Középszintű biológia érettségi feladatsorok

Próbaérettségi feladatsorok - Biológia, középszint (2017, 2024-től érv. követelmények) 10 feladatsor, a megoldásokhoz rövid magyarázatokat is tartalmaz. A 2017-től és a 2024-től érvényes követelményeknek is megfelel. MS-3164U
MS-3164U

10 feladatsor megoldásokkal, magyarázatokkal

12. évfolyam, 1. kiadás (2021. 02. 16.)
Mozaik Kiadó
méret: 174x244 mm
terjedelem: 152 oldal
tanterv: NAT 2012
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
2 990 Ft
2 243 Ft (25% kedvezménnyel)
Kosárba

A kiadvány a 2017-től és a 2024-től érvényes érettségi követelményeknek is megfelel.

A kiadványban 10 darab középszintű írásbeli érettségire felkészítő, gyakorló feladatsor található. A feladatok típusai, témái és terjedelme megegyeznek az érettségin szereplő feladatsorokéval, ezzel is biztosítva a feladatmegoldási készségek fejlődését. A hatékony felkészülést segíti, hogy a megoldásokhoz rövid magyarázatok is kapcsolódnak.

Kapcsolódó kiadványok
Próbaérettségi feladatsorok - Biológia, emelt szint (2017, 2024-től érv. követelmények) - 10 feladatsor, a megoldásokhoz rövid magyarázatokat is tartalmaz. A 2017-től és a 2024-től érvényes követelményeknek is megfelel. MS-3173UMS-3173U2 243 Ft
Biológia feladatgyűjtemény 11-12. - Közép- és emelt szintű érettségire felkészítő biológia feladatgyűjtemény, megoldásokkal, rendszerező táblázatokkal MS-3153MS-31533 780 Ft
Biológia feladatsorok emelt szintű érettségire és OKTV-re készülőknek - A feladatgyűjtemény 66 feladatsort kínál az emelt szintű biológia érettségire és az OKTV-re készülők számára. Megoldásokkal és részletes magyarázatokkal MS-3159MS-31593 184 Ft
Próbaérettségi feladatsorok - Matematika, középszint - 12 feladatsor részletes megoldással, magyarázattal, pontozással. (2017-től érv. követelmények) MS-3163UMS-3163U2 243 Ft
Próbaérettségi feladatsorok - Történelem, középszint - 12 teljes feladatsor, magyarázatokkal ellátott megoldási útmutatóval. (2017-től érv. követelmények) MS-3162UMS-3162U2 243 Ft
Próbaérettségi feladatsorok - Kémia - Emelt szint (2017-től és 2024-től érv. követelmények) - 10 feladatsor, a megoldásokhoz rövid magyarázatokat is tartalmaz. Megfelel a jelenleg érvényes, 2017-es követelményrendszernek, és a 2024-ben életbe lépő új követelményrendszernek is. MS-3174UMS-3174U2 243 Ft
Biológia gimnáziumoknak 11. - Emelt szintű tananyag. Gál Béla gimnáziumi biológia sorozatának NAT2020 és az új érettségi követelményrendszer alapján készült kötete MS-2650MS-26503 580 Ft
Biológia gimnáziumoknak 12. - Emelt szintű tananyag. Gál Béla gimnáziumi biológia sorozatának NAT2020 és az új érettségi követelményrendszer alapján készült kötete MS-2651MS-26513 580 Ft
Orvosi latin kifejezések - Egészségügyi ágazatban tanulóknak - Több mint 1300 tematikusan csoportosított orvosi latin kifejezés gyakorlófeladatokkal, színes rajzokkal, megoldásokkal. Szakképzési jegyzéken szerepel MS-3131MS-31313 553 Ft
100 lépés az érettségihez - Matematika, középszint, írásbeli - Érettségire felkészítő könyv. A száz, átlagosan nyolc feladatból álló feladatsor rendszerező áttekintést ad a középszintű érettségi anyagából. Egyéni felkészüléshez kitűnő. MS-2328MS-23282 760 Ft
Érettségire készülök - Magyar nyelv és irodalom, középszint, szóbeli - Kiadványunk 80 irodalom és 40 nyelvtan tételvázlatot tartalmaz, a tételek végén szófelhő vagy gondolattérkép segíti a rögzítést. MS-2374UMS-2374U2 784 Ft
Érettségire készülök - Magyar nyelv és irodalom, középszint, írásbeli - Magyar érettségire felkészítő könyv feladatokkal, mintaszövegekkel a 2017-ben életbe lépett középszintű írásbeli követelményekhez. Szövegértés, műértelmezés, érvelés, gyakorlati szövegalkotás. MS-2375UMS-2375U2 460 Ft
Érettségire készülök - Történelem (2024-től érv. követelmények) - Esszéfeladatok, középszint, írásbeli - Új kiadvány! A könyv a legnehezebb vizsgarésznek tartott kifejtendő szöveges feladatok, rövid és hosszú esszék írására készít fel. 13 fejezetben 63 egyetemes történelmi témájú rövid és 59 magyar történelmi témájú hosszú esszé. MS-3321UMS-3321U3 024 Ft
Érettségire készülök - Történelem (2024-től érv. követelmények) - Rövid választ igénylő feladatok, középszint, írásbeli - Új kiadvány! Könyvünk a középszintű történelem érettségi rövid választ igénylő feladatainak megoldásához kínál gyakorlófeladatokat megoldásokkal. MS-3322UMS-3322U3 024 Ft
Érettségi témavázlatok - Történelem, középszint (2024-től érv. követelmények) - Új kiadvány! A 2024-től életbe lépő érettségi követelményrendszerben szereplő témakörök részletes vázlata, ábrákkal, adattárral. MS-3324UMS-3324U2 784 Ft
Érettségire készülök - Felkészítőkönyv a szóbeli vizsgára - Angol nyelv, emelt szint (2017-től és 2024-től érv. követelmények) - A szóbeli vizsga feladattípusaiból (társalgás, vita, önálló témakifejtés) összeállított komplett feladatsorok, valamint korszerű témákat feldolgozó szövegek és videók a szókincsfejlesztéshez. MS-2377UMS-2377U2 952 Ft
Érettségire készülök - Felkészítőkönyv a szóbeli vizsgára - Német nyelv, középszint (2017-től és 2024-től érv. követelmények) - Tematikus vizsgafeladatsorok, szókincsfejlesztő feladatok, kidolgozott társalgási, szituációs és témakifejtési mintafeladatok. Online videókkal, 3D animációkkal MS-2379UMS-2379U2 952 Ft
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
1. feladatsor6
I. Szénhidrátok6
II. Zuzmók7
III. Növényi szövetek8
IV. Idegrendszer8
V. Légzés10
VI. A vérzékenység és öröklôdése11
VII. Sejtek12
VIII. Állatok jellemzôi13
2. feladatsor14
I. Az állatok szervezetének szövetei14
II. A hajtásos növények15
III. Az állatok viselkedése15
IV. Kísérlet értelmezése16
V. Mendeli genetika17
VI. Az ember keringési szervrendszere18
VII. A populációk közötti kapcsolatok19
VIII. Hormonális szabályozás20
IX. A gerincoszlop20
X. A szén körforgása21
3. feladatsor22
I. A szár keresztmetszete22
II. Az anyagszállítás típusai az állatvilágban23
III. Az élesztõgomba23
IV. Az epe hatását bemutató kísérlet24
V. Az emberi agyvelô MRI-vel (mágneses magrezonancia) készült metszete26
VI. Genetika26
VII. Immunitás27
VIII. A Darwin által felfedezett Galápagos-szigeteken élô pintyek28
IX. Sejtalkotók29
X. A talaj kialakulása29
4. feladatsor30
I. A mohanövényke testfelépítése30
II. Egyedfejlôdés az állatvilágban31
III. Az emberi hallás és egyensúlyozás32
IV. A nemek és a genetika33
V. Az ember táplálkozása34
VI. Az eukaróta sejt bemutatása34
VII. Egy hazai tápláléklánc35
VIII. Az ember evolúciója36
IX. A társulások jellemzôi37
5. feladatsor38
I. Három élôlénycsoport összehasonlítása38
II. Csontkapcsolatok38
III. Emberi hormonok39
IV. Sejtosztódások40
V. A szukcesszió példája egy tó feltöltôdése41
VI. Az ember idegrendszere41
VII. Az orvosi szén vizsgálata42
VIII. Környezetvédelemi problémák a „levegôben”43
IX. Az ember nemi szervei44
6. feladatsor46
I. Az emberi bôr46
II. Szinapszisok típusai47
III. Virágok48
IV. A fehérjék49
V. Hormonunk, a tiroxin50
VI. Levegôszennyezés52
VII. Az állatok egyedfejlôdése52
VIII. Az állatok viselkedése53
7. feladatsor54
I. A növényi szövetek54
II. Az emberi légzôszervrendszer55
III. Az idegrendszer felosztása56
IV. Szerves vegyületek57
V. Az állatok viselkedése57
VI. A gorilla és az ember koponyájának összehasonlítása59
VII. Az ember ivarsejtjei és ivarmirigyei60
VIII. A populáció egyedszámát meghatározó tényezôk61
8. feladatsor62
I. Az állatok szövetei62
II. Tápanyagfelvétel a növényeknél62
III. Lipidek63
IV. Az ember keringési szervrendszere64
V. Az emberi szem65
VI. A természetes szelekció típusai67
VII. Megújuló és nem megújuló energiaforrások68
VIII. Hazánk nemzeti parkjai68
IX. Az Rh-vércsoport öröklôdése70
9. feladatsor72
I. A Növények szaporodása72
II. Az emberi vér73
III. A reflexív74
IV. A menstruációs ciklus75
V. Életközösségek76
VI. A vízszennyezés és a vízerô hasznosítása77
VII. Baktériumok78
VIII. Biogén elemek80
10. feladatsor82
I. Kétszikûek lomblevelének szövettana82
II. Az állatok légzése és kiválasztása83
III. A vírusok83
IV. Az emberi szív84
V. A DNS szerkezete és feladata85
VI. Az emberi népesség korfája86
VII. Az ember embrionális fejlôdése87
VIII. Kölcsönhatások az állatvilágban88
MEGOLDÁSOK90
1. feladatsor90
2. feladatsor96
3. feladatsor102
4. feladatsor108
5. feladatsor114
6. feladatsor120
7. feladatsor126
8. feladatsor134
9. feladatsor140
10. feladatsor148