online verseny
Kiadónk évente megrendezi országos internetes
tanulmányi versenyét az általános iskolás tanulók
számára. A NAT szinte valamennyi műveltségi
területén meghirdetett versenyünkön évente
több mint 15 000 tanuló vesz részt.
A verseny célja a tehetséggondozás, a diákok érdeklődésének felkeltése. A kérdéssorok egy-egy témakört új megközelítésben dolgoznak fel, lehetőséget kínálva a megszerzett kompetenciák alkalmazására. A feladatok nehézsége az átlagos és a jó képességű diákok tudásához igazodik. Az internetes feladatsorok megoldásához a tanulók bármilyen segítséget igénybe vehetnek.

Bónusz feladatsorok

A verseny 5+1 fordulóból áll. A feladatsorok 6 vagy 12
kérdést tartalmaznak, ahol négy lehetséges válaszból kell
bejelölni egy helyes megoldást. A megoldásokat fordu-
lónként értékeljük, és közöljük a helyes megoldásokat
a szükséges magyarázatokkal együtt.

Ha a tanulók azt a versenyfeladatsort, amire beneveztek,
megfelelő szinten oldják meg, akkor az adott fordulóban
lehetőséget kapnak egy szabadon választott további tantárgy
feladatsorának kitöltésére.

Minden tantárgy összes évfolyamához biztosítunk egy-egy
mintafeladatsort, amellyel felmér-
hető, hogy melyik versenyre érdemes jelentkezni.

Országos döntő

Minden tantárgy összes évfolyamából a legjobb
eredményt elérő diákok bekerülnek az országos döntőbe.
A döntő feladatsorát az ország hét városában írhatják
meg a tanulók, így nem kell messzire utazniuk.

Tantárgyanként az első hat helyezett tanuló
ünnepélyes eredményhirdetés keretében veheti át
jutalmát Szegeden, április közepén.
Az eredményhirdetésre az első helyezett tanulók
tanárait is várjuk,
hogy munkájukat az oklevél mellett
könyvjutalommal ismerhessük el.

Jelentkezés a versenyre

Kiadónk internetes tanulmányi versenyére a tanulókat
a pedagógusaik nevezhetik be. A nevezéshez először
a pedagógusnak kell regisztrálnia a verseny honlapján,
ha a korábbi években még nem nevezett tanulót.
A regisztrációt követően a pedagógusok a benevezett
tanítványaik egész éves munkáját nyomon követhetik,
és láthatják a fordulókban kitűzött
feladatsorokat is.

A pedagógusok jelzése alapján ingyenes részvételi
lehetőséget biztosítunk versenyünkön az anyagilag
hátrányos helyzetű diákoknak!

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018