Szövegtanoda 3.
MS-1531

Fogalmazás feladatgyűjtemény

3. évfolyam, 6. kiadás (készlethiány, utánnyomás várható)
 
 
kód: MS-1531
ára: 920 Ft
méret: A4, 80 oldal
 
Kapcsolódó kiadványok
A fogalmazás feladatgyűjtemény kapcsolódik a tankönyvlistán szereplő Fogalmazás lépésről lépésre című könyvekhez, de azok nélkül is jól használható a tanulók kifejezőkészségének, fogalmazási készségének fejlesztésére, szókincsük gyarapítására.
Az írásbeli szövegalkotás elôkészítése és megalapozása a beszédfejlesztéssel kezdôdik, amely azonban az írásbeli feladatok belépése után is folytatódik, s a kétféle kifejezési forma fejlesztése párhuzamosan történik.
A munkafüzetek gazdag szóanyagot kínálnak, a diákoknak változatos és sokféle kontextusban kell használniuk a szinonimákat. A feladatok igazodnak a gyerekek érdeklődéséhez, életkori sajátosságaihoz, és differenciált osztálymunkára is alkalmat adnak. Az egymásra épülő feladatok fokozatosan nehezednek és egyre nagyobb önállóságot igényelnek.
A szövegalkotás tanítása mellett más feladatokat is megvalósítanak a szerzôk: rendszeres a lexikonhasználatra vonatkozó feladat, az irodalmi szövegek után könyvajánlás is szerepel.
Tartalomjegyzék
A mondat 
A szöveg 
A cím 
Mitől válik lényegessé vagy lényegtelenné egy gondolat? 
Mitől lesz hangulatos, kifejező egy szöveg? 
Színesítsd fogalmazásod melléknevekkel és különböző mondatfajtákkal! 
Az elbeszélő fogalmazás 
Az események sorrendje 
A szövegszerkesztés leggyakoribb hibái 
Gyakoroljunk! 

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2017