MOZAIK NAT-2003 kerettantervrendszer ALSÓ TAGOZAT
MS-9891
1-4. évfolyam, 1. kiadás (2004. 01. 31.)
 
kód: MS-9891
ára: 0 Ft
 
Kapcsolódó kiadványok
AJÁNLOTT KERETTANTERV
Az Országos Köznevelési Tanács (OKNT) 2004. március 11-i ülésén ajánlott kerettantervként való kihírdetésre javasolta a MOZAIK Kiadó kerettantervrendszerét.
Tartalomjegyzék
MOZAIK Kerettantervrendszer a NAT 2003-hoz
az általános iskolák számára
 
Letölthető WORD DOC változat 
PDF változat: 
ALSÓ TAGOZAT 
Általános bevezetés (Halász Tibor) 
Javaslat a tantárgyak rendszerére és időkereteire 
Bevezető (Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna) 
Javasolt kerettantervek az 1-4. évfolyamokhoz 
Magyar nyelv és irodalom - A változat (Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna) 
Magyar nyelv és irodalom - B-Integrált változat (Földvári Erika) 
Élő idegen nyelv 
Angol nyelv (Krizsán Erika) 
Matematika (Szabados Anikó, Lángné Juhász Szilvia, Árvainé Libor Ildikó) 
Környezetismeret - A változat (Szabados Anikó, Árvainé Libor Ildikó, Horváth Andrásné, Pécsi Ildikó) 
Környezetismeret - B-Integrált változat (Sallai Margit) 
Művészetek 
Ének-zene (Lassúné Ruskó Renáta) 
Rajz és vizuális kultúra (Maróti Antalné) 
Informatika (Rozgonyi-Borus Ferenc) 
Életvitel és gyakorlati ismeretek (Nagymihály Mátyás) 
Testnevelés és sport (Csóti Ildikó) 

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2017