A mozaLearn integrált digitális oktatási rendszer
iskolai adminisztrációs megoldásai megkönnyítik
a pedagógusok mindennapi munkáját, hatékonyabbá
teszik az iskola és a szülők közti kommunikációt.
A képzések segítséget nyújtanak a digitális oktatási
programok használatához, a tanórai munkába
való beépítésükhöz.
A mozaNapló lehetővé teszi az iskola mindennapjai
során felmerülő adatkezelési, szervezési és statisztikai
feladatok számítógéppel történő elvégzését.
Alkalmazásával feleslegessé válik a hagyományos
papíralapú naplók vezetése és jelentősen csökkenti
a pedagógusok adminisztrációs terheit.
A Mozaik Kiadó által akkreditált pedagógus-
továbbképzések célja, hogy az érdeklődő kollégák
elsajátítsák digitális taneszközeink használatát,
szerkesztési lehetőségeit, és képesek legyenek
a mozaBook, mozaWeb, mozaMap programokat
és kiadónk egyéb alkalmazásait beépíteni a képes-
ségfejlesztés és az ismeretszerzés folyamatába.
Amennyiben intézményük nem rendelkezik saját
honlappal, vagy a meglévő oldalukkal elégedetlen,
figyelmébe ajánljuk mozaPortál szolgáltatásunkat.
A kiadónk által kidolgozott weboldal kifejezetten
iskolai környezetre kialakított, a gyakorlatban jelenleg
is működő struktúrával rendelkezik. Menürendszere
az iskola igényeinek megfelelően szabadon alakítható
és tetszőleges tartalommal tölthető fel.

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2014