Rozgonyi-Borus Ferenc


A gyerekek sokszor jobbak mint mi?

Részletek a 2001/2002. évi MOZAIK módszertani napokon elhangzott előadásból.


A NAT számos újítása mellett egy új tantárgyat, az informatikát is bevezette, kötelezően minden iskolatípusban.

Az új tantárgy a már sok intézményben hagyományosnak számító számítástechnika tanítás mellé a könyvtárhasználatot társította, amely kezdetben kényszerházasságnak tűnt. A kerettanterv megjelenésével már jól látható lett, hogy a közös név alatt nem harc indult el a két terület között, hanem sikerült harmonikus egymásra épülést kialakítani, közösek a céljai a két területnek.

Az általam szerkesztett tankönyvcsalád is ezt az együttes munkát valósítja meg.

A kerettanterv már az első négy évfolyamra is tesz ajánlásokat az informatikai alapfogalmak kialakításához, de ez nem igényel még önálló tantárgyként való megjelenést, inkább napi tevékenységekbe javasolja bevonni a számítógépet ott, ahol valóban segítő eszközként léphet az színre. Ilyen terület lehet a gyakorlás, a számonkérés, de a legfontosabb a 10. életév előtt a játékokon keresztül megvalósuló ismerkedés. Egyre inkább abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy magyar nyelvű, a magyar oktatási rendszerhez illeszkedő, kiváló minőségű, az oktatást valóban segítő programok jelennek meg, amelyek felveszik a versenyt a hasonló külföldi programokkal is, és mindezt elérhető áron kínálják.

Általános iskola

A kerettanterv a hazai realitásokat figyelembe véve 5-6. évfolyamon modul tárgyként vezeti be az informatikát minimálisan kötelező 18 órával. Már itt látható, hogy a két terület között 10 % körüli óraszámot kap a könyvtárhasználat, és 90 % körüli a hagyományos számítástechnika. A magasabb óraszámú képzés ott indokolt, ahol legalább helyi hálózat, szaktanár és kellő számú gép van. Fontos az, hogy az informatika órákon a gyakorlat domináljon, az elmélet otthonra maradjon. A Számítástechnika 5-6 című könyvünk is ezt a szemléletet sugallja. Szinte azonnal működő géppel javasolt dolgoznunk, és a fő vonulat a Comenius LOGO rendszerére épül, játékokon és a LOGO-n keresztül ismerjük meg a grafikus felületet, az alapvető tevékenységeket, az ábra, szöveg és hang, és a programozás világát. Az órai munka szinte kizárólag a munkafüzetre építhet, annak feladatait megoldva haladhatunk.

Jelenleg még a kerettanterv előírásait nem kötelező alkalmaznunk 7. és a 8. évfolyamon, de két éven belül itt érvényesül a kerettanterv. Legkésőbb 2003-ra már önálló tantárgyként, mindkét évben legalább heti 1 órában meg kell jelennie az informatikának. Lényeges szemléletváltás, hogy az algoritmizálás, a multimédia, a hálózati és egyéb alkalmazások kerülnek túlsúlyba, sokkal kevesebb elméletet kell tanítanunk. Ez a két év inkább a kedvcsinálás, a lehetőségek irányított bemutatása, mély alapozás. Tankönyvcsaládunk ezen tagjait még nem dolgoztuk át a kerettantervnek megfelelően, de igazán nem is kell, mert 90 %-ban átfedi a NAT és a kerettanterv egymást.

Külön Könyvtárhasználat című könyvben helyeztük el a könyvtárhasználat ismereteit. Ennek két oka is van. Egyrészt az alacsony éves óraszám nem indokolja, hogy a diák az elsajátítandó ismereteket tartalmazó könyvet megvásárolja, elegendő, ha azt az iskolai könyvtárban megtalálja, onnan kikölcsönzi a szükséges időben. Másrészt ezeket az ismereteket a „csak" számítástechnikai végzettséggel rendelkező tanár helyett a könyvtáros vagy legrosszabb esetben a magyar szakos tanár tanítja.

A kerettanterv szerint átdolgozott informatika munkafüzet abban fog eltérni az eddigiektől, hogy könyvtárhasználati feladatokat is fog tartalmazni.

A tanítási órák szinesítéséhez használható a Példatár informatika 5-8 kötet, amely könyvtárhasználato feladatokat is tartalmaz, továbbá a Kalmár Lászlő Számítástechnikai Verseny feladatait is.

Középiskola

Érdekes terület lett a kerettanterv megjelenésével a középiskola, mivel az informatikai képzés célja eltérő a szakiskolák, a középiskolák és a gimnáziumok esetében.

A sorozat legújabb tagja az Informatika középiskolásoknak nevet kapta. Ez a tankönyv és munkafüzet a szakiskolák, középiskolák és az alapóraszámban oktató gimnáziumok számára készült. Anyaga egyszerre tartalmazza mind a könyvtárhasználat, mind a számítástechnika részterületet. A középiskolák egyes típusaiban informatikából alapvizsgát lehet tenni. Ennek követelményeit tartalmazza alapvetően a könyv. Ezen felül a gimnáziumokban algoritmizálással is kell foglalkozni. Ezt is lefedi a könyv és a munkafüzet, de a szükséges ismereteket alkalmazásokba beágyazva sajátítatja el, amely példák a többi iskolatípusban is kiegészítő anyagként szerepelhetnek. A könyvtárhasználat középiskolai anyaga egységes, ez meg is található a könyvben teljes egészében egy külön fejezetben.

Az informatika iránt érdeklődő diákok számára a kötelező 74 óránál magasabb óraszámú képzést is biztosít jó pár szakközépiskola és gimnázium. Ezekben két cél is lehet: első lépésként az ECDL bizonyítvány megszerzése, illetve továbbiakban a középszintű érettségi megszerzése. E céloknak megfelelően, 148 órás időkeretre számolva alakítottuk át a sorozat NAT szerinti 9. és 10. évfolyamára szánt Számítástechnika 9 és 10 könyvünket. A könyvtárhasználat itt a külön kötetben maradt, az általános iskolákhoz hasonló megfontolások miatt. A legalább kétéves feldolgozásra szánt könyvek és munkafüzetek már az új érettségi szempontjainak megfelelőek. Biztos alapot nyújtanak a még több óra oktatást igénylő emelt szintű érettségi letételéhez.

A sorozathoz kiegészítő kötetként csatlakozik egy példatár és két munkatankönyv, ami a szövegszerkesztés és a táblázatkezelés elsajátítását teszi könnyebbé.

Az emelt szintű képzést segíti a számítástechnika területén a RAM-ba zárt világ és a hozzá tartozó Összefoglaló feladatgyűjtemény, a könyvtárhasználathoz az Információ és az ember könyvet és munkafüzetet javasoljuk. Minkét műpár tanári segédkönyvként, kézikönyvként is használható.


A könyvtárhasználat hasonló műve az Információ és az ember című tankönyve és munkafüzete.A tanári munkát segíti két másik könyvtáros kiadvány is: Az ember feje nem lexikon! Könyvtári rejtvények és feladatok c., és a rejtvények megoldását tartalmazó kötet.

 

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil