A TERMÉSZETRŐL TIZENÉVESEKNEK
Az Természetről tizenéveseknek tankönyvcsalád földrajz tankönyvei kompetenciafejlesztő feladatokkal bővültek. Céljuk a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodásának fejlesztése, a környezet és az emberiség kulturális örökségének védelmére nevelése. A tankönyvek az ismereteket részletezés helyett – megtartva életközeli és gyakorlatorientált voltukat – problémakörök, vezérfonalak köré rendezik. A tanulók egy - már szerkezetileg kialakult - gondolati rendszerbe építhetik be egyre inkább bővülő ismereteiket. A rendkívül gazdag, színes képanyag, az olvasmányok, történeti áttekintések a "csak olvasgató", érdeklődő tanulók számára is izgalmas olvasókönyvvé teszik a tankönyvet. A tanulást segítik a minden lecke és a fejezetek végén található ellenőrző és összefoglaló kérdéssorok, a könyvek végén található, statisztikai adatokat tartalmazó függelék és az ismeretlen fogalmakat, idegen szavakat magyarázó kislexikon.
Földrajz 7. - Kieg.
MS-2979U

Kerettantervi kieg. tananyag

7. évfolyam, 0. kiadás (utánnyomás alatt)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
kód: MS-2979U
ára: 390 Ft
méret: B5, 64 oldal
tanterv: NAT2012
 
Kapcsolódó kiadványok
Az MS-2609 Földrajz 7. tankönyv és az új kerettanterv között jelentős tartalmi átfedés van a regionális földrajzi fejezetekben. A tankönyvből hiányzó, a kerettantervben új témakörként megjelenő fejezetek feldolgozásához ez a kiegészítő kötet nyújt segítséget, melyet az MS-2609 könyvet megrendelők ingyenesen igényelhetnek. A meglevő könyvtári állomány használata esetén ez a kiegészítő kötet 390 Ft-ért külön is megvásárolható.

A kiegészítő kötet tartalma: Tananyag és feladatok az új kerettantervben szereplő A szilárd Föld anyagai és folyamatai, A földrajzi övezetesség alapjai és a Gazdasági alapismeretek c. témakörök feldolgozásához.

A kötet várható megjelenése: 2015. augusztus 17.
 
Földrajz 7.
MS-2609

Tankönyv - Kontinensek földrajza

7. évfolyam, 13. kiadás (2015. 07. 17.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2609
ára: 1 295 Ft
méret: B5, 176 oldal
tanterv: NAT2007
OM engedélyszám: TKV/4-6/2013
egyéb tanterv: NAT2012-höz is ajánlott
 
Kapcsolódó kiadványok
Kapcsolódó cikkek
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
Díjak
FONTOS!! A könyv az MS-2979U kiegészítő kötettel együtt alkalmas az új kerettanterv szerinti oktatáshoz is. A kiegészítő kötet iskolai tankönyvrendelés esetén minden MS-2609 Földrajz 7. kötet mellé ingyenesen igényelhető, egyébként 390 Ft-ért külön is megvásárolható.

A kompetenciafejlesztő feladatokkal bővült tankönyvcsalád 7. osztályban a Kontinensek földrajza témakört dolgozza fel. Célja a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodásának fejlesztése, a környezet és az emberiség kulturális örökségének védelmére nevelése.
A tankönyvek az ismereteket részletezés helyett – megtartva életközeli és gyakorlatorientált voltukat – problémakörök, vezérfonalak köré rendezik. Az egyszerűsítések, általánosítások mellett ezért nagyobb szerepet kaptak a tipikus tájak, amelyek a modellekben való gondolkodás példáit kínálják.
 
Földrajz 7.
MS-2809

Munkafüzet - Kontinensek földrajza

7. évfolyam, 13. kiadás (2015. 06. 29.)
 
 
kód: MS-2809
ára: 860 Ft
méret: B5, 112 oldal
tanterv: NAT2007
OM engedélyszám: TKV/5471-5/2013
 
Kapcsolódó kiadványok
Kapcsolódó cikkek
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
Díjak
Az önálló tanulás különböző szintjeinek elérését teszik lehetővé a tankönyvek és munkafüzetek képességfejlesztő feladatai.
 
Földrajz 8.
MS-2613

Tankönyv - Közép-Európa és Magyarország

8. évfolyam, 12. kiadás (2015. 07. 27.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2613
ára: 1 295 Ft
méret: B5, 176 oldal
tanterv: NAT2007
OM engedélyszám: TKV/440-14/2011
 
doc Földrajz 8. o. (az új változathoz!!)
Kapcsolódó kiadványok
Kapcsolódó cikkek
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
Díjak
A kompetenciafejlesztő feladatokkal bővült tankönyvcsalád 8. osztályban a Közép-Európa és Magyarország témakört dolgozza fel. Célja a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodásának fejlesztése, a környezet és az emberiség kulturális örökségének védelmére nevelése.
A tankönyvek az ismereteket részletezés helyett – megtartva életközeli és gyakorlatorientált voltukat – problémakörök, vezérfonalak köré rendezik. Az egyszerűsítések, általánosítások mellett ezért nagyobb szerepet kaptak a tipikus tájak, amelyek a modellekben való gondolkodás példáit kínálják. Az önálló tanulás különböző szintjeinek elérését teszik lehetővé a tankönyvek és munkafüzetek képességfejlesztő feladatai.
 
Földrajz 8.
MS-2813

Munkafüzet - Közép-Európa és Magyarország

8. évfolyam, 12. kiadás (2015. 06. 26.)
 
 
kód: MS-2813
ára: 910 Ft
méret: B5, 96 oldal
tanterv: NAT2007
OM engedélyszám: TKV/719-13/2012
 
Kapcsolódó kiadványok
Kapcsolódó cikkek
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
Díjak
Az önálló tanulás különböző szintjeinek elérését teszik lehetővé a tankönyvek és munkafüzetek képességfejlesztő feladatai.
 
Földrajz 9.
MS-2621U

Tankönyv - Természetföldrajzi környezetünk

9. évfolyam, 3. kiadás (2015. 07. 27.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2621U
ára: 1 650 Ft
méret: B5, 232 oldal
tanterv: NAT2012
OM engedélyszám: TKV/4707-12/2013
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
Díjak
A kozmikus és természetföldrajzi környezetünk témakörét feldolgozó kilencedikes könyv legfőbb célja tudatosítani a tanulókban, hogy a Föld egységes rendszer, amelyben az ember természeti és társadalmi lényként él, s ennek következtében átalakítja környezetét. A könyv ezért az általános természetföldrajzi és a társadalmi-gazdasági folyamatok összefüggéseit, az időbeli és térbeli változások vizsgálatát helyezi a középpontba. A természetföldrajzi jelenségeket, folyamatokat, törvényszerűségeket nemcsak a szaktudomány nézőpontjából, hanem belső egymásra hatásukban vizsgálja és vizsgáltatja: ezzel elsajátíttatja a földrajzi-környezeti gondolkodás lényegét. A tizedikes könyv a 21. század elején jellemző gazdasági, társadalmi folyamatok és a Földet fenyegető globális problémák megismeréséhez és megértéséhez nyújt segítséget a tanulóknak. A könyv a gazdasági élet alapfogalmait bemutató fejezettel kezdődik, majd a régiók, országcsoportok és a környezeti problémák tárgyalása során is a társadalmi-gazdasági folyamatok összefüggéseit és azok következményeinek feltárását helyezi a középpontba. A sokszínű és változatos feladatanyag célja a tanulók gondolkodási képességeinek fejlesztése és a sokoldalú ismeretszerzés gyakorlattá emelése. A leckék elején fogalomtár segíti az ismeretek felelevenítését, rendszerezését. A rendkívül gazdag, színes ábra- és képanyag jól segítheti a jelenségek értelmezését, megértését.
 
Földrajz 9.
MS-2821U

Munkafüzet - Természetföldrajzi környezetünk

9. évfolyam, 3. kiadás (2015. 07. 13.)
 
 
kód: MS-2821U
ára: 940 Ft
méret: B5, 104 oldal
tanterv: NAT2012
OM engedélyszám: TKV/5750-14/2013
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
 
Földrajz 10.
MS-2625

Tankönyv - Társadalomföldrajz, globális problémák

10. évfolyam, 12. kiadás (2013. 06. 25.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2625
ára: 1 940 Ft
méret: B5, 232 oldal
tanterv: NAT2007
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
Díjak
A kötet új kerettanterv szerint átdolgozott változata az MS-2625U kiadói kóddal érhető el.
 
Földrajz 10.
MS-2625U

Társadalomföldrajz, globális problémák

10. évfolyam, 1. kiadás (2014. 08. 11.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2625U
ára: 1 940 Ft
méret: B5, 264 oldal
tanterv: NAT2012
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Az MS-2625U kiadói kódú kötetünk az MS-2625 Földrajz 10. tankönyv új kerettanterv szerint átdolgozott változata. A tartalom frissült, a világgazdasági folyamatok tárgyalásakor már a gazdasági válság értékelése és tapasztalatai is megjelennek. A kötet 32 oldallal bővült.
 
Földrajz 11-12. fgy.
MS-3150

Érettségi feladatgyűjtemény

11-12. évfolyam, 4. kiadás (2015. 07. 07.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-3150
ára: 2 020 Ft
méret: B5, 320 oldal
tanterv: NAT2007
OM engedélyszám: TKV/5473-5/2013
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Ez az érettségire felkészítő kiadvány bővelkedik az olyan feladatokban, amelyek az összefüggésekre alapozott földrajzi gondolkodás és a problémamegoldó képesség fejlesztésére helyezik a hangsúlyt. Földrajzi-környezeti tartalmakat hordozó információforrások értelmezésére, elemzésére sarkall. A feladattípusok között nyílt- és zártvégű gyakorlatok egyaránt megtalálhatók.
 
Képes földrajzi atlasz 5-10.
MS-4105U
5-10. évfolyam, 3. kiadás (2015. 07. 21.)
 
 
kód: MS-4105U
ára: 1 590 Ft
méret: A4, 104 oldal
tanterv: NAT2012
OM engedélyszám: TKV/4316-11/2013
 
Kapcsolódó kiadványok
digitális térképek
Teljes ár:
128 000 Ft
Akciós ár:
64 000 Ft
Próba verzió:
A KÉPES FÖLDRAJZI ATLASZUNK alapvetően a korábbi MS-4120T atlaszunkra épül. A korábban megszokott térképek döntő többsége az új atlaszban is szerepel, részben átdolgozva és frissítve. Az atlasz terjedelme 8 oldallal bővült. Jelentős szerkezeti és tartalmi változás, hogy minden Európán kívüli földrész esetén az eddigi éves csapadék helyett DECEMBER-FEBRUÁRI, illetve JÚNIUS-AUGUSZTUSI csapadék térképek szerepelnek. Újdonság az Európai Unió iparát bemutató térkép is. 30 fotóval illusztráltuk az emberfajtákat,valamint a Föld vallásait bemutató oldalakat. A földrészek népsűrűségét bemutató térképek mellé az egyes országok lakosságának vallási megoszlását és népességszámát bemutató oszlopdiagramok kerültek. Az atlaszok JELRENDSZERE kisebb változáson ment keresztül. Egységesítettük az ércek jeleit, valamint színezéssel könnyebben olvashatóvá, illetve struktúráltabbá tettük az iparágak jelölését. Igazi újdonságként atlaszunkban megjelennek a szolgáltatás egyes területeinek jelei is (pl. logisztika, energiaszolgáltatás, telekommunikáció stb.).
 
Képes földrajzi atlasz középiskolásoknak
MS-4109U
9-12. évfolyam, 1. kiadás (2013. 07. 10.)
 
 
kód: MS-4109U
ára: 2 490 Ft
méret: A4, 168 oldal
tanterv: NAT2012
OM engedélyszám: TKV/4317-11/2013
 
Kapcsolódó kiadványok
digitális térképek
Teljes ár:
160 000 Ft
Akciós ár:
80 000 Ft
Próba verzió:
A KÉPES FÖLDRAJZI ATLASZ KÖZÉPISKOLÁSOKNAK alapvetően a korábbi MS-4121T atlaszunkra épül. A korábban megszokott térképek döntő többsége az új atlaszunkban is szerepel, részben átdolgozva és frissítve. Az atlasz terjedelme 8 oldallal bővült. Jelentős szerkezeti és tartalmi változás, hogy minden Európán kívüli földrész esetén az eddigi éves csapadék helyett DECEMBER-FEBRUÁRI, illetve JÚNIUS-AUGUSZTUSI csapadék térképek szerepelnek. Újdonság az Európai Unió iparát bemutató térkép is. 30 fotóval illusztráltuk az emberfajtákat, valamint a Föld vallásait bemutató oldalakat. A földrészek népsűrűségét bemutató térképek mellé az egyes országok lakosságának vallási megoszlását és társadalmi fejlettségét bemutató oszlopdiagramok kerültek. Az érettségire való felkészülést segíti, hogy a középiskolai atlaszunkat bővítettük egyedi szerveződésű tájakat, országokat bemutató 8 térképpel, illetve 12 fényképpel. Az atlaszok JELRENDSZERE kisebb változáson ment keresztül. Egységesítettük az ércek jeleit, valamint színezéssel könnyebben olvashatóvá, illetve struktúráltabbá tettük az iparágak jelölését. Igazi újdonságként atlaszainkban megjelennek a szolgáltatás egyes területeinek jelei is (pl. logisztika, energiaszolgáltatás, telekommunikáció stb.).
 
Földrajzi atlasz középiskolásoknak
MS-4121T
9-12. évfolyam, 5. kiadás (2012. 07. 30.)
 
 
kód: MS-4121T
ára: 2 590 Ft
méret: A4, 160 oldal
tanterv: NAT2007
OM engedélyszám: KHF/3573-15/2010
 
digitális térképek
Teljes ár:
160 000 Ft
Akciós ár:
80 000 Ft
Próba verzió:
Az új, középiskolásoknak szóló atlasz tartalmazza mindazokat az általános és tematikus térképeket, melyek szükségesek a közép-, és az emelt szintű érettségi vizsgára való eredményes felkészüléshez. A leggyakrabban használt térképekhez – erősítve a valóság és a leképezés közötti kapcsolatot – az adott területet bemutató műholdfelvételek is tartoznak. Könnyen használható, mert a térképoldalakon a szövegek és a jelek csak a kellő mennyiségben szerepelnek.
A kiadványban az érettségi követelményeknek megfelelően, illetve a tanulói kompetenciák fejlesztése érdekében számos ábra, grafikon, táblázat található. Ez egyrészt az adatok elemzésére teremt lehetőséget, másrészt az analizáló és szintetizáló képességek fejlesztését teszi lehetővé. A tananyagban szereplő tipikus és egyedi tájakat fotók, illetve valóságos és képzeletbeli térképek mutatják be – segítve ezzel a tipizálást, illetve az egyedi jegyek tanulását.
A kiadó a kulcskompetenciák fejlesztésében kiemelt szerepet szán a középiskolás földrajzi atlasznak. Nagy hangsúlyt fektet az általánosító és szintetizáló képességek fejlesztésére, a rendszerben való gondolkodásra, valamint – ezzel összefüggésben és ezt feltételül szabva – a környezettudatos gondolkodás kialakítására.
Ennek megfelelően kiemelt szerepet kapott két globálisan ható tényező, a Föld demográfiai és urbanizációs folyamatainak, illetve környezeti problémáinak bemutatása.
Az atlasz a földrajz tantárgy céljait követve a környezeti jelenségeket úgy kívánja a térképeken és adatokon keresztül bemutatni, hogy abban az általános természeti és társadalmi folyamatok közötti összefüggések, azok térbeli, időbeli változásai jól követhetők és könnyen megérthetők legyenek.
Célunk, hogy az atlasz egyszerű szemléltetőeszköz helyett valós információhordozó legyen.
Az atlasz tankönyvi engedéllyel rendelkezik.
 

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2015