Olvasás, fogalmazás munkafüzet 4. osztály

Beszéd, olvasás, fogalmazás 4. - II. félév Az ABC-ház sorozat munkafüzete a beszéd és az olvasás fejlesztéséhez MS-1511
MS-1511

Munkafüzet

4. évfolyam, 16. kiadás (2016. 09. 30.)
Mozaik Kiadó
méret: 168x238 mm
terjedelem: 96 oldal
egyéb tanterv: NAT 2012-höz is ajánlott
1 080 Ft
864 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2023.03.29 és 2023.10.15 között.
Kapcsolódó kiadványok
Kitárulkozó világ - Olvasókönyv negyedik osztályosoknak, az a NAT2012-höz is ajánlott MS-1400KMS-1400K1 980 Ft
Beszéd, olvasás, fogalmazás 4. - I. félév - Az ABC-ház sorozat munkafüzete a beszéd és az olvasás fejlesztéséhez MS-1510MS-15101 080 Ft
Írjunk szépen, helyesen Sünivel 4. - Rajzos helyesírási gyakorló munkafüzet az alapvető helyesírási feladatok gyakorlásához MS-1523MS-15231 560 Ft
Magyar nyelv kisiskolásoknak 4. - Tankönyv a magyar nyelvi ismeretek elmélyítéséhez, rendszerezéséhez (NAT2012) MS-2603MS-26031 540 Ft
Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 4. - Negyedikes gyakorló munkafüzet a magyar nyelvi ismeretek elmélyítéséhez, rendszerezéséhez MS-2508MS-25081 640 Ft
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Szövegértelmezés3
Jó tanácsok3
Az Édes hazám c. fejezet bevezetése3
A Pénz-pataki-cseppkőbarlang fölfedezése4
A Mátra6
Balaton- parton6
*A Tisza8
Ballag a vén Duna10
*Perc11
Buda és Pest. Az Országház12
Hősök és híres emberek a XVI-XVIII. században c. fejezet bevezetése13
A mohácsi csata13
A félhold árnyékában15
A szultán kívánsága15
Látogatás a szultánnál. Oda Buda!16
Az áruló jutalma17
Holdfogyatkozás19
Készülődés19
Az utolsó erőfeszítés20
Az egri várvédők diadala21
Buda visszavívása21
A kis kuruc22
Zrínyi Ilona24
II. Rákóczi Ferenc25
Rákóczi harangja27
Királyasszony macskái28
A salzburgi csodagyerek29
A Búcsúszimfónia29
Bölcsőjét kereste a magyarnak30
Felajánlom egyévi jövedelmem31
A kevély Kereki31
*Nemzeti dal33
Petőfi Sándor naplójából34
Kossuth toborzója35
Petőfi a csatatéren36
*Himnusz38
A magyar nép kincse39
Halványuló emlékek40
Homokvár41
Az 1956-os forradalom és szabadságharc43
A tudomány világa46
A jövő autói és üzemanyagai47
Három kóbor űrlovag47
Holnapután és az után48
Az irodalmi ismeretek összefoglalása, gyakorlása49
Beszéd- és olvasásgyakorlás51
Jó tanácsok (Mondatlékelés - mondatépítés: a mondat lényeges részeinek kiemelése, tömörítése; ill. megadott mondatok egybeszerkesztése az ismétlődő részek elhagyásával. Mondjuk így - mondjuk úgy! Azonos jelentésű mondatok megfogalmazása változó nyelvi eszközökkel. Stilizálás: adott mondatokban a kifejezések cseréje megfelelő rokon értelműekkel.)51
16. Mondatlékelés - mondatépítés. Stilizálás. Karinthy Ferenc: Itthon c. szövegének kifejező olvasása v. elmondása52
17. Mondatlékelés - mondatépítés. Stilizálás53
18. Mondatlékelés - mondatépítés. Mondjuk így - mondjuk úgy! A mondat jelentésének kifejezése hangerővel. A Nincs gazdája c. szöveg kifejező olvasása v. elmondása (népi tréfa)54
19. Mondatlékelés - mondatépítés. Mondjuk így - mondjuk úgy! Szöveg olvasása jelentésének megfelelő tempóban55
20. Mondatlékelés - mondatépítés. Stilizálás. Hangvételváltás rövid mondatok megszólaltatásakor. A Zrínyi Miklós válasza c. szöveg kifejező olvasása (Idézet Lengyel Dénes mondafeldolgozásából)56
21. Mondatlékelés - mondatépítés. Mondjuk így - mondjuk úgy! Dobó István beszédének kifejező olvasás v. elmondása. (Idézet Gárdonyi Géza Egri csillagok c. könyvéből) Hangvételváltás rövid mondatok megszólaltatásakor58
22. Mondatlékelés - mondatépítés.59
23. Ismeretközlő szöveg olvasása, értelmezése. Az Értelmező kisszótár használata. Hátravan még a feketeleves! c. monda kifejező olvasása v. elmondása (Jókai Mór nyomán). Mondatlékelés- mondatépítés. Kérdő mondatok megszólaltatása. Mondjuk így ? mondjuk úgy! 59
24. Mondatlékelés - mondatépítés. Mondjuk így - mondjuk úgy! Kétféle írásjellel (?!) záródó mondatok megszólaltatása61
25. Mondatlékelés - mondatépítés. Mondjuk így - mondjuk úgy! Rövid mondatok önálló stilizálása. Érzelmek kifejezése köszönéskor. A kurucok ereje c. kölcsei népmonda kifejező olvasása v. elmondása. (Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna mondafeldolgozása) 62
26. Mondatlékelés - mondatépítés. Mondjuk így - mondjuk úgy! Kétféle írásjellel záródó mondat megszólaltatása63
27. Mondatlékelés - mondatépítés. Közbevetések elkülönítése olvasáskor: szünettel v. hangmagassági váltással. Mondjuk így- mondjuk úgy! Szállóigék, híres emberektől származó megnyilatkozások olvasása. A szegedi nyelvjárás c. nyelvi tréfa fölolvasása v. elmondása64
28. Mondatlékelés - mondatépítés. Mondjuk így - mondjuk úgy! A Nemzeti dal refrénjének a versszakok tartalmához alkalmazkodó megszólaltatása65
29. Mondatlékelés - mondatépítés. Mondjuk így - mondjuk úgy! Stilizálás. A Tud-e ön hallgatni? c. monda kifejező olvasása v. elmondása (Vas Gereben nyomán)66
30. Mondatlékelés - mondatépítés. Stilizálás. A lényeg kiemelése szöveglékeléssel.67
31. Mondatépítés: megadott mondatok egybeszerkesztése. Stilizálás. Mondat megszólaltatása többféle hangvétellel.69
32. Mondatépítés. Stilizálás. Nagy magyar felfedezők c. szöveg kifejező olvasása v. elmondása ( Hernádiné H. Zsuzsanna)70
Szövegalkotás71
A naplóírás71
A leírás72
Tárgyak leírása72
Növények leírása73
Jelenségek leírása73
Események helyszínének leírása74
Tájleírás74
Állatok leírása76
A jellemzés77
Írásbeli üzenetváltás79
Fölmérések80
Félévi fölmérés önálló szövegértelmezéssel: Pilleruha80
Félévi fölmérés hangos olvasással: Mese a lányról, aki maga volt a tűz82
Év végi fölmérés önálló versértelmezéssel: Erdei út83
Az olvasási tempó és a szövegértés fölmérése: Banánhéj84
Év végi fölmérés hangos olvasással: A bujdosás86
Év végi fölmérés önálló szövegértelmezéssel. A nemes tett87
Szótárok88
Rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavak, kifejezések88
Szólások, közmondások magyarázata91