Biológia érettségizőknek - II. kötet Közép- és emelt szintű biológia érettségire felkészítő tankönyv témakörökkel, tételekkel MS-3156
MS-3156

Tankönyv

12. évfolyam, 4. kiadás (2019. 02. 18.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-3156
ára: 2 180 Ft
ára osztálykedvezménnyel: 1 744 Ft (15 db felett)
méret: B5, 208 oldal
egyéb tanterv: NAT 2012-höz is ajánlott
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető

A kötethez kiegészítő anyag tölthető le a 2017-es érettségi követelményekhez.


A Biológia érettségizőknek c. kétkötetes kiadvány mind a gimnáziumokban, mind pedig a szakközépiskolákban érettségizők jól használhatják a felkészülésük során. A könyvek szerkezete eltér a hagyományos tankönyvekétől, hiszen az ismereteket nem leckénként, hanem témakörönként tartalmazza. Egységes, következetes szerkezete, megjelenése biztosítja a tantárgy fogalom- és ismeretrendszerének átláthatóságát, az összefüggések megértését, a tantárgyon belüli koncentrációt.

A könyv egyaránt használható a tanórákon és az otthoni, illetve önálló tanuláshoz is. Bármely középiskolás biológia tankönyv hasznos kiegészítője lehet.

A felkészülő diákok eredményesen használhatják, hiszen

  • a témák bevezetőjeként pontos tájékoztatót ad a közép- és emelt szintű követelményekről;
  • minden ismeret egy helyen található meg, aminek az elsajátítása az eredményes vizsgához szükséges;
  • utalásokat tesz arra, mely anyagrészek átismétlése szükséges az adott témához;
  • a gazdag képi illusztráció által a vizuális alkatú diákok is sikeresen használhatják;
  • tartalmazza a legfontosabb vizsgálatok, kísérletek leírását;
  • a közép- és emelt szintű anyag tipográfiailag jól elkülönül;
  • biztosítja a tanórákon a differenciálás lehetőségét.

Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Az élőlényeket alkotó anyagok10
1. Elemek, ionok, szervetlen molekulák10
2. A lipidek16
3. A szénhidrátok20
4. A fehérjék23
5. A nukleinsavak és a nukleotidok27
6. Az enzimek32
Az anyagcsere36
7. Az anyagcsere36
8. A felépítő folyamatok41
9. A lebontó folyamatok43
10. A sejtalkotók47
11. A sejtanyagcsere, a sejtosztódás és a sejtműködések vezérlése53
Életközösségek62
12. A populáció62
13. A környezeti kölcsönhatások68
14. Az élettelen környezet legfontosabb tényezői75
15. A viselkedési kölcsönhatások79
16. Az ökológiai kölcsönhatások83
17. Az életközösségek jellemzői87
18. A hazai életközösségek93
A bioszféra100
19. A bioszféra globális folyamatai100
20. Az anyagforgalom és az energiaáramlás111
21. A biológiai sokféleség119
22. Környezet- és természetvédelem121
A környezeti tényezők126
23. A levegő126
24. A víz133
25. Az energia és a sugárzás137
26. A talaj139
27. A hulladék141
Az öröklődés144
28. A genetika alapfogalmai144
29. A mutáció150
30. A génműködés szabályozása157
31. A jó- és a rosszindulatú daganatok160
32. A minőségi jellegek öröklődése162
33. Az ivar meghatározása173
34. A mennyiségi jellegek öröklődése175
Az élővilág fejlődése180
35. Az ideális és a reális populáció180
36. Adaptív és nem adaptív evolúciós folyamatok185
37. A biotechnológia194
38. A bioetika196
39. A prebiológiai evolúció199
40. Az ember evolúciója204

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Mobil