Biológia érettségi felkészítő könyv II. kötet

Biológia érettségizőknek - II. kötet Közép- és emelt szintű biológia érettségire felkészítő tankönyv témakörökkel, tételekkel MS-3156
MS-3156

Tankönyv

12. évfolyam, 4. kiadás (2021. 04. 20.)
Mozaik Kiadó
méret: 170x240 mm
terjedelem: 208 oldal
egyéb tanterv: NAT 2012-höz is ajánlott
3 280 Ft
2 624 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.

A kötethez kiegészítő anyag tölthető le a 2017-es érettségi követelményekhez.


A Biológia érettségizőknek c. kétkötetes kiadványt mind a gimnáziumokban, mind pedig a szakgimnáziumokban érettségizők jól használhatják a felkészülésük során. A könyvek szerkezete eltér a hagyományos tankönyvekétől, hiszen az ismereteket nem leckénként, hanem témakörönként tartalmazza. Egységes, következetes szerkezete, megjelenése biztosítja a tantárgy fogalom- és ismeretrendszerének átláthatóságát, az összefüggések megértését, a tantárgyon belüli koncentrációt.

A könyv egyaránt használható a tanórákon és az otthoni, illetve önálló tanuláshoz is. Bármely középiskolás biológia tankönyv hasznos kiegészítője lehet.

A felkészülő diákok eredményesen használhatják, hiszen

  • a témák bevezetőjeként pontos tájékoztatót ad a közép- és emelt szintű követelményekről;
  • minden ismeret egy helyen található meg, aminek az elsajátítása az eredményes vizsgához szükséges;
  • utalásokat tesz arra, mely anyagrészek átismétlése szükséges az adott témához;
  • a gazdag képi illusztráció által a vizuális alkatú diákok is sikeresen használhatják;
  • tartalmazza a legfontosabb vizsgálatok, kísérletek leírását;
  • a közép- és emelt szintű anyag tipográfiailag jól elkülönül;
  • biztosítja a tanórákon a differenciálás lehetőségét.

Kapcsolódó kiadványok
Próbaérettségi feladatsorok - Biológia, emelt szint (2024-től érv.) - 10 feladatsor, a megoldásokhoz rövid magyarázatokat is tartalmaz. A 2017-től és a 2024-től érvényes követelményeknek is megfelel. MS-3173UMS-3173U2 535 Ft
Biológia gimnáziumoknak 11. - Emelt szintű tananyag. Gál Béla gimnáziumi biológia sorozatának NAT2020 és az új érettségi követelményrendszer alapján készült kötete MS-2650MS-26503 980 Ft
Biológia gimnáziumoknak 12. - Emelt szintű tananyag. Gál Béla gimnáziumi biológia sorozatának NAT2020 és az új érettségi követelményrendszer alapján készült kötete MS-2651MS-26514 180 Ft
Biológia 10. (gimn.) - A természetről tizenéveseknek c. sorozat gimnáziumi biológia tankönyve 10. osztályosoknak. (NAT2012) MS-2641MS-26413 180 Ft
Biológia 11. (gimn.) - A természetről tizenéveseknek c. sorozat gimnáziumi biológia tankönyve 11. osztályosoknak. (NAT2012) MS-2642MS-26423 480 Ft
Biológia 12. (gimn.) - A természetről tizenéveseknek c. sorozat gimnáziumi biológia tankönyve 12. osztályosoknak. (NAT2012) MS-2643MS-26433 180 Ft
Biológia feladatgyűjtemény 11-12. - Közép- és emelt szintű érettségire felkészítő biológia feladatgyűjtemény, megoldásokkal, rendszerező táblázatokkal MS-3153MS-31534 380 Ft
Biológia feladatsorok emelt szintű érettségire és OKTV-re készülőknek - A feladatgyűjtemény 66 feladatsort kínál az emelt szintű biológia érettségire és az OKTV-re készülők számára. Megoldásokkal és részletes magyarázatokkal MS-3159MS-31593 664 Ft
Érettségire készülök - Felkészítőkönyv a szóbeli vizsgára - Angol nyelv, emelt szint (2024-től érv.) - A szóbeli vizsga feladattípusaiból (társalgás, vita, önálló témakifejtés) összeállított komplett feladatsorok, valamint korszerű témákat feldolgozó szövegek és videók a szókincsfejlesztéshez. MS-2377UMS-2377U3 424 Ft
Érettségire készülök - Felkészítőkönyv a szóbeli vizsgára - Német nyelv, középszint (2024-től érv.) - Tematikus vizsgafeladatsorok, szókincsfejlesztő feladatok, kidolgozott társalgási, szituációs és témakifejtési mintafeladatok. Online videókkal, 3D animációkkal MS-2379UMS-2379U3 424 Ft
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal 1 éves DÍJMENTES hozzáférést ajándékozunk a kiadvány digitális változatához. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Az élőlényeket alkotó anyagok10
1. Elemek, ionok, szervetlen molekulák10
2. A lipidek16
3. A szénhidrátok20
4. A fehérjék23
5. A nukleinsavak és a nukleotidok27
6. Az enzimek32
Az anyagcsere36
7. Az anyagcsere36
8. A felépítő folyamatok41
9. A lebontó folyamatok43
10. A sejtalkotók47
11. A sejtanyagcsere, a sejtosztódás és a sejtműködések vezérlése53
Életközösségek62
12. A populáció62
13. A környezeti kölcsönhatások68
14. Az élettelen környezet legfontosabb tényezői75
15. A viselkedési kölcsönhatások79
16. Az ökológiai kölcsönhatások83
17. Az életközösségek jellemzői87
18. A hazai életközösségek93
A bioszféra100
19. A bioszféra globális folyamatai100
20. Az anyagforgalom és az energiaáramlás111
21. A biológiai sokféleség119
22. Környezet- és természetvédelem121
A környezeti tényezők126
23. A levegő126
24. A víz133
25. Az energia és a sugárzás137
26. A talaj139
27. A hulladék141
Az öröklődés144
28. A genetika alapfogalmai144
29. A mutáció150
30. A génműködés szabályozása157
31. A jó- és a rosszindulatú daganatok160
32. A minőségi jellegek öröklődése162
33. Az ivar meghatározása173
34. A mennyiségi jellegek öröklődése175
Az élővilág fejlődése180
35. Az ideális és a reális populáció180
36. Adaptív és nem adaptív evolúciós folyamatok185
37. A biotechnológia194
38. A bioetika196
39. A prebiológiai evolúció199
40. Az ember evolúciója204
A kiadvány bevezetője
Kedves érettségire készülő fiatalok! Egy olyan kiadványt tartanak a kezükben, mely szervesen kapcsolódik valamennyi gimnáziumi, illetve szakközépiskolai biológiatankönyvhöz, és segíti mind a közép-, mind pedig az emelt szintű biológiaérettségire való felkészülést. E könyv alkalmas az egyéni tanulásra, de hasznos kiegészítő lehet a biológia fakultációs órákon is. A kétrészes kiadvány első kötete 6 fejezetből áll. A kötet 41 tematikus egységre bontva tekinti át az érettségin előforduló növénytani, állattani, etológiai, sejtbiológiai, valamint embertani ismereteket. Ezeken belül kiemelt hangsúlyt kaptak azok a témák, amelyek ugyan a középiskolás tantervekben kisebb súllyal szerepelnek, azonban az érettségi követelményrendszerben részletesebben jelennek meg. Ennek megfelelően eltérő a kidolgozottságuk: míg egyesek a teljes anyagot tartalmazzák, addig mások inkább vázlatosak, az anyag átismétlését segítik. A könyv minden eleme a minél eredményesebb felkészülést szolgálja. A pontos célkitűzés kialakításához valamennyi tematikus egység elején szerepeltetjük a hozzá tartozó részletes érettségi követelményrendszert. A követelményrendszer és a tematikus egységek feldolgozása az érettségi szintjeinek megfelelően történik. A középszintet követik a csak emelt szinten elvárt ismeretek, melyeket halványkék aláfestés jelez. A kiadvány segít a már tanult biológiai ismereteket rendszerezni, illetve más összefüggésében újrafogalmazni azokat. Jellegénél fogva tehát nem pótolja vagy váltja ki az általában használt tankönyveket. A felkészülést mindenképpen célszerű az adott témához tartozó tankönyvi anyag átismétlésével kezdeni. A kiadvány sok táblázatot, magyarázó rajzot tartalmaz, melyek a rendszerezést, az elvonatkoztatást, a folyamatok értelmezését szolgálják. Könyvünkben kidolgozva és magyarázattal ellátva megtaláljuk a középszinthez szükséges valamennyi szóba jöhető gyakorlatot is.