Környezetismeret 4. - I. félév
MS-1648

Munkatankönyv

4. évfolyam, 5. kiadás (2013. 08. 06.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-1648
ára: 880 Ft
méret: C5, 80 oldal
tanterv: NAT2007
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
Tartalomjegyzék
Miről tanulunk az idén?3
TESTÜNK4
Az ember életkori szakaszai4
Megfigyelések és mérések a testen6
Helyes és helytelen szokásaink8
Játsszunk! (Játékok az életkorok jellemzőiről, helyes és helytelen szokásainkról)10
Az egészséget károsító szenvedélyek12
A reklámok hatása az életünkre14
Összefoglalás16
KÖRNYEZETVÉDELEM18
Földünk a kék bolygó18
Óvjuk, védjük vizeinket!20
Éltető oxigén!22
Tisztább levegőt!24
Ne szennyezzük a talajt!26
Vásároljunk okosan!28
Gyűjtsünk különválogatva!31
Éljünk energiatakarékosan!33
Éljünk környezetbarát módon!35
Vizsgálódj!37
Összefoglalás40
TÁJÉKOZÓDÁS42
Ismerkedés a földgömbbel42
A térkép - Felszíni formák44
A térkép - Folyóvizek, állóvizek47
Városok, falvak, tanyák50
Tájékozódás lakóhelyemen52
Mit, hol találsz a lakóhelyen? (Tájékozódási gyakorlat a térképpel)53
Kalandozás hétmérföldes csizmával (Felszíni formák és vizek lakóhelyemtől távol)54
Utazzunk!55
"Fésülném a habok fodrát..." (Túrázás a Balaton partján)57
Összefoglalás58
ORSZÁGISMERET60
Nemzetiségek Magyarországon60
Népcsoportok lakóhelyemen és környékén (Csoportmunka)63
Magyarok az országhatáron túl64
Világhírű magyarok, híres magyar termékek67
Akikre büszkék vagyunk a lakóhelyünkön69
Ahol élek (A lakóhelyem és környékének kulturális értékei)70
Magyarok és más kisebb népcsoportok (Összefoglalás)71
Szómagyarázat73
TESTÜNK - Projektmunka74
ORSZÁGISMERET - Projektmunka76
Térképmelléklet78

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018