Olvasás, írás gyakorló feladatok 1. osztály

Beszéd, olvasás, írás 1. - Álló írás Az ABC-ház sorozat munkafüzete az ábécéskönyv olvasmányainak feldolgozásához MS-1500U
MS-1500U

Munkafüzet

1. évfolyam, 17. kiadás (2020. 08. 06.)
Mozaik Kiadó
méret: 202x275 mm
terjedelem: 128 oldal
tanterv: NAT 2012
1 340 Ft
1 072 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.
Kapcsolódó kiadványok
Írásgyakorló cserefüzet 1. - Piros füzet - Az ABC-ház sorozat munkafüzete gyakorló- és képességfejlesztő feladatokkal MS-1490UMS-1490U1 240 Ft
Írásgyakorló cserefüzet 1. - Kék füzet - Az ABC-ház sorozat munkafüzete gyakorló- és képességfejlesztő feladatokkal MS-1491UMS-1491U1 240 Ft
ABC-ház Ábécéskönyv 1. - A NAT2012 kerettantervhez készült ábécéskönyv. Helyesejtésre alapozott elemző-összetevő módszer MS-1100UMS-1100U1 980 Ft
Mesék az ABC-házból - A NAT2012 kerettantervhez készült elsős olvasókönyv MS-1101UMS-1101U1 980 Ft
Beszéd, olvasás 1. - Az ABC-ház sorozat munkafüzete az olvasókönyv olvasmányainak feldolgozásához MS-1502UMS-1502U1 340 Ft
Írásmunkafüzet 1. - Álló írás - Az ABC-ház sorozat munkafüzete MS-1503UMS-1503U1 340 Ft
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Utasítások jelekkel3
Alapozó időszak4
Kép és ritmikus sor kirakása pálcikákból, korongokból4
Pontok összekötése4
Azonosságok, különbségek a képeken4
Hangok megkülönböztetése5
Jelfunkció5
Álló és ferde egyenesek rajzolása5
Betűelem gyakorlása (álló és fekvő egyenesek); tájékozódás a vonalrendszerben6
A kisebb és a nagyobb fogalma6
Síkidomok rajzolása minta segítségével6
Artikulációs gyakorlat7
Irányok és arányok (rövid- hosszú; alacsony- magas) összehasonlítása7
Különböző helyzetű vonalak fölismerése rajzon7
Betűelem gyakorlása (ferde egyenesek)8
Gyűjtőfogalom alá rendezés8
A betű fölismerése, írása; szavak szótagolása9
Útvonal követése: labirintus9
Azonosságok, különbségek a képeken9
E betű fölismerése, írása; szavak szótagolása10
Tájékozódás sík lapon, a háztól jobbra/ balra, fölötte/alatta10
I, Í betű fölismerése, írása; szavak szótagolása11
Betűelem gyakorlása (alsó ívelés)11
U, Ú betű fölismerése, írása; szavak szótagolása12
Artikulációs gyakorlat12
Magánhangzók fölismerése a szavak végén13
A látszati kép és az árnykép összevetése13
Betűelem gyakorlása (ovális)13
O, Ó betű fölismerése; szavak szótagolása és hangokra bontása14
Artikulációs gyakorlat és beszédritmus fejlesztése15
A nyomtatott és az írott betűalakok különbségének megfogalmazása15
A nyomtatott O, Ó betűk fölismerése15
Az O, Ó betű írása15
É betű fölismerése, írása; szavak.hangokra bontása; hang- és betű differenciálása (e, é)16
Á betű fölismerése, írása; szavak hangokra bontása; hang- és betű differenciálása (a, á)17
Ü, Ű betű fölismerése, írása; szavak szótagolása és hangokra bontása18
Beszédritmus gyakorlása, a tanult betűk fölismerése19
Szavak hangokra bontása; hangok és betűk azonosítása19
Betűelem gyakorlása (félkörív)19
Irányok megállapítása19
Ö, Ő betű fölismerése, szavak szótagolása és hangokra bontása20
Artikulációs gyakorlat21
A nyomtatott és az írott betűalakok különbségének megfogalmazása21
A nyomtatott Ö, Ő betűk fölismerése21
Az Ö, Ő betűk írása21
Betűelem gyakorlása (S kanyar)21
A mássalhangzók hangutánzó képei22
Hangok és betűk fölismerése az artikulációs gyakorlatban23
Szavak hangokra bontása23
Azonosságok és különbségek a képeken23
A nyomtatott nagybetűk tanulása24
M betű; Rétest süt mamácska... (Népköltés)24
L betű; Tarka lovat... (Népi mondóka)26
A CS hang tanulása. Csepp, csepp, esőcsepp...(Népköltés)29
H betű; H betűvel... (Részlet Végh György Képtelen képes ABC c. verséből)30
T betű; Begurul hét sütőtök... (Sarkady Sándor Hét tök meg egy tökfilkó c. verse)32
A GY hang tanulása. Ez a falu, ez itt Gyál! (Idézet Tamkó Sirató Károly Gyál c. verséből)35
S betű; S betűvel... (Részlet Végh György Képtelen képes ABC c. verséből)36
K betű; Kiülök a dombtetőre... (Részlet Petőfi S. Itt van az ősz, itt van újra c. verséből)38
R betű; Óra, óra, falióra... (Népköltés)40
A ZS hang tanulása. Zsip-zsup, kenderzsup... (Népi gyermekmondóka)43
N betű; Lemenőben van a Nap... (Részlet Kányádi Sándor Tisztás szélén mogyoró c. verséből)44
B betű; Tente, baba, tente... (Népköltés)46
Az NY hang tanulása. Vége van a nyárnak... (Idézet Móra Ferenc A cinege cipője c. verséből)48
Z betű; Z betűvel... (Részlet Végh György Képtelen képes ABC c. verséből)49
G betű; Ettyem-pettyem... (Kiszámoló. Népköltés)51
A TY hang tanulása. Volt egyszer egy ponty... (Idézet Tamkó Sirató Károly Pinty és ponty c. verséből)53
V betű; V betűvel... (Részlet Végh György Képtelen képes ABC c. verséből)54
D betű; Kihasadt a dió... (Részletek Pákolitz István Dió c. verséből)56
SZ betű; Szőlő érik... (Részlet Csanádi Imre Szüret c. verséből)58
P betű; Öregapám a pipából pipafüstöt szipákol (Népköltés)60
C betű; Lánc, lánc, eszterlánc... (Népi gyermekjáték)62
GY betű; Hegyre fut... (Részlet Kányádi Sándor Gyalogúton c. verséből)64
A DZ hang tanulása66
J betű; Héja, héja... (Népi gyermekmondóka)67
CS betű; Kerekecske, gombocska... (Népi gyermekmondóka)69
NY betű; Elvitte a nyarat is... (Részlet Kányádi Sándor Tisztás szélén mogyoró c. verséből)71
A DZS hang tanulása73
F betű; Férfiak fölé terül... (Cs. Nagy István Találós c. verse)74
TY betű; TY betűvel... (Részlet Végh György Képtelen képes ABC c. verséből)76
ZS betű; Duruzsol a tűz... (Kányádi Sándor Duruzs-darázs c. verse)78
LY betű; Te kék folyó! (Jankovich Ferenc Sió c. verse)80
Gólya, gólya, gilice... (Népköltés)80
DZ betű; Ágadzik, bogadzik... (Találós kérdés. Népköltés)82
X betű84
DZS betű85
Gyakorlás: DZ, DZS, X, Y, W86
A nyomtatott kisbetűk tanulása87
A nyomtatott nagybetűkkel azonos alakú kisbetűk87
Szurkos kezű királyfiak. Lázár Ervin meséje folytatásokban (1.rész)88
Az a és az á betű. A papucson pók szalad... (Népköltés)89
Lázár Ervin meséje (2. rész)90
Az l és az ly betű. Azt nevezzük mi hiánynak... (Szabó T. Anna Lyukrágó c. verse)91
Lázár Ervin meséje (3. rész)92
A t és a ty betű. Pitty-potty... (Részlet Kányádi Sándor azonos című verséből)93
Lázár Ervin meséje (4. rész)94
Az r betű. Merre repülsz, barna bogár... (Részlet Kovács András Ferenc Barna bogár c. verséből)95
Lázár Ervin meséje (5. rész)96
Az e és az é betű. Éjjeli lepke... (Tóth Krisztina azonos c. verse)97
Kerék Gyula- Kerék Pál... (Részlet Tamkó Sirató Károly Kerékpár c. verséből)97
Lázár Ervin meséje (6. rész)98
Az n és az ny betű. Anyu táskája és apu mély zsebe... (Részlet Dragan Lukic Anyu táskája és apu mély zsebe c. verséből)99
Lázár Ervin meséje (7. rész)100
A b betű. Hosszú lábú gólya bácsi... (Népköltés)101
Lázár Ervin meséje (8. rész)102
Az m betű. Hipp-hopp, itt vagyok... (Kányádi Sándor Veréb c. verse)103
Lázár Ervin meséje (9. rész)104
A g és a gy betű. Hogyha a hegy járni tudna... (Szalai Borbála azonos című verse)105
Lázár Ervin meséje (10. rész)106
Az f betű. Fű, fű, fű... (Népköltés)107
Volt egy fakatona... (Részlet Kányádi Sándor Faragott versike c. szövegéből)107
Lázár Ervin meséje (11. rész)108
A d betű. Szemtelen a darázs... (Varró Dániel Darázs c. verse)109
A macskakölyök. (Lev Tolsztoj története. Fordította: Áprily Lajos)110
A h betű. Hó! Hó! Háhó! (Kiss Dénes verse)111
Feladatok az Ábécéskönyv szövegeinek földolgozásához112
Az írott betűk tanulásának előkészítése; betűelemek114
Kör114
Kis horogvonalak és kapcsolásuk115
Nagy horogvonalak és kapcsolásuk116
Jobbra ívelés117
Kis hurokvonalak és kapcsolásuk118
Felső ívelések és kapcsolásuk119
Alsó ívelések és kapcsolásuk120
Félkörívek és kapcsolásuk121
Alsó hurokvonalak és kapcsolásuk122
Felső hurokvonalak és kapcsolásuk123
Hullámvonalak124
Horogvonalas kötőelem kapcsolása a tanult formákhoz125