NÉMET
A német nyelv szinonimaszótára nagyban különbözik a szinonimaszótárak jelentős részétől, mert a német nyelvet idegen nyelvként használók számára íródott, akik teljesen más igényeket támasztanak a szótárral szemben, mint a német nyelvet anyanyelvként beszélők. Így ez a könyv sok olyan fontos ismeretet tartalmaz, amely egyébként csak többféle segédanyag felhasználásával lenne hozzáférhető. Fontos segítség a szótárt használók számára az, hogy megadtuk az adott szavak pontos nyelvtani leírását; ahol szükséges, az állandó és alkalmi vonzatokat; a főnevek névelőjét; a szavak többes számát; illetve azt, hogy a kívánt nyelvi környezetben a keresett szó milyen stílussíkhoz tartozik. A Nagy német tesztkönyv sokrétű lehetőséget nyújt a nyelvi tudásszint objektív méréséhez, és rendszeres használata fejleszti a könyvet használók nyelvtani tudását. Olyan nyelvtani összegzésre tesz kísérletet, amelyben a súlypontozott nyelvtani jelenségek több megközelítésben, nem homogén nyelvi összeállításban, de a fontosságnak megfelelő gyakoriságban, vegyes szerkesztésben kerülnek a nyelvet tanulók elé. Minden mondat más-más jellegű feladat elé állítja a tanulót. Nagy hangsúly kerül arra, hogy a gyakorlatok nehézségét ne a szókincs ismeretlen volta jelentse, a megoldandó nyelvtani problémák mégis elfogadható nehézségű mondatkörnyezetbe kerüljenek.
Német nyelvkönyv - Középfokú nyelvvizsgára
MS-3701
9-12. évfolyam, 3. kiadás (2000. 07. 11.)
 
 
kód: MS-3701
ára: 1 280 Ft
méret: B5, 144 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
A szerzőpáros a könyv írása során két szempontot vett hangsúlyozottan: egyrészt az aktív beszédkészséget kívánták fejleszteni, másrészt ehhez korszerű, és köznyelvi lexikai anyagot kínál. A nyelvtani gyakorlatok válogatásánál is a beszélt nyelv követelményeihez igazodik a nyelvkönyv. A lexikai anyagnál is mind a német, mind a fordításra ajánlott magyar szövegek témájukat a mindennapi életből merítik. A könyv anyagának alapos feldolgozásával a nyelvtanulók képesek lesznek a német nyelvű sajtó követésére, sőt szépirodalmi művek eredeti nyelven való olvasására is.
 
Német beszédfordulatok A-Z-ig
MS-3702
9-12. évfolyam, 4. kiadás (2001. 11. 05.)
 
 
kód: MS-3702
ára: 2 180 Ft
méret: B6, 480 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
A nyelvkönyv a német beszédfordulatok olyan tárházát kínálja, melynek elsajátításán, illetve folyamatos tanulmányozásán keresztül a nyelvet tanuló olyan nyelvi jártasságra tehet szert, hogy a kész nyelvi egységeket helyesen alkalmazva analóg módon képezhet újabb mondatokat a megfelelő mondatok, illetve szavak kicserélésével. A könyvben szereplő fordításra szánt példamondatok azt mutatják be, hogyan is hasznosítható a kötetben szereplő frazeológiai anyag.
 
A prepozíciók használata a mai német nyelvben
MS-3705
9-12. évfolyam, 1. kiadás
 
 
kód: MS-3705
ára: 1 780 Ft
méret: B5, 360 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
A német nyelv elsajátítása során a magyar diák számára az egyik első komoly próbatétel a prepozíciók helyes értelmezése, mivel a magyar nyelv szerkezete alapvetően különbözik a német nyelv struktúrájától.
A könyv azt a célt tűzi maga elé, hogy hathatós segítséget nyújtson azoknak, akik magas szinten szeretnék elsajátítani a német nyelvet. A prepozíciók ismerete beszédüket gördülékenyebbé, nyelvtani tudásukat biztonságosabbá teheti. A szerző törekvése, hogy a gyakorlatok nehézségi sorrendben kövesssék egymást, s így az egyszerűbbektől a nehezebbek felé haladva bővítse használóik tudását.
A könyv három fő részre tagolódik. Az első rész azoknak a német szavaknak a gyűjteményét foglalja magában, amelyek többé-kevésbé állandó prepozícióval vagy vonzattal állnak. A 2. rész tartalmazza a megoldandó tesztfeladatokat és a hozzájuk tartozó megoldásokat. A harmadik részbena szerző abc-sorrendbe rendezte a tesztfeladatokban szereplő mondatokból általánosítható fontosabb nyelvi egységeket, mert ezek önállóan is gyakorolhatók.
Szükséges, hogy a német nyelv alapjainak elsajátítása után olyan összegző munkákat vegyenek a kezükbe, amelyek kimerítő mélységgel igyekeznek egy-egy nyelvtani témakört bemutatni. E könyv áttanulmányozása után példák sokasága alapján az analóg esetek önálló megoldására is képesek lehetnek.
 
A német nyelv szinonimaszótára
MS-3707
8-12. évfolyam, 1. kiadás (1999. 01. 20.)
 
 
kód: MS-3707
ára: 4 480 Ft
méret: A5, 720 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
Díjak
A Német nyelv szinonímaszótára azoknak a németül tanulni szándékozóknak készült, akik az alapszinten túl is bővíteni akarják szókincsüket.
 
Nagy német tesztkönyv
MS-3708
9-12. évfolyam, 1. kiadás (2000. 12. 23.)
 
 
kód: MS-3708
ára: 3 980 Ft
méret: B5, 400 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
A Nagy német tesztkönyv sokrétű lehetőséget nyújt a nyelvi tudásszint objektív méréséhez, és rendszeres használata fejleszti a könyvet használók nyelvtani tudását.
A súlypontozott nyelvtani jelenségek a fontosságuknak megfelelő gyakoriságban, vegyes szerkesztésben kerülnek a nyelvet tanulók elé. Nagy hangsúly kerül arra, hogy a gyakorlatok nehézségét ne a szókincs ismeretlen volta jelentse, a megoldandó nyelvtani problémák azonban mégis elfogadható nehézségű mondatkörnyezetbe kerüljenek.
 
Nagy német tesztkönyv (Német nyelven)
MS-3709
9-12. évfolyam, 1. kiadás (2000. 12. 23.)
 
 
kód: MS-3709
ára: 3 980 Ft
méret: B5, 400 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
 
Vonzatok a mai német nyelvben
MS-3710
9-12. évfolyam, 1. kiadás (2003. 05. 09.)
 
 
kód: MS-3710
ára: 3 980 Ft
méret: B5, 400 oldal
Kosárba
 
 
A prepozíciók
MS-3711

A szenvedő szerkezet a mai német nyelvben

9-12. évfolyam, 1. kiadás (2003. 05. 09.)
 
 
kód: MS-3711
ára: 3 980 Ft
méret: B5, 336 oldal
Kosárba
 
 
Összegző német nyelvtani gyakorlókönyv
MS-3713
9-12. évfolyam, 1. kiadás (2007. 12. 18.)
 
 
kód: MS-3713
ára: 3 980 Ft
méret: B5, 384 oldal
Kosárba
 
 
Beszéljünk németül!
MS-3712

Közép- és felsőfokú nyelvvizsgára készülőknek

8-12. évfolyam, 1. kiadás (1999. 11. 24.)
 
 
kód: MS-3712
ára: 1 480 Ft
méret: F5, 224 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
A szerzők célja elsősorban a beszédkészség fejlesztése a hétköznapi témák bemutatásával és az ezzel összefüggő problémák felvetésével. A mindennapi élet kérdéseinek igényes megvitatására nyújtanak lehetőséget a témakörök aktuális nyelven írt szövegekkel, melyek valóban naprakész nyelvi aktualitással bírnak.
A könyv kiválóan használható a magyar és a nemzetközi közép- felsőfokú nyelvvizsgákra előkészítő nyelvoktatásban, a gimnáziumok emelt óraszámú nyelvtanításában. A kiadvány felsőfokú nyelvvizsgák szóbeli feladatainak az elvárásoknak megfelelő szinten történő teljesítéséhez hathatós segítséget jelenthet. Alkalmazható a csoportos oktatásban: a tanár számos egyéni ötlettel színesítheti az órákat. A tanulók otthoni felkészülés alapján megtanulhatják az önálló, hosszabb véleménynyilvánítást és a viták folytatását, pro a későbbiekben szakmai körökben, és egyéb területen is hasznukra válhat.
A könyv 22 fejezete olyan fontos témaköröket is magába foglal mint a gyereknevelés; házasság, válás; erény és káros szenvedélyek; cigaretta, alkohol- és drogfogyasztás; környezetvédelem; nemzeti karakter stb., amelyek fontos nevelési kérdéseket is felvetnek és alkalmat adnak a problémák `kötetlen` nem hivatalosan előírt megvitatására, ráadásul idegen nyelven.
 

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018