Történelem a középiskolák számára 9.
MS-2671U

Munkafüzet

9. évfolyam, 3. kiadás (2017. 06. 29.)
 
 
kód: MS-2671U
ára: 920 Ft
méret: B5, 112 oldal
tanterv: NAT2012
OM engedélyszám: TKV/4845-11/2013
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Tartalomjegyzék
Bevezetés a forráshasználatba4
I. ŐSKOR, ÓKORI KELET5
Bevezetés a történettudományba5
Az őskor7
Az ókori keleti államok8
Az ókori keleti államok társadalma, államszervezete9
Az ókori Kelet kultúrája10
Az ókori Közel-Kelet vallásai11
India és Kína vallásai12
Forráselemzés13
Összefoglalás14
II. AZ ÓKORI HELLÁSZ16
Mükéné, a polisz születése16
Spárta18
Az athéni demokrácia kialakulása19
Az athéni demokrácia intézményei, működése21
A görög-perzsa háborúk23
A makedón állam25
A demokrácia 26
Összefoglalás27
III. AZ ÓKORI RÓMA29
Róma a királyság és a köztársaság korában29
A hódító háborúk31
A köztársaság válsága és a reformkísérletek33
A polgárháború és Iulius Caesar egyeduralma35
Augustus principátusa36
Az isteni Augustus viselt dolgai 38
A császárkor: principátus, dominatus39
A keresztény vallás tanításai41
A kereszténység története az ókorban43
A népvándorlás. A Nyugatrómai Birodalom bukása44
Összefoglalás46
IV. A KORAI ÉS AZ ÉRETT KÖZÉPKOR48
Nyugat-Európa gazdasága és társadalma48
Nyugat-Európa: a frankok50
A Bizánci Birodalom52
A keresztény egyház a korai középkorban54
Az arab világ és az iszlám kialakulása56
A kereszténység és az iszlám 58
Gazdaság és társadalom a 11-13. században59
Az egyház a középkorban61
A pápaság és a császárság a 11-15. században62
A rendi állam kialakulása63
Nyugat-Európa válsága65
A lengyel és a cseh rendi állam66
Kelet-Európa és a Balkán67
Az oszmán hódítás irányai68
Összefoglalás70
V. MAGYAROK A 15. SZÁZADIG72
A magyarok vándorlása72
A honfoglalás és a kalandozó magyarok73
Géza és Szent István75
Szent László és Könyves Kálmán77
Az Aranybulla kiadása78
Az Aranybulla (forráselemzés)80
A tatárjárás. Az utolsó Árpádok81
Az Anjou-kor82
Luxemburgi Zsigmond uralkodása83
A magyar városfejlődés korai szakasza85
A Hunyadiak kora86
Gazdaság és társadalom a 11-15. században87
Összefoglalás88
VI. AZ ANTIKVITÁS ÉS A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA90
A görög hitvilág, görög kulturális emlékek90
Római vallás, római kultúra92
Római hétköznapok94
Antik tudomány96
Antik filozófia98
Pannónia római kori emlékei99
A kora középkor kultúrája101
Az érett középkor kultúrája103
A középkori magyar műveltség105
Mindennapok a középkorban107
Összefoglalás109

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018