2017-ben engedélyt kapott tankönyveink
2017-ben az oktatásért felelős miniszter tankönyvfejlesztési felhívást tett közzé többek között a hazafias nevelés oktatása, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók oktatása témakörben, ennek keretében több tankönyvünket benyújtottuk engedélyezésre. A benyújott könyvek egy része változatlan formában, egy része pedig viszonylag kis változtatással megfeleltethető volt, így továbbra is jól használhatók minden diák számára.
CikkszámKiadványEngedélyszám
MS-1412V
Környezetünk titkai 2.
A kiadványt 8 oldallal bővítettük, a szövegezést több helyen egyszerűsítettük, így nem csak a sajátos nevelési igényű diákok, hanem valamennyi diák számára jobban használható lett a kiadvány.
TKV/2205-15/2017
MS-2656V
Történelem 6. tk. - A kora újkortól a polgári átalakulásig
A tankönyvet némileg könnyített szövegezéssel, a könyvoldalakon elhelyezett fogalommagyarázatokkal tettük még alkalmasabbá, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók is könnyebben használhassák, a változások azonban minden tanuló számára előnyt jelentenek majd, ráadásul a könyv oldalszámozása és az oldalak szerkezete megmaradt.
TKV/2104-18/2017
MS-4103V
Képes környezetünk atlasza 3-6. osztály
A népszerű atlaszunkat változatlan formában engedélyeztettük. A kiadványt már eredetileg is úgy fejlesztettük, hogy figyelembe vettük a sajátos nevelési igényű tanulók igényeit is.
TKV/2101-8/2017
MS-1541V
Kisokos 1. - Képességfejlesztő matematika mf. (10-es számkör)
Ez a munkafüzet az átlagnál lassabban haladó tanulóknak kínál segítséget, akiknek a figyelme még nem tartós, nem nagyon tudnak összpontosítani az órán látottakra, hallottakra,bizonytalanok, feledékenyek, ezért nehezen alakul ki a számfogalmuk. A munkafüzet hátsó borítójának belső felén található kóddal aktiválható a munkafüzet internetes változata. Ebben további interaktív számítógépes játékok és feladatok találhatók.
TKV/2207-12/2017
MS-1542V
Kisokos 2. - Képességfejlesztő matematika mf. (20-as számkör)
A második kötet a 20-as számkörben kínál gyakorlófeladatokat.
TKV/2206-12/2017
MS-1545V
Fürkész kalandjai - Képességfejlesztő munkafüzet
A kiadvány egy mesekeretbe helyezi a feladatokat. Ezzel a gyermekek mintegy részesei lehetnek egy kalandnak, a sikeröröm élményét nyújtja számukra a feladatvégzés. A mese főszereplője egy kíváncsi kismanó, aki vándorlása során megismerkedik a növényekkel, állatokkal, az élőhelyeikkel. A város jellemzőivel, a közlekedéssel kapcsolatosan is új ismeretekre tehet szert. A kiadvány az iskolába készülő gyermekek számára is ajánlott, mert fejleszti a tanuláshoz szükséges részképességeket: vizuális észlelés és emlékezet, kognitív képességek, finommotorika, téri orientáció, időbeli tájékozódás.
TKV/2264-9/2017
MS-1635V
Ének-zene 3.
A kiadványban a tananyagot könnyítettük, helyenként átdolgoztuk.
TKV/2209-26/2017
MS-1645V
Ének-zene 4.
A kiadványban a tananyagot könnyítettük, helyenként átdolgoztuk.
TKV/2210-26/2017
MS-1791U
Útravaló - Erkölcstan munkafüzet 6. osztály
A kiadványt változatlan formában engedélyeztettük.
TKV/2013-9/2017

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018