Biológia 10.
MS-2622

Tankönyv - Az ember életműködése. Az öröklődés alapjai

10. évfolyam, 12. kiadás (2013. 07. 15.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2622
ára: 1 690 Ft
méret: B5, 160 oldal
tanterv: NAT2007
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
Díjak
A Biológia 10. tankönyv testünk működéseinek titkait tárja fel. Segít kialakítani az egészséges életvitel szokásrendszerét, tudatosítja az egészségkárosító hatásokat, megismerteti a betegségek kezelésének, valamint megelőzésének módjait. A tananyag feldolgozása során fontos szerepet kapnak a változatos módszertani eszközök: a feladatmegoldások, ábraelemzések, az önállóan elvégzett megfigyelések, kísérletek, majd azok elemzéséből és a tanult ismeretekből az összefüggések, ok-okozati kapcsolatok feltárása.
A szerzők nagy gyakorlattal rendelkező pedagógusok, ami a könyv nyelvezetén és felépítésén is jól érezhető. A tananyag olvasmányos stílusban íródott, a szinte személyes, magyarázó hangnem az egyéni tanulást is segíti, ugyanakkor az érdeklődő tanulók biológiai szemléletének fejlesztéséhez is megfelelő mennyiségű háttérinformációt nyújt. A kötet színes ábraanyaga részletesen bemutatja a sejtek, szövetek, szervek felépítését, működését és a biológiai folyamatokat. A tanulást segítik a leckék és a fejezetek végén található ellenőrző és összefoglaló kérdéssorok is.
Tartalomjegyzék
Mit tanultunk az előző évben?9
A sejt felépítése, működése és az öröklődés alapjai13
A sejt anyagai I.14
A sejt anyagai II.17
A sejt anyagai III.19
Megfigyelések, vizsgálódások- A sejt anyagai22
A sejt határhártyái és anyagforgalma24
A sejtanyagcsere26
Az örökítőanyag működése29
A sejt életszakaszai32
A kromoszómaszám és a számfelező sejtosztódás35
A mutáció38
Az öröklődés törvényszerűségei41
Az öröklésmenetek sokfélesége (kiegészítő anyag)44
Az emberi jellegek öröklődése47
A nemhez kötött öröklés és az örökléstan lehetőségei50
Összefoglalás53
Az ember teste és életműködései I.55
A bőr és a bőrelváltozások56
A csontvázrendszer59
Mozgás és egészség61
Ételed az életed!64
Az emésztőrendszer és egészségvédelme67
A légzőrendszer és betegségeinek megelőzése70
A keringési rendszer működése és védelme73
A nyirok és a vér76
Az immunrendszer79
A kiválasztórendszer és egészsége82
Megfigyelések, vizsgálódások85
Összefoglalás87
Az ember teste és életműködései II.89
Az életfolyamatok szabályozása90
A központi és a környéki idegrendszer94
Vegetatív idegrendszer97
A titokzatos agyműködés (olvasmány)99
Reflexműködések101
A tanulás idegrendszeri alapjai104
A látás106
Megfigyelések, vizsgálódások - A látás109
A hallás és az egyensúlyérzékelés111
Lelki egészségünk114
Hormonrendszer116
Az idegrendszer és a magatartás (olvasmány)119
A férfi és a nő122
Szerelem és szexualitás125
A nemi élet veszélyei127
A fogamzástól az elmúlásig129
Összefoglalás133
Általános egészségügyi ismeretek135
A kórokozók és a szervezet harca136
Mondj nemet a drogokra!139
A környezetszennyezés hatása az egészségre142
Az életmód hatása az egészségre (olvasmány)145
A családtervezés147
Elsősegélynyújtás a mindennapokban149
Összefoglalás153
Mit kell tudni a tanév végén?155
Új szakszavak jegyzéke157

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018