
A német nyelv szinonimaszótára nagyban különbözik a szinonimaszótárak jelentős részétől, mert a német nyelvet idegen nyelvként használók számára íródott, akik teljesen más igényeket támasztanak a szótárral szemben, mint a német nyelvet anyanyelvként beszélők. Így ez a könyv sok olyan fontos ismeretet tartalmaz, amely egyébként csak többféle segédanyag felhasználásával lenne hozzáférhető. Fontos segítség a szótárt használók számára az, hogy megadtuk az adott szavak pontos nyelvtani leírását; ahol szükséges, az állandó és alkalmi vonzatokat; a főnevek névelőjét; a szavak többes számát; illetve azt, hogy a kívánt nyelvi környezetben a keresett szó milyen stílussíkhoz tartozik. A Nagy német tesztkönyv sokrétű lehetőséget nyújt a nyelvi tudásszint objektív méréséhez, és rendszeres használata fejleszti a könyvet használók nyelvtani tudását. Olyan nyelvtani összegzésre tesz kísérletet, amelyben a súlypontozott nyelvtani jelenségek több megközelítésben, nem homogén nyelvi összeállításban, de a fontosságnak megfelelő gyakoriságban, vegyes szerkesztésben kerülnek a nyelvet tanulók elé. Minden mondat más-más jellegű feladat elé állítja a tanulót. Nagy hangsúly kerül arra, hogy a gyakorlatok nehézségét ne a szókincs ismeretlen volta jelentse, a megoldandó nyelvtani problémák mégis elfogadható nehézségű mondatkörnyezetbe kerüljenek.
Cartographia - Iskolai atlasz a német nemzetiségi isk. számára A német nemzetiségű tanulók számára készült kombinált (földrajz, történelem, irodalom, népismeret) atlasz a német nyelvű tankönyvek mellé. A tankönyvjegyzékről is rendelhető CR-0090
CR-0090
5-12. évfolyam, 2. kiadás (2016. 08. 10.)
 
 
kód: CR-0090
ára: 4 480 Ft
méret: A4, 168 oldal
tanterv: NAT 2012
OM engedélyszám: TKV/3486-4/2018
Kosárba
 

A kiadvány alkalmas a német két tanítási nyelvű iskolai oktatásra is. A magyarországi német nemzetiségű tanulók számára készült kombinált (földrajz, történelem, irodalom, népismeret) atlasz fő célja, hogy a diákok a magyar kerettantervnek megfelelő német nyelvű tankönyvek mellé kapjanak egy eddig teljesen hiányzó, szintén a magyar kerettanterv követelményeihez készült német nyelvű iskolai atlaszt. Az atlasz felöleli mindazon témaköröket, amelyekhez magyar nyelven létezik iskolai atlasz, valamint még kiegészült egy kifejezetten a német tanulóknak szóló, a német hon- és népismereti kerettantervhez igazodó népismereti fejezettel.

A kötet szerepel a 2019/2020-as tankönyvjegyzéken.

 
Német nyelvkönyv - Középfokú nyelvvizsgára  MS-3701
MS-3701
9-12. évfolyam, 3. kiadás (2000. 07. 11.)
 
 
kód: MS-3701
ára: 1 280 Ft
méret: B5, 144 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
A szerzőpáros a könyv írása során két szempontot vett hangsúlyozottan: egyrészt az aktív beszédkészséget kívánták fejleszteni, másrészt ehhez korszerű, és köznyelvi lexikai anyagot kínál. A nyelvtani gyakorlatok válogatásánál is a beszélt nyelv követelményeihez igazodik a nyelvkönyv. A lexikai anyagnál is mind a német, mind a fordításra ajánlott magyar szövegek témájukat a mindennapi életből merítik. A könyv anyagának alapos feldolgozásával a nyelvtanulók képesek lesznek a német nyelvű sajtó követésére, sőt szépirodalmi művek eredeti nyelven való olvasására is.
 
Német beszédfordulatok A-Z-ig  MS-3702
MS-3702
9-12. évfolyam, 4. kiadás (2001. 11. 05.)
 
 
kód: MS-3702
ára: 2 180 Ft
méret: B6, 480 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
A nyelvkönyv a német beszédfordulatok olyan tárházát kínálja, melynek elsajátításán, illetve folyamatos tanulmányozásán keresztül a nyelvet tanuló olyan nyelvi jártasságra tehet szert, hogy a kész nyelvi egységeket helyesen alkalmazva analóg módon képezhet újabb mondatokat a megfelelő mondatok, illetve szavak kicserélésével. A könyvben szereplő fordításra szánt példamondatok azt mutatják be, hogyan is hasznosítható a kötetben szereplő frazeológiai anyag.
 
A prepozíciók használata a mai német nyelvben  MS-3705
MS-3705
9-12. évfolyam, 1. kiadás
 
 
kód: MS-3705
ára: 1 780 Ft
méret: B5, 360 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok

A könyv szerzője azt a célt tűzte ki, hogy e könyvvel hathatós segítséget nyújtson azoknak, akik magas szinten szeretnék elsajátítani a német nyelvet. A prepozíciók ismerete beszédüket gördülékenyebbé, nyelvtani tudásukat biztonságosabbá teheti.

A szerző törekvése, hogy a gyakorlatok nehézségi sorrendben kövessék egymást, s így az egyszerűbbektől a nehezebbek felé haladva bővítse használóik tudását.

 
A német nyelv szinonimaszótára  MS-3707
MS-3707
8-12. évfolyam, 1. kiadás (1999. 01. 20.)
 
 
kód: MS-3707
ára: 4 480 Ft
méret: A5, 720 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
Díjak
A Német nyelv szinonímaszótára azoknak a németül tanulni szándékozóknak készült, akik az alapszinten túl is bővíteni akarják szókincsüket.
 
Nagy német tesztkönyv  MS-3708
MS-3708
9-12. évfolyam, 1. kiadás (2000. 12. 23.)
 
 
kód: MS-3708
ára: 3 980 Ft
méret: B5, 400 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok

A Nagy német tesztkönyv sokrétű lehetőséget nyújt a nyelvi tudásszint objektív méréséhez, és rendszeres használata fejleszti a könyvet használók nyelvtani tudását.

A súlypontozott nyelvtani jelenségek a fontosságuknak megfelelő gyakoriságban, vegyes szerkesztésben kerülnek a nyelvet tanulók elé. Nagy hangsúly kerül arra, hogy a gyakorlatok nehézségét ne a szókincs ismeretlen volta jelentse, a megoldandó nyelvtani problémák azonban mégis elfogadható nehézségű mondatkörnyezetbe kerüljenek.

 
Nagy német tesztkönyv (Német nyelven)  MS-3709
MS-3709
9-12. évfolyam, 1. kiadás (2000. 12. 23.)
 
 
kód: MS-3709
ára: 3 980 Ft
méret: B5, 400 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok

A német nyelvű Nagy német tesztkönyv sokrétű lehetőséget nyújt a nyelvi tudásszint objektív méréséhez, és rendszeres használata fejleszti a könyvet használók nyelvtani tudását.

A súlypontozott nyelvtani jelenségek a fontosságuknak megfelelő gyakoriságban, vegyes szerkesztésben kerülnek a nyelvet tanulók elé. Nagy hangsúly kerül arra, hogy a gyakorlatok nehézségét ne a szókincs ismeretlen volta jelentse, a megoldandó nyelvtani problémák azonban mégis elfogadható nehézségű mondatkörnyezetbe kerüljenek.

 
Vonzatok a mai német nyelvben  MS-3710
MS-3710
9-12. évfolyam, 1. kiadás (2003. 05. 09.)
 
 
kód: MS-3710
ára: 3 980 Ft
méret: B5, 400 oldal
Kosárba
 
Idegennyelv-tudásunk fejlesztéséhez szükséges lehet speciális ismeretek megszerzésére, és olyan szakkönyvekre, mint Müller Péter remek kiadványa, amely mélyrehatóan, részletesen mutat be egy igen fontos nyelvtani területet. Ebben a könyvben azokat a német szavakat gyűjtöttük egy csokorba, amelyek állandó vonzattal vagy állandó nyelvtani esettel fordulnak elő.
 
A prepozíciók  MS-3711
MS-3711

A szenvedő szerkezet a mai német nyelvben

9-12. évfolyam, 1. kiadás (2003. 05. 09.)
 
 
kód: MS-3711
ára: 3 980 Ft
méret: B5, 336 oldal
Kosárba
 
Mivel a magyar és a német nyelv szerkezete alapvetően különbözik, a német nyelv elsajátítása során a diákok számára komoly próbatétel lehet a prepozíciók helyes értelmezése, helyes használata. Ebben, valamint a szenvedő igeragozás elsajátításában nyújthat igen nagy segítséget ez a kötet.
 
Összegző német nyelvtani gyakorlókönyv  MS-3713
MS-3713
9-12. évfolyam, 1. kiadás (2007. 12. 18.)
 
 
kód: MS-3713
ára: 3 980 Ft
méret: B5, 384 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
A megszerzett ismeretek alkalmazására nyújtanak lehetőséget a kötetben lévő kiváló feladatok. A könyv elsősorban középiskolások számára ajánlott.
 
Beszéljünk németül!  MS-3712
MS-3712

Közép- és felsőfokú nyelvvizsgára készülőknek

8-12. évfolyam, 1. kiadás (1999. 11. 24.)
 
 
kód: MS-3712
ára: 1 480 Ft
méret: F5, 224 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
A szerzők célja elsősorban a beszédkészség fejlesztése a hétköznapi témák bemutatásával és az azokkal összefüggő problémák felvetésével. A könyv kiválóan használható a magyar és a nemzetközi közép- és felsőfokú nyelvvizsgákra előkészítő nyelvoktatásban. Órai munkáraés otthoni felkészülésre egyaránt alkalmas.
 

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil