Fogalmazás 4.
MS-1647

Munkatankönyv

4. évfolyam, 12. kiadás (2018. 07. 12.)
 
 
kód: MS-1647
ára: 995 Ft
ára osztálykedvezménnyel: 796 Ft (15 db felett)
méret: C5, 96 oldal
egyéb tanterv: NAT 2012-höz is ajánlott
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető

Fogalmazás 4.

 • A műfaji ismereteket élményszerűen, egyéni tapasztalatokra építve tanítja.
 • Feladatai gyakorlatiasak, a kisdiákok mindennapjainak megfelelő ismereteket nyújtanak.
 • A hétköznapi élethelyzeteknek megfelelő kommunikációs feladatokat kínál.
 • Összeszedett, pontos szóbeli és írásbeli szövegalkotásra tanít.
 • Megalapozza a felső tagozaton elvárt szóbeli és írásbeli számonkérésekre való felkészülést.
 • Mintaoldalak
  Tartalomjegyzék
  Mondatalkotási gyakorlatok4
  Az elbeszélésről tanultak ismétlése8
  A vázlat10
  Az elbeszélés tagolása14
  A hír16
  Az értesítés20
  Gyakorlás23
  A hirdetés24
  A meghívó26
  Gyakorlás30
  A képeslap, a levelezőlap32
  A levél36
  A levél tagolása42
  A levél fajtái, hangneme46
  A levél címzése49
  A leírás50
  Leírás tárgyakról54
  Leírás növényekről58
  Leírás állatokról62
  Leírás személyekről66
  A jellemzés70
  Leírás tájakról74
  Leírás természeti jelenségekről78
  Gyakorlás81
  A hasonlat82
  A megszemélyesítés84
  Elbeszélés és leírás összekapcsolása86
  Gyakorlás90
  Tanév végi összefoglalás92
  Szómagyarázatok95

  © MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil