Történelem munkafüzet 9. osztály

Történelem a középiskolák számára 9. mf. A középszintű érettségi feladattípusait gyakoroltató munkafüzet MS-2671U
MS-2671U
9. évfolyam, 4. kiadás (2020. 08. 06.)
Mozaik Kiadó
méret: 168x238 mm
terjedelem: 112 oldal
tanterv: NAT 2012
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
1 580 Ft
1 264 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.
A munkafüzet elsősorban az otthoni önálló tanulást segíti. Használata a diáknak a rendszeres felkészülést, a tanárnak a gyors, lényegre törő ellenőrzés lehetőségét nyújtja. Az írásbeli érettségi vizsga feladattípusait tartalmazza, ezért folyamatos használata észrevétlenül készít fel a sikeres középszintű érettségi vizsgára.
Kapcsolódó kiadványok
Történelem a középiskolák számára 10. mf. - A középszintű érettségi feladattípusait gyakoroltató munkafüzet MS-2673UMS-2673U1 580 Ft
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Bevezetés a forráshasználatba4
I. ŐSKOR, ÓKORI KELET5
Bevezetés a történettudományba5
Az őskor7
Az ókori keleti államok8
Az ókori keleti államok társadalma, államszervezete9
Az ókori Kelet kultúrája10
Az ókori Közel-Kelet vallásai11
India és Kína vallásai12
Forráselemzés13
Összefoglalás14
II. AZ ÓKORI HELLÁSZ16
Mükéné, a polisz születése16
Spárta18
Az athéni demokrácia kialakulása19
Az athéni demokrácia intézményei, működése21
A görög-perzsa háborúk23
A makedón állam25
A demokrácia 26
Összefoglalás27
III. AZ ÓKORI RÓMA29
Róma a királyság és a köztársaság korában29
A hódító háborúk31
A köztársaság válsága és a reformkísérletek33
A polgárháború és Iulius Caesar egyeduralma35
Augustus principátusa36
Az isteni Augustus viselt dolgai 38
A császárkor: principátus, dominatus39
A keresztény vallás tanításai41
A kereszténység története az ókorban43
A népvándorlás. A Nyugatrómai Birodalom bukása44
Összefoglalás46
IV. A KORAI ÉS AZ ÉRETT KÖZÉPKOR48
Nyugat-Európa gazdasága és társadalma48
Nyugat-Európa: a frankok50
A Bizánci Birodalom52
A keresztény egyház a korai középkorban54
Az arab világ és az iszlám kialakulása56
A kereszténység és az iszlám 58
Gazdaság és társadalom a 11-13. században59
Az egyház a középkorban61
A pápaság és a császárság a 11-15. században62
A rendi állam kialakulása63
Nyugat-Európa válsága65
A lengyel és a cseh rendi állam66
Kelet-Európa és a Balkán67
Az oszmán hódítás irányai68
Összefoglalás70
V. MAGYAROK A 15. SZÁZADIG72
A magyarok vándorlása72
A honfoglalás és a kalandozó magyarok73
Géza és Szent István75
Szent László és Könyves Kálmán77
Az Aranybulla kiadása78
Az Aranybulla (forráselemzés)80
A tatárjárás. Az utolsó Árpádok81
Az Anjou-kor82
Luxemburgi Zsigmond uralkodása83
A magyar városfejlődés korai szakasza85
A Hunyadiak kora86
Gazdaság és társadalom a 11-15. században87
Összefoglalás88
VI. AZ ANTIKVITÁS ÉS A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA90
A görög hitvilág, görög kulturális emlékek90
Római vallás, római kultúra92
Római hétköznapok94
Antik tudomány96
Antik filozófia98
Pannónia római kori emlékei99
A kora középkor kultúrája101
Az érett középkor kultúrája103
A középkori magyar műveltség105
Mindennapok a középkorban107
Összefoglalás109
A kiadvány bevezetője
A 9. osztályos történelemkönyvhöz készült munkafüzet az új ismeretek rögzítésében, azok alkalmazásában, rendszerezésében, gyakorlásában nyújt neked segítséget. Azért érdemes megoldanod e feladatokat, mert egyrészt közben felidézed és könnyebben megjegyzed az adatokat, az összefüggéseket, másrészt mert a munkafüzetben az írásbeli érettségin előforduló feladattípusokkal találkozol, és így már a középiskolai tanulmányaid kezdetétől segít az érettségire való felkészülésben. Az egyes leckékhez tartozó feladatsorokkal áttekintheted az óra anyagát. Tipikus feladat a fogalmak és adatok megadott szempont szerinti táblázatba rendezése, a folyamatábra kiegészítése, az irányított kérdésekkel történő forráselemzés, a vaktérkép kitöltése, a hibakeresés és annak javítása, valamint a kép- és fogalom-felismerés. Egyes leckék lehetőséget nyújtanak gyűjtő- vagy kutatómunkára, ezekhez ilyen jellegű feladatokat is kapcsoltunk. A munkafüzetben kaptak helyet az összefoglaló feladatsorok is, melyek a témazáróra való felkészülésben segítenek: újra átgondolhatod, nagyobb összefüggésbe helyezve rendszerezheted ismereteidet.