Kémia 9.
MS-2816

Munkafüzet - Általános kémiai ismeretek

9. évfolyam, 12. kiadás (2013. 07. 02.)
 
 
kód: MS-2816
ára: 940 Ft
méret: B5, 80 oldal
tanterv: NAT2007
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
Kapcsolódó cikkek
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Díjak

A munkafüzetben a szokásos gyakorló feladatokon túl találhatók akár otthon is elvégezhető kísérletek, gyűjtő és elemző munkát igénylő, csoportmunkára, differenciált oktatásra alkalmas feladatok is.

Tartalomjegyzék
Atomszerkezeti ismeretek4
Az atommodellek4
Az atom felépítése5
A radioaktivitás és jelentősége6
Az atomenergia7
Az elektronburok szerkezete7
Az elektronhéjak kiépülése9
Atomszerkezeti ismeretek összefoglalása10
Kémiai kötések, anyagi halmazok12
Az elsőrendű kémiai kötések12
A fémes kötés12
A kovalens kötés13
A molekulák térbeli alakja, a kovalens kötés polaritása15
Ionok képződése atomokból, az ionkötés18
A másodrendű kötések21
Anyagi halmazok, halmazállapotok22
Avogadro törvénye22
A folyadékok, az oldatok25
Az oldódás26
Az oldatok töménysége28
Szilárd anyagok29
Kristályrácstípusok30
Kolloidok32
Kémiai kötések, anyagi halmazok összefoglalása33
Kémiai reakciók35
A kémiai átalakulások35
Kémiai számítások (sztöchiometria)36
A kémiai reakciók energiaváltozásai (reakcióhő)38
A kémiai reakciók feltételei40
A reakciósebesség és befolyásolása41
A kémiai folyamatok iránya, egyensúlyi reakciók42
Az egyensúlyi állapot befolyásolása43
Protonátmenettel járó reakciók44
A víz disszociációja, a kémhatás46
Közömbösítés48
Elektronátmenettel járó reakciók49
Oxidációs állapot és az oxidációs szám50
A redoxireakciók mint oxidációsszámváltozással járó reakciók51
Kémiai reakciók összefoglalása52
Elektrokémiai alapismeretek56
Galvánelemek56
Elektródpotenciál58
A redoxireakciók irányának meghatározása59
Az elektrolízis60
Az elektrolízis mennyiségi törvényei (Faraday törvényei)62
Elektrokémiai alapismeretek összefoglalása64
Számítási feladatokat kedvelőknek66

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019