A TANKÖNYVCSALÁD DÍJAIBÓL:

HunDidac '97 Arany-díj
Szép Magyar Könyv
'97 oklevél
Az V. Budapesti
Nemzetközi
Könyvfesztivál
Könyvdíja
Szép Magyar Könyv '98
- alkotói különdíj
Más-Kép
Tankönyvdíj 1997.
HunDidac '99 Arany-díj


Földrajz tankönyvek a középiskolák számára


A TERMÉSZETRŐL TIZENÉVESEKNEK
FÖLDRAJZ 9.

A Mozaik Kiadó a kerettanterv bevezetéséhez a gimnáziumok és a szakközépiskolák számára is kínál tankönyveket. A Földünk és környezetünk tantárgyakhoz 2001-ben jelenik meg a kerettanterv követelményeinek megfelelő 9. osztályos tankönyv.

A 9. osztályos földrajzkönyv része és folytatása a kiadó A természetről tizenéveseknek című nagysikerű sorozatának, melynek kötetei eddig több mint egymillió példányban jelentek meg, és több díjat is nyertek. A tankönyvcsalád egységes elvek alapján készült a biológia, fizika, földrajz és kémia tanterveinek összehangolásával.
A kerettantervi változásokat követően a kiadó a Földünk és környezetünk tantárgyaihoz is elkészítette új tantervét - segítségül a helyi tantervek összeállításához - az általános iskolák, a gimnáziumok, a szakközépiskolák és szakiskolák számára. A hozzá készülő tankönyvek a kerettanterv bevezetésének ütemében jelennek meg. A tárgyat megelőző ötödikes Természetismeret és a 9. osztályos Földünk és környezetünk tankönyv már 2001-ben szerepel a minisztériumi tankönyvjegyzéken, és szeptemberre megrendelhető.

KOZMIKUS ÉS TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÖRNYEZETÜNK - 9. OSZTÁLY

A 9. osztályos tankönyv első része a Föld kozmikus környezetével ismerteti meg a tanulókat - felkeltve érdeklődésüket a csillagászati jelenségek, megfigyelések, különböző keletkezési elméletek, valamint az űrkutatások eseményei, eredményei iránt.
Általános természetföldrajzi ismeretek kapnak helyet a tankönyv geoszférákat és a természetföldrajzi övezetességet feldolgozó fejezeteiben. A két témakör kiteljesíti, összegzi, magasabb szinten rendszerezi és alkalmaztatja az általános iskolában tanultakat is.
A természetföldrajzi övezetességnek a társadalom életére gyakorolt hatásait vizsgálja a tankönyv negyedik témaköre. Ebben a fejezetben kap helyet a népesség- és a településföldrajz, mindkét esetben erőteljes környezeti szemléletű megvilágításban.
A tankönyvben az anyag feldolgozási módja a tanulói képességeket erőteljesen fejleszti. Szövege és a hozzá illeszkedő komplex ábrák, képek egyaránt alkalmasak a tanórai feldolgozásra és az otthoni felkészülésre. Ösztönöznek a sokoldalú információszerzésre, az elektromos ismerethordozók használatára, a természettudományos tárgyakban szerzett ismeretek összekapcsolására, de a társadalomtudományok módszereinek alkalmazására is.
A megfigyelésekre, elemzésekre, összehasonlításokra irányuló feladatsorok, táblázatok folyamatosan igénylik a tantárgyi előzmények hasznosítását, szinten tartják a már kialakult fogalmakat (utóbbiban a "fogalomtár" is segít) kitekintést nyújtanak a mindennapi, gyakorlati életre, ráébresztenek a környezeti problémákra és lehetséges megoldásukra.
A tankönyv kevéssé elterjedt feldolgozási módot is kínál forrásfeldolgozó óráival és olvasmányaival, mintát adva az önálló ismeretszerzés egy-egy lehetséges változatára.
A könyv szerzői gyakorló pedagógusok. Tanítási tapasztalataik alapján tervezték az anyag menynyiségét, mélységét. Ez a helyi adottságok függvényében - a kiegészítő anyag feldolgozásával - bővíthető.
Miután a tankönyv a tantervi 74 órás órakeret 80%-át fedi le, a nehezebb anyagrészek bonthatók is, vagy az órák gyakorlásra felhasználhatók. A később megjelenő tanmenet ehhez javaslatokat ad.
A tankönyvet a gimnáziumok és szakközépiskolák 9. osztályai számára egyaránt ajánljuk, hiszen az utóbbi iskolatípusban is egyre többen választják a földrajzot érettségi tantárgyként.
A 10. osztályosok számára készülő, a társadalomföldrajz és a globális problémák témakörét tárgyaló kötet 2002 szeptemberére jelenik meg.

 

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018