otthoni tanulás
A mozaLearn integrált digitális oktatási rendszer
otthoni tanulást segítő alkalmazásai élménnyé
változtatják a tanulást. A web-tankönyvek könnyebben
átláthatóvá, befogadhatóvá teszik a tananyagot,
az online versenyek pedig a tananyag játékos
elmélyítésében segítenek.

A web-tankönyvek érdekesebbé teszik az otthoni
tanulást, könnyebben átláthatóvá, befogadhatóvá
a tananyagot. A könyvek internetes használatra,
főleg otthoni felhasználásra készültek, tartalmazzák
a nyomtatott kiadványok szöveges és képi tartalmát.
Használatuk nem igényel külön programot,
bármely böngészővel megnyithatók.
Egy virtuális világ polgáraként játékos formában,
lelkes, tudásalapú közösségben mélyíthetők el
és gyakorolhatók be a matematika, az anyanyelv
és a természetismeret tárgyak területén megszerzett
ismeretek. A játék fejleszti az együttműködés,
a csapatban gondolkodás képességét,
de lehetőséget teremt a versengésre
és egyéni sikerek elérésére is.
Kiadónk évente megrendezi országos internetes
tanulmányi versenyét az általános iskolás tanulók
számára. A NAT szinte valamennyi műveltségi
területén meghirdetett versenyünkön a 2011/12-es
tanévben már több mint 15 000 tanuló vett részt.
A pedagógusok jelzése alapján ingyenes részvé-
teli lehetőséget biztosítunk az anyagilag
hátrányos helyzetű diákoknak!

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018