Bordi Zsuzsanna


Környezetismereti mozaik

(Támpont, tankönyvkritikai melléklet, 2003. június-július)

Környezetismeret-a környezet ismerete. Nem olyan bonyolult dolog, a tantárgy elnevezése is magáért beszél. Ezt a tantárgyat arra találták ki, hogy az élő és élettelen környezet legfontosabb összefüggéseire felhívja a gyerekek figyelmét, megismertesse velük az őket körülvevő jelenségeket. Az erre a feladatra készülő tankönyvnek igazán univerzálisnak kell lennie, hogy egyrészt felkeltse a gyerek figyelmét, másrészt fogva is tartsa.

Mi is tartozik e tantárgy körébe? A saját testüktől indulhatnak az ismerkedésben, a család, az otthon, az iskola, a városi és természeti környezet, az időjárás és az évszakok változásai, mindezek megfigyelése, a közlekedési szabályok és szokások, az egészséges életmód, az emberismeret, önismeret és még rengeteg témakör tartozik-tartozhat e témakörbe. Minderre az irdatlan információhalmazra heti egy, később két óra áll rendelkezésre az alsó tagozaton. Tankönyvet választani mindehhez tanítópróbáló feladat, bár minden kiadó rendelkezik környezet-természetismeret tankönyvcsaláddal, - de még milyenekkel! Jobbára a legtöbbet próbálták a szerzők és a kiadók belenyomni sok tankönyvbe, s talán még azt is elvárják, hogy mindezt a gyerekek meg is tanulják. A tankönyvszerzők beállítottságától függően egyik helyen a könyvek vagy földrajzi "töltésűek", máshol a biológiai ismeretek kapnak nagyobb hangsúlyt, és néha azt érzi a tanító, hogy a nagy tudású, remek szerzők elfelejtették, kinek is írták munkájukat.

Szerencsére a Mozaik Kiadó új környzetismeret munkatankönyve, a Környezetünk titkai első osztályosok számára szerzői: Árvainé Libor Ildikó, Horváth Andrásné, Szabados Anikó gyakorló, tapasztalt pedagógusként nem hagyták figyelmen kívül, hogy az első osztályos gyerekek számára mi fontos és mi fölösleges. A 2002-ben megjelent tankönyv rajzai Gönczi Anikó fantáziáját és keze munkáját dícsérik. A rajzok hangulatosak, színei tiszták, az ábrák a gyerekek számára jól felismerhetők.

Az iskolába kerülő kisgyerek számára legfontosabb az iskolai élet megismerése, az óvodából iskolába való átmenet átvészelése, ehhez nyújt hangulatos segítséget a tankönyv első szakasza, megkönnyítve az új helyzetbe való beletanulást is.

Az iskolássá vált kicsinyek a tanév során a közvetlen környezetünkkel, annak élővilágával is megismerkedhetnek - természetesen a 6-7 éveseknek megfelelő szinten. Ugyanígy érdeklődést felkeltve, nem tudományoskodva foglalkoznak a test felépítésével és működésével, az érzékeléssel, az egészség-betegség témakörével. A közlekedési szabályok, a balesetmegelőzés megismerése a hétköznapi élet egyik legfontosabb - állíthatjuk -, éltementő része. Ez valóban nem hanyagolható el, érthető módon jelentős időt kell fordítani rá. Az eddigi témák mellett egész éven átvonul az évszakok, az időjárás megfigyelése, a jeles napok és ünnepek megismerése. Nagyon ötletesen mindez a tankönyvben egy egységbe került, így pl. az évszakok összehasonlítása vagy az időjárási megfigyelési napló kitöltésekor nemcsak a jlenségek bemutatása, hanem azok összehasonlítása is megtörténhet.

A tankönyv feladatainak rajzos megjelenése módot ad a róluk való beszélgetésre - ami ebben a korban a legfontosabb -, az írásbeli munkák, az írás-mozgás-koordinációt jól fejlesztő színező feladatok, rajzkészítések. Az élethelyzetek, környezeti tényezők képi bemutatása a megismerési módszereket fejlesztik, az egyszerű kísérletek bemutatása - pl. a borzastojás készítése - felkelti az érdeklődést, folyamatos megfigyelésre késztet, a természet jelenségeiről így nemcsak hallanak, hanem amit csak lehet, maguk is megtapasztalhatják.

Az összetartozó témakörök azonos alapszínű oldalakon találhatók, pl. a tanulmányi séta lapja mindig világoskék, az élő környezet oldalai szinte természetszerűen zöldek. Szintén jól követhetők a piktogramok, melyek az oldvasni mg nem tudó gyerekek számára is egyértelművé teszik a feladatokat, és hogy mit is kell tenni. Nagyon ötletes az időnként megjelenő csörgősipkás bohóc képe, "aki" vidám, témához kapcsolódó játékot mutat be. A "Jó, ha megjegyzed!" felvillanó sziporkája az anyagrész legfontosabb ismereteit foglalja össze.
A feladatok mellett található versrészletek, mondókák, találós kérdések hangulatosabbá tehetik az órát. A jól megválasztott versidézetek nemcsak a téma illusztrálását szolgálják, hanem fejlesztik a szókincset, a beszédkészséget is.

A könyv az oktatási célok mellett nevelési célokat is szolgál, a környezet szeretetére, egészséges életmódra, valamint a természettel és embertársainkkal való harmonikus együttélésre nevel, és segít abban, hogy a gyerekek a tanult ismereteket és a megszerzett információkat, megfigyeléseit tapasztalatait a mindennapokban valóban fel tudják használni. A tankönyvhöz részletes tantervet, órákra lebontott tanmenetet találtam. A word formátumban letölthető anyag könnyen kezelhető, a szükséges egyéni kiegészítéseket minden tanító egyszerűen megteheti, s máris készen áll a munkára a saját tanmenete is.

A kiadó tervei szerint a következő években, hasonló szellemben - felépítését és fő elveit megtartva - jelenik meg a tankönyvcsalád többi darabja is. Várjuk!

Bordi Zsuzsanna

 

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018