2024. július 18. - Frigyes
Belépés
Regisztráció
Elfelejtett név, jelszó

Előző évek döntős feladatsorai
Mintafeladatsorok
Versenykiírás
Tudnivalók
Jelentkezés
Kérdezz – felelek!

Pedagógusnapi köszöntés
Ünnepélyes díjátadó
Mit kell tudni az általános iskolások döntőjéről?
A honlapon a döntősök!
Az utolsó forduló következik

Mozaik Kiadó
mozaBook
mozaWeb
Határidőnaplók

Versenyszabályzat 

 

A Mozaik Kiadó nemzetközi szintű tanulmányi versenyt hirdet az általános és középiskolák 1–12. évfolyamos tanulói részére.

A verseny célja a tehetséggondozás, a diákok érdeklődésének felkeltése, ezért a kérdéssorok egy adott témakört új megközelítésben dolgoznak fel. A feladatsort a diákok az interneten keresztül oldják meg.


A verseny kategóriái a NAT műveltségi területei szerint:
1. Anyanyelv: 1–2.; 3–4.; 5–6.; 7–8.; 9–10.; 11–12.
Irodalom: 1–2.; 3–4.; 5–6.; 7–8.
2. Matematika: 1.; 2.; 3–4.; 5–6.; 7–8.; 9.; 10.; 11–12.
3. Angol: 5–6.; 7–8.
Német: 5–6.; 7–8.
4. Általános műveltség: 1–2.; 3–4.
Történelem: 5–6.; 7–8.; –10.; 11–12.
5. Környezetismeret: 1–2.; 3–4.
Természetismeret: 5–6.
Biológia: 7–8.; 9–12.
Fizika: 7–8.; 9–12.
Kémia: 7.; 8.; 9.; 10.
Földrajz: 7–8.; 9–10.
Számítástechnika: 5–8.

Angol nyelvű tantárgyaink: (Azoknak, akik az angol nyelvet már jól elsajátították.) 

General knowledge: 3–4.; 5–6. és Science: 3–4.; 5–6.; 7–8. 

 

Nevezni több kategóriában is lehet, azonban 4-nél több felvétele nem javasolt. Az 1. osztályos kisdiákok közül azokat várjuk a versenyeinkre, akik már tudnak olvasni.

A nevezés előtt a honlapunkon található mintafeladatsorok segítségével felmérhető, melyik tantárgyból és kategóriában érdemes a versenyre jelentkezni.
    

A verseny nevezési díja:
– az általános iskolásoknak 3500 Ft/fő/tantárgy/év
– a középiskolásoknak 4000 Ft/fő/tantárgy/év.  

A versenyre nevezni
– a pedagógusokon keresztül lehet
– az iskolától/pedagógustól függetlenül egyéni nevezésre is van lehetőség, szülői jóváhagyás és beleegyezés után, elfogadva ezzel az interneten keresztül történő megrendelésekre vonatkozó törvényi előírásokat.

A nevezés módja: itt a honlapon, regisztrációt követően.

Nevezési határidő: 2023. október 9., pótnevezés november 17-ig.

A fizetési határidő: a díjbekérőn található fizetési határidő.

A nevezést követően e-mailben díjbekérőt küldünk, az alapján kell átutalással rendezni a verseny díját. (Ha kérnek, levélben küldünk csekket.) Ha a díjbekérő a nevezést követő 2-3 hét után sem érkezik meg, akkor azt kérjük, hogy e-mailben jelezzék felénk, mert csak így értesülünk arról, hogy nem kapták meg. A nevezési díj banki beérkezése és lekönyvelése után e-mailben küldjük a számlát. A számlán utólag módosítani nem lehet.

A versenyünkön az vehet részt, aki a nevezési díjat a fizetési határidőig rendezte. 

 

Akik már az előző évben vagy években versenyeztek velünk, azoknak az eddig használt azonosítóik megmaradnak, mi azon nem változtatunk. A diákok évfolyamát minden év augusztusában, a tanév kezdése előtt automatikusan megemeljük. Egyéb adatmódosításaikat az Adatmódosítás menüpontban szükség szerint elvégezhetik.

 

A verseny során az általános iskolások 5+1 forduló tesztsorát oldják meg, a feladatsorok 6, 9 vagy 12 kérdésből állnak. A középiskolások az 5 fordulós versenyben 12 kérdésből álló feladatlapot töltenek ki. A kérdéseknél négy lehetséges válaszból kell bejelölni az egy helyes megoldást.

 

Értékelés:
1. Internetes fordulók
Minden helyes megoldás 1 pontot ér. A megoldások értékelése fordulónként, a forduló zárását követően történik. A helyes megoldásokat és az elért pontokat minden forduló zárását követő 4. nap közöljük.

A diákok körében már nagy sikert aratott különlegesség az ingyenes bónusz feladatsor. Ha a választott feladatsort a tanuló legalább 70%-ban helyesen oldja meg, akkor egy további tantárgy tesztsorának ingyenes kitöltésére is lehetőséget kap az adott fordulóban.

Például: ha a matematika 2. osztályos feladatsorának kitöltésére neveztek be, akkor először azt a feladatsort kell 70%-ban helyesen megoldani. Ha ez sikerült, akkor a honlapon a feladatsor mellett megjelenik az ÜGYES felirat. Majd felajánljuk, hogy válasszanak egy további tantárgy feladatsorát. Így az adott fordulóban még egy tantárgy feladatsorát is meg lehet oldani mindaddig, amíg a forduló befejezési időpontja engedi.

A bónusz feladatsorra már nem jár újabb bónusz feladatsor.
A következő fordulóban először ismét a matematika 2. osztályos feladatsorát kell megfelelő szinten kitölteni. Bónusz tesztsor kitöltésére csak ez után kapnak a diákok lehetőséget, ha ismét megjelenik az ÜGYES felirat.
Természetesen a bónuszként felvett tantárgyak feladatsorai is „ugyanolyan” versenyfeladatsorok, azokkal is be lehet kerülni a döntőbe. Megoldásukra is mindig a forduló ideje alatt van lehetőség.
Érdemes ezzel a lehetőséggel élni.

 

Ha nem érkezik be hozzánk a versenyző feladatsor-megoldása, akkor ezt a forduló zárását követő két napon belül még emailen keresztül pótolhatja a versenyző. (verseny@mozaik.suli.hu)

Fontos! Mivel a verseny fordulói az interneten keresztül folynak, a feladatsor megoldásainak elküldése pillanatában bármikor felléphet adatátviteli hiba, ami megakadályozza a megoldások rögzítését. Az adatátviteli hibákból eredő problémák előfordulása miatt javasoljuk, hogy olvassák el az Útmutató a feladatsorok megoldásához írt tanácsainkat:
1. Először mindig a Mentés gombra kattintva mentsék el az addig bejelölt megoldásokat. Akár mindegyik helyes válasz bejelölése után érdemes megnyomni a Mentés gombot.
2. Az Elküld gombbal nekünk juttatják el a feladatsort. Ezután már nem módosítható a bejelölt megoldás, ezért ezt átgondoltan tegyék meg! Ellenőrizzék előtte, hogy minden kérdésre válaszoltak-e!
3. Az elküldés után a Megtekint gomb leütésével mindenképpen érdemes még egyszer megnézni, hogy a rögzített válaszok valóban eljutottak-e hozzánk. Ha a forduló ideje alatt, a feladatsor megoldása vagy elküldése során bármilyen probléma adódna, azt jelezzék nekünk minél előbb, hogy orvosolhassuk. Pl. ha észreveszik, hogy a megoldások nem rögzültek, akkor azok újra felvihetők.

Érdemes az elküldés után a Frissítés gombbal megnézni, mit ír ki a program. Hiba esetén megjelenik, hogy hány kitöltetlen kérdés van.
A kiértékelés is azonnal megtörténik, és a program az ÜGYES szóval azt jelzi, hogy ingyenes bónusz feladatsor megoldására kapott lehetőséget.
A forduló zárását követő 4. napon megjelennek a honlapon a helyes megoldások  és az elért pontszám is. Piros színnel a hibás, zöld színnel pedig a helyes választ jelöljük.

Ezt követően megoldásokat már nem tudunk elfogadni.

 

Bár a versenyünk az interneten keresztül folyik, azért ez egy egyéni verseny.
A feladatsorokat nem lehet csapatban, osztálytársakkal megbeszélve közösen megoldani, itt mindenki önállóan és egymaga versenyez, saját tudását beleadva.

Ennek megfelelően mindenkitől korrekt és becsületes versenyzést várunk el. Amennyiben bármilyen csalás lehetősége merül fel, az a versenyből való kizárást vonja maga után.  

 

A verseny zárásaként az általános iskolás diákokat országos döntőre hívjuk. Az angol nyelvű tantárgyaknál (Science és General knowledgenem tartunk döntőt, hanem az internetes fordulók pontjai alapján hirdetünk eredményt.
A középiskolásoknál az 5 forduló pontszámai alapján hirdetünk eredményt.

 

2. Tudnivalók az általános iskolások döntőjéről
Országos döntőre hívjuk az általános iskolás verseny 5 fordulója alapján minden tantárgy minden korcsoportjából a legjobb eredményt elérő legalább 10%-ot. Minden azonos pontszámot elérő versenyzőt behívunk, így a % csak viszonyszám.  

Az országos döntőre bejutott diákokat ajándékkal és szép Emléklappal jutalmazzuk.

A döntőt az ország kijelölt városaiban lehet megírni.
Amennyiben több tantárgyból is döntőbe jut a versenyző, akkor a feladatsorokat egymás után, az általa választott sorrendben tudja megírni, közte esetleg kis szünettel.
Egy versenyző maximum 3 tantárgy döntő feladatsorát írhatja meg még akkor is, ha annál több tantárgyból jutott be a döntőbe. Így fontos átgondolni, melyik tantárgy legyen az: arra érdemes vállalkozni, amiből nagyobb az esély a sikeres részvételre.
A döntő feladatsorának megírására csak az jogosult, aki oda meghívást kapott. Ha bármilyen okból kifolyólag valaki nem tudja megírni a versenydolgozatot, akkor a versenyből kiesik, és helyette más sem versenyezhet. A döntő feladatsorának megírását más időpontban pótolni nem lehet.

A feladatsorok teszt jellegűek, a megoldásokat kódlapra kell ráírni. Minden kérdésnek csak 1 helyes megoldása van. Minden helyesen megoldott feladat 4 pontot és az üresen hagyott feladat 1 pontot ér, minden hibás feladatért pedig levonunk 1 pontot. Minden kitűzött feladat 1 pontot ér. Azonos összpontszám (azaz holtverseny) esetén a segédpont alapján döntjük el a pontos helyezést. (A segédpontot a megoldott feladatok nehézségi szintje alapján számoljuk ki. A nehézségi szintet egy feladatnál az határozta meg, hogy azt a feladatot hányan oldották meg jól. Minél többen oldották meg helyesen, annál könnyebbnek bizonyult, így a nehézségi szintje kevesebb, tehát annak a feladatnak a megoldásáért kevesebb segédpont jár.)

A versenydolgozat megírása a következőképpen történik:
1. Minden feladatsor megoldására 45 perc áll a rendelkezésre.
2. A kódlap csak tollal tölthető ki. A megoldásokat a kódlapon úgy kell jelezni, hogy a megfelelő négyzetbe X-et kell írni. A kódlapon javítást nem fogadunk el! Ha valamelyik kérdésnél mégis javítást látunk, akkor annak megoldását úgy vesszük, mintha több helyes választ jelölt volna be, azaz érvénytelennek számít majd.
3. A periódusos rendszeren kívül más segédeszköz nem használható.
4. A feladatsor megírása után a kódlapot a felügyelő pedagógusnak kell odaadni.
A kódlap be nem adása a versenyből való kizárást vonja maga után.

A döntő feladatsorainak helyes megoldásait a verseny honlapján már a döntő estéjén közöljük. A döntő kérdéseivel kapcsolatban észrevételt a megírást követő 48 órában lehet tenni. Tehát hétfő 16 óráig! Későbbi reklamációt már nem áll módunkban elfogadni, sem érdemben elbírálni.

Annak érdekében, hogy a kódlapok esetleg hibás rögzítésének lehetőségét teljesen kiszűrjük, a kódlapokat duplán rögzítjük. Azonban sok diák hibázik a feladatlap kódlapra történő másolása során, ezért erre érdemes előre felhívni a versenyzők figyelmét.

 

Az általános iskolások esetén a döntőn elért eredmény alapján kategóriánként az első 4 helyezett, az angol nyelvű tantárgyaknál (Science és General knowledge) első 3 helyezett ünnepélyes eredményhirdetés keretében veheti át helyezésének megfelelő díját és oklevelét Szegeden.

A középiskolás verseny zárásaként kategóriánként az első 3 helyezett tanulót várjuk szintén Szegedre, és díjazzuk őket is.

A középiskolások versenyén is döntőre kerülhet sor, amennyiben az adott tantárgyból nevezők közül a legjobb 20% teljesítménye eléri a 90%-ot. Ebben az esetben döntőbe hívjuk be azokat a versenyzőket, akik legalább 75%-os teljesítményt elértek.

Ha pl. 100 fő nevezett be a versenyre és azok közül legalább 20 fő a maximálisan elérhető 60 pontból 54 pontot szerzett meg, akkor behívjuk a döntőbe mindazokat, akik legalább 45 pontot értek el.

A továbbiakban rájuk is az általános iskolások döntőjére vonatkozó szabály a követendő eljárás. Tehát amelyik tantárgy esetében döntőre kerül sor, akkor az adott tantárgy versenyzői az általános iskolásokkal együtt (ugyanakkor, ugyanazokon a helyszíneken) írhatják meg a feladatsort, és eredményt is a döntő teljesítménye alapján hirdetünk ki. Díjazni az első 3 helyezettet fogjuk.

 

Mind az általános, mind pedig a középiskolások végső helyezésének 
megállapításakor ha azonos az összpontszám, a segédpont alapján döntjük el a pontos helyezést. (A segédpontot a megoldott feladatok nehézségi szintje alapján számoljuk ki. A nehézségi szintet egy feladatnál az határozta meg, hogy azt a feladatot hányan oldották meg jól. Minél többen oldották meg helyesen, annál könnyebbnek bizonyult, így a nehézségi szintje kevesebb, tehát annak a feladatnak a megoldásáért kevesebb segédpont jár.)

 

Természetesen a helyezettek tanárait is szeretettel várjuk a szegedi ünnepélyes eredményhirdetésünkre!

 

Nyilvános és részletes eredménylista az ünnepélyes eredményhirdetést követően kerül fel a honlapra.

A fentieken túl, az eredményhirdetést követően:
– a döntőbe jutott általános iskolás diákok a honlapra bejelentkezve a helyezésüknek megfelelő szép Oklevelet nyomtathatnak ki;
– a döntőbe be nem jutott, de az internetes fordulók során legalább 70 %-ra teljesített általános iskolás diákok pedig Emléklapot nyomtathatnak ki maguknak.

 

Figyelem! Ingyenes részvételi lehetőséget biztosítunk versenyünkön azoknak az általános iskolás korú tanulóknak, akik hátrányos helyzetűek vagy halmozottan hátrányos helyzetűek. Ingyenes részvételre való jelentkezést csak az iskola/pedagógus jelzése és nevezése alapján tudunk elfogadni. (lásd még: Ingyenes részvételi lehetőség feltétele)

Először a pedagógusnak kell regisztrálnia magát a honlapon (ha eddig ezt még nem tette meg), majd a kapott azonosítói segítségével bejelentkeznie és neveznie a versenyünkre a diákokat. Minden diáknál jelölni tudja, hogy jogosult-e ingyenes részvételre vagy sem.

 Elérhetőségek | Jogi nyilatkozat | Mobil verzió | Adatkezlési tájékoztató

Copyright © 2007-2021 Mozaik.