Panek Sándor


Olvasás, írás, ének, rajz, környezetismeret egy kötetben
Ábécéskönyv Kass János rajzaival

(Megjelent a Délmagyarország 2001. január 18-i számában.)

A "békebeli" olvasókönyveket idéző elsős ábécéskönyv készült el a szegedi Mozaik kiadó műhelyében. A könyv, amelyet Kass János grafikusművész illusztrált, összefogja az elsős tananyag olvasási, írási, környezetismereti, ének-zenei és rajzismereteit, valamint a mindennapi élethelyzetekről szóló beszélgetésekhez nyújt témákat a gyerekeknek.

Kass János Kossuth-díjas grafikusművész rajzaival jelentet meg első osztályos ábécés olvasókönyvet a szegedi Mozaik kiadó. A könyvet Földvári Erika és Lassúné Ruskó Renáta, a Makkosházi Általános Iskola tanítónői, valamint Csizmazia György, a nemrég elhunyt kiváló biológus és múzeumpedagógus készítette. Sajátossága, hogy a régi idők olvasókönyveihez hasonlóan egy kötetben foglalja össze azt a szerteágazó ismeretmennyiséget, amely az elsős gyermek írás- és olvasástanulásához, a környezettel való megismerkedéséhez, technika-, rajz- és énektudásához szükséges.

A könyv főszereplője Regő, az elsős fiúcska, ízigvérig gyerek, akit már a címlapról, Kass János rajzáról is megszerethetnek a gyerekek, és akivel társként tanulhatnak együtt. Az olvasókönyvet szeptembertől júliusig a hónapok múlása osztja fejezetekre, a gyerekek tanulás közben végighaladnak az évszakok változásain, az ide kapcsolódó ünnepeken és szokásokon. Fokról-fokra haladva nemcsak olvasást, írást és más ismereteket tanulhatnak belőle, hanem számos, a hétköznapokkal összefüggő élethelyzetet is.
Az ajándékozás, a bevásárlás, a közlekedés, a felnőttekkel és egymással való szóértés, és még sok mindennapos esemény jelenik meg sorra az irodalmi szövegbetétekben, lehetőséget adva a tanítónőnek arra, hogy megbeszélje a gyerekekkel. Hasonlóan kapcsolódnak a versekhez, történetekhez, mondókákhoz a természetről szóló ismeretterjesztő betétek és a kézügyességi foglalkozások. Amikor az olvasókönyvben születésnapról van szó, technikából az ajándékkészítés lehet soron, amikor pedig az őszről és a növények terméseiről beszél a könyv, gesztenyéből ezer dolog készíthető az osztályban. Ugyanígy kapcsolódnak az olvasókönyv kottázott dalai is az olvasottakhoz, s mindent egybevetve a könyv szerzői remélik, hogy ily módon a gyerek kezdettől összefüggéseiben kezeli a tanult ismereteket, anélkül, hogy felborulna a hagyományos elsős iskolarend. A könyv irodalmi szövegeit szinte teljes egészében magyar írók, költők gyermekeknek szóló műveiből válogatták össze a szerzők. Földvári Erika és Lassúné Ruskó Renáta úgy véli, az olvasókönyvet széles körben tudják majd használni a legkülönbözőbb képességű gyermekekkel. A könyvben ugyanis a szokottnál több vers, próza, ismeretterjesztő írás és dal található, így a pedagógus a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra egyformán összeállíthat belőle anyagot.

Az elsős olvasókönyv mellé egy olvasási és két írási munkafüzet, valamint egy-egy környezetismeret és ének-zene munkatankönyv járul. A könyvek együtt egy készülő alsó tagozatos tankönyvcsalád első kötetei lesznek. Az olvasókönyvet január 24-én 14 órakor mutatják be a szegedi tanárképző gyakorló általános iskolájában.

Panek Sándor

 

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018