Új matematika tankönyvek középiskolásoknak


SOKSZÍNŰ MATEMATIKA

A 2001/2002. tanév jelentős változásokat hoz az iskolák életében. Bevezetik az elmúlt évek során érlelődő, sokat emlegetett Nemzeti Alaptanterv alapján elkészült Kerettanterveket, többek között a középiskolai tanulmányaikat kezdő 9. évfolyam tanulóinak számára.

Mint minden újdonság, úgy a kerettanterv bevezetése is új feladatokat ró minden, pályája iránt felelősséget érző pedagógusra. Az eddigiektől eltérő tananyag, melynek jelentős részét központi előírások határozzák meg, illetve az iskolákban elkészülő helyi tantervek, valamint a megváltozó óraszámok változtatásokra ösztönöznek. Az eddig felhasznált tanmenetek, a témák feldolgozásai is módosításokra szorulnak.

SOKSZÍNŰ MATEMATIKA 1-12. OSZTÁLY

Ebben a munkában szeretne maximális segítséget biztosítani a Mozaik Kiadónál megjelenő, az 1-12. évfolyamot átfogó Sokszínű matematika tankönyvcsalád. A sorozat 2001 szeptemberében az 1., 5. és 9. osztályos kötetekkel indul. Sajátossága, hogy állandó alkotószerkesztői csoport felügyelete alatt készül, és így egységes elvek alapján dolgozza fel a 12 évfolyam matematika tananyagát az általános iskola első osztályától az érettségiig.
A tankönyvek didaktikailag változatos, a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő szinten és alkalmas módszerekkel dolgozzák fel az aktuális évfolyamok számára előírt tananyagot, alkalmazkodva a tanterv felépítésének spirális elvéhez.

 

a kötetek órabeosztása9. évfolyam10. évfolyam11. évfolyam12. évfolyam
gondolkodási módszerek661015
számtan, algebra38403123
függvények, sorozatok15121425
geometria39394045
valószínűség, statisztika581010
év végi ismétlés66610
összesen111111111128

HASZNÁLHATÓ TANESZKÖZ A 9. OSZTÁLYBAN

A tankönyvcsalád egyik fő célja, hogy a matematikai szemléletmódot valóban szemléletesen fejlessze. Ez a törekvés a középiskolai tankönyveket is jellemzi. A feldolgozott témakörök fogalmainak elsajátítását a mindennapi életből vett példák mellett jelentős számú feladat segíti. Mivel a szerzők maguk is gyakorló matematika tanárok (a gimnáziumi könyvek írói: Kosztolányi József, Kovács István, Pintér Klára, dr. Urbán János, Vincze István), ezért a tankönyv megírásakor arra törekedtek, hogy a diákok és tanárok olyan taneszközt kapjanak kézbe, amely önállóan is jól használható, a tanulást és a tanítást egyaránt megkönnyíti.
Egy pedagógus számára nagyon fontos, hogy az általa használt könyv minden téren legyen elégséges információt nyújtó és könnyen alkalmazható. Tegye könnyűvé az órára való felkészülés folyamatát, és adjon kellő változatosságot az egyes témakörök kellő mélységben való tárgyalásához. Mivel a helyi tantervek óraszámai között eltérések lehetségesek, ezért a tankönyvben számos továbbfejlesztésre alkalmas témakidolgozás is megtalálható. Különösen azoknál a fejezeteknél találhatunk bővebb háttéranyagot, melyek a kerettantervek bevezetésével válnak kötelező tananyaggá (valószínűség, statisztika).
A könyvekhez tanári kézikönyvek is készülnek, melyek jelentős mértékben elősegítik a tanári tevékenység szinte minden formáját.
A sorozat tankönyvei újszerűek abban a tekintetben is, hogy nem feledkeznek meg arról az egyszerű, de az utóbbi években mégis feledésbe merült igényről, hogy a tankönyv nemcsak a kötelező anyagot kell, hogy tartalmazza, hanem egyben esztétikai információkat is kell, hogy közvetítsen a tanulók felé. A Sokszínű matematika tankönyvcsalád a benne szereplő képekkel és ábrákkal, remélhetőleg ennek megfelelően válik majd színes matematika-tankönyvként népszerűvé mindenki számára.
A könyveket ajánljuk mindazoknak, akik célul tűzték ki, hogy munkájukban igényesek, eredményesek szeretnének lenni, ugyanakkor olyan tankönyvre vágynak, melynek használata a tanítást illetve tanulást egyaránt megkönnyíti.

 

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018