Tisztelt Pedagógus Kollégák!
Április 10-én nyilvánossá vált a 2014/2015-ös tanév hivatalos tankönyvjegyzéke, melyet az Oktatási Hivatal honlapján tekinthetnek meg. A hivatalos tankönyvjegyzékről a Mozaik Kiadó 343 kiadványa rendelhető.
Véleményünk szerint nagyfokú diszkriminációnak minősül, hogy a nem állami fenntartású iskolák diákjai számára a tankönyvjegyzékről valamennyi tankönyv szabadon választható, a KLIK fenntartásában álló iskolák számára azonban egy szűk "javasolt listát" állítottak össze, jelentősen korlátozva a rendelhető könyveket.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 63. § (1) szerint "a pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy ... c) a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével megválassza az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, ruházati és más felszereléseket."
Ebből következően véleményünk szerint a pedagógusoknak a köznevelési törvényben biztosított joga a tankönyvek kiválasztása, ezt egy alacsonyabb szintű jogszabály (tankönyvrendelet), vagy egy fenntartói levél nem írhatja felül. Az iskolák 2013-ban elfogadott helyi tantervében a tankönyvválasztás szempontjait is rögzíteni kellett, ezért célszerű a fenntartó figyelmét is felhívni erre.
A Mozaik Kiadó továbbra is készségesen áll az iskolák és szülők rendelkezésére, és partner kíván lenni abban, hogy az iskolák számára a megfelelő tankönyvek, taneszközök, digitális tananyagok rendelkezésre álljanak. A kiadó minden erőfeszítést megtesz azért, hogy a megrendelt könyvekből szeptemberben megkezdődhessen a tanítás, ezért lehetőséget kínálunk arra is, hogy közvetlenül a kiadótól is rendeljenek augusztusi szállításra. A kiadótól közvetlenül rendelt kiadványokra jelentős kedvezményeket biztosítunk. A tavalyi évhez hasonlóan lehetőséget kínálunk kedvezményes tankönyvcsomagok rendelésére is.
Az iskolákban jelenleg több milliárd forint értékű tartós tankönyvi állomány van, ennek jelentős részét vadonatúj tankönyvként a jelenlegi tanévre rendelték az iskolák, ezek a tankönyvek még több évig használhatók lennének. Ennek jelentős részét amiatt kell majd kidobni, mert pótlásként már nem lehet ezekből rendelni, hiszen nincsenek a "javasolt listában".
tovább »

Ízelítő digitális tananyagainkból


© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2020 | Mobil