Nyelvtan 4. - I. félév
MS-1642

Munkatankönyv

4. évfolyam, 12. kiadás (2018. 07. 12.)
 
 
kód: MS-1642
ára: 840 Ft
méret: C5, 80 oldal
tanterv: NAT2007
OM engedélyszám: TKV/5017-6/2013
egyéb tanterv: NAT2012-höz is ajánlott
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
 • Részletesen és teljes körűen tárgyalja a szófajokat.
 • Az indukciós szövegek között a korosztálynak megfelelő művelődéstörténeti szemelvények szerepelnek.
 • Növekszik a párosan és a csapatban végezhető feladatok aránya.
 • Tartalomjegyzék
  Szia!3
  Szavak4
  Mondatok6
  Gyakorlás8
  Névelők10
  Névutók12
  Melléknevek14
  Főnevek18
  Díjak, kitüntetések neve21
  Gyakorlás22
  Számnevek26
  A számnév26
  Határozott számnevek30
  A határozott számnevek fajtái: A tőszámnév32
  A határozott számnevek fajtái: A törtszámnév34
  A határozott számnevek fajtái: A sorszámnév36
  A keltezés és a dátumok írása38
  A határozott számnevek helyesírása40
  Határozatlan számnevek42
  Toldalékos határozatlan számnevek45
  A számnevek toldalékai46
  Gyakorlás48
  Névmások50
  Névmások50
  Személyes névmás52
  A személyes névmások toldalékai54
  Mutató névmás56
  A mutató névmások toldalékai58
  Kérdő névmás60
  A kérdő névmások toldalékai62
  Gyakorlás64
  Az ige66
  Igeidők68
  Igeragozás72
  Gyakorlás74
  Helyesírási szójegyzék77
  Kislexikon79

  © MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018