Nyelvtan, helyesírás, fogalmazás 6.
MS-2109

Tankönyv

6. évfolyam, 16. kiadás (2011. 08. 19.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2109
ára: 780 Ft
méret: B5, 112 oldal
tanterv: NAT2007
 
Kapcsolódó kiadványok
Kapcsolódó cikkek
interaktív táblára
Alapváltozat:
Extra tartalom:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Akciós csomagban:
Tartalomjegyzék
Előszó3
A jelek világa4
1. Jelek és jeltípusok4
2. Jelek és jelrendszerek. A nyelv is jelrendszer7
3. A szókincs fogalma és rétegei10
4. Vajon valamennyien megértjük egymást?11
A szavak világa12
5. A szó és a szófaj12
A névszók15
6. A főnév fogalma és fajtái15
7. A köznevek16
8. Mi mindennek van saját neve? A tulajdonnevek17
9. Hogyan kezdjük a főneveket?24
10. A tulajdonnevek egybeírása, különírása25
11. A helyesírási alapelvek érvényesülése a főnevek helyesírásában27
12. A melléknév és a tulajdonság29
13. A melléknév helyesírása I.32
14. Összetett és képzett melléknevek. A melléknév helyesírása II.34
15. A számnév fogalma és fajtái36
16. A számnév helyes használata39
17. A helyettesítő szófaj: a névmás41
18. A személyes névmás42
19. A birtokos névmás43
20. A visszaható névmás45
21. A kölcsönös névmás46
22. A mutató névmás47
23. A kérdő névmás49
24. A vonatkozó névmás50
25. A határozatlan és az általános névmás52
26. A névszók áttekintése54
27. A névszók helyesírása55
Az ige59
28. Az ige fogalma és fajtái59
29. A cselekvő személye, száma61
30. Az ige alanyi és tárgyas ragozása62
31. Az igemódok64
32. Az igeidők65
33. Az igemódok, az igeidők és a kétféle igeragozás összefüggései66
34. Írjuk, mondjuk helyesen az igealakokat!68
35. Az igék áttekintése71
Az igenevek74
36. Az igenevek fajtái74
37. A főnévi igenév75
38. A melléknévi igenév76
39. A határozói igenév78
40. Az igenevek áttekintése79
A határozószó80
41. A határozószó fogalma és fajtái80
A viszonyszók82
42. A névutó82
43. A névelő85
44. A kötőszó87
45. Az igekötő89
46. A segédige92
A mondatszók93
47. A módosítószó93
48. Az indulatszó95
49. A viszonyszók és a mondatszók áttekintése96
Fogalmazzunk97
50. A fogalmazás alkalmai és módjai97
Tanév végi ismétlés99
51. Mit tanultunk a szóbeli és írásbeli kommunikációról?99
52. Mit tanultunk a jelekről, a szavakról és a szófajokról?100
Függelék104
Kislexikon108

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018