Niedzielsky Katalin


Hiánypótlás, értékmentés

/Megjelent a Békés Megyei Hírlap 2000. szeptember 30-október 1-i számában./

A régi korok költészetéről már ma keveset tudnak a diákok és az irodalomkedvelők, félő, hogy a felgyorsult világ, a technikai fejlődés még inkább feledteti a múlt értékeit. Ezért különösen fontos és elismerésre méltó Somi Éva középiskolai tanár Íróarcok a múltból című könyve, amely kiegészítés a magyar irodalom tanításához, illetve hiánypótló összeállítás mindazoknak, akik szeretnének betekinteni az izgalmas 16-17. század költészetébe. Valódi remekműveket olvashatunk olyan költők életművéből, mint Pesti Mizser Gábor, Károli Gáspár, Heltai Gáspár, Tinódi Sebestyén, Ilosvai Selymes Péter, Bornemisza Péter, Szenci Molnár Albert, Szepsi Csombor Márton.
A szépirodalmin túl kultúrtörténeti jelentőségű alkotások is ezek, hiszen a latin korábbi egyeduralma után először ezeknek a szerzőknek sikerült bebizonyítani, hogy anyanyelvünkön mindaz elmondható, leírható, ami a nagy nyelveken. A Biblia mellett állatmeséket, históriás énekeket, zsoltárokat, útleírásokat kínál a kötet, valamint életrajzokat, szemelvényeket, műelemzéseket, de még hasznos feladatokat is.
A szegedi Mozaik Kiadó gondozásában megjelent könyv igazán tetszetős, szép, elegáns, a borító, a belső tagolás és az illusztrációk mind igényes, kiváló szerkesztői munkáról tanúskodnak.

N.K.

 

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil